hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

Uplynulý týden byl prvním adventním týdnem. S dětmi jsme si tedy vysvětlili, co to ADVENT je, na co se během něho připravujeme. Povídali jsme si o tom, kdo má doma jaký adventní věnec, z čeho se takový věnec vyrábí nebo kolik je na něm svíček. Z barevných šátků a dekoračních materiálů si děti nakonec adventní věnec sami vyrobily a nazdobily. Také jsme se seznámili s naším třídním adventním kalendářem. Děti postupně plnily jednotlivé úkoly na daný den nebo vybarvovaly okýnka.

Tento týden jsme se zaměřili na finanční gramotnost. Pomocí motivačních příběhů byly děti seznamovány s různými tématy – ohleduplnost, šetření, spolupráce. Kromě finančních otázek jsme se dostali i k důležitým hodnotám jako např. šetřit nejen peníze, ale i přírodu, vzájemně si pomáhat, spolupracovat, být ohleduplný nejen k našemu okolí a k lidem, kteří nás obklopují, ale i k přírodě.

V tomto zkráceném týdnu jsme si s dětmi povídali o STROMECH. Srovnávali jsme strom a lidské tělo. Ukazovali jsme si, jak se strom mění v průběhu roku a v návaznosti na to jsme si zopakovali roční období, a to, jak jdou za sebou. Děti se seznámily s novými básničkami „Stromy“ a „Jak roste strom“, kterou jsme si doprovodili pohybem a ukazováním.

V tomto týdnu jsme se zaměřili na to, jak se cítíme, proč se tak cítíme a jak udělat, aby nám nebo našim kamarádům bylo dobře. Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Martina a připomněli jsme si i sv. Anežku Českou.

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o tom co slavíme 1. a 2. listopadu - Slavnost Všech svatých a Památka všech věrných zesnulých neboli Dušičky. 

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vodu a její koloběh v přírodě. Povídali jsme si o různých druzích vody – slaná, sladká, stojatá, tekoucí, čirá, špinavá, … Ve dvojicích/trojicích děti společně kreslily k čemu máme vodu, kde ji najdeme, na co ji potřebujeme, potom obrázek představovaly ostatním.

Tento týden jsme ještě věnovali ovoci a zelenině. Barevné přinesené plody děti třídily, určovaly množství, řadily podle slovního pokynu. Opakovali jsme dny v týdnu, slabikovali jsme, určovali jsme první a poslední hlásku ve slově.

Tento týden byl prvním ze dvou barevných týdnů. Děti postupně nosily OVOCE a ZELENINU podle barev – PO + ÚT oranžová, ST a ČT červená a PÁ modrá. Následně jsme s plodinami dále pracovali.  Děti plody poznávaly a pojmenovávaly. Dělily je na ovoce a zeleninu. Počítaly je, určovali, kterých je méně x více. Řadily je podle velikostí. Ochutnávali nebo popisovali jakou mají chuť.

Tento týden jsme si povídali o podzimu, připomněli jsme si svátek sv. Václava a archandělů.

Děti hodně pracovaly samostatně, ve třídě obcházely stanoviště a plnily jednotlivé úkoly jako např. skládání rozstříhaného obrázku (puzzle), hledání stejných dvojic, opis (obkreslení) slov, tisk slov pomocí písmenkových tiskátek, párování počtu teček s číslicemi, práce se čtvercovou sítí, skládání slov z písmen podle předlohy, spojování teček podle předlohy, hledání listů, kroužkování písmen podle předlohy …. aj.  

Tento týden jsme si s dětmi povídali o TŘÍDNÍCH PRAVIDLECH a SPRÁVNÉM CHOVÁNÍ VE ŠKOLCE. Pomocí obrázků, her a básniček se děti seznámily s jednotlivými pravidly. Během práce s ilustračními obrázky chování děti rozlišovaly správné x špatné. Také popisovaly, co na obrázku vidí a pokud je to špatně jak by to mělo být správně.