hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o DOMOVĚ, Olomouci a České republice. Děti stavěly domy s barevných šátků a svoje výtvory představovaly kamarádům. Vyprávěly, kde bydlí - adresa, město nebo vesnice a typ (byt, dům, panelák, rodinný domek,...). Prohlíželi jsme si také mapy ČR, ukazovali jsme si kde leží Olomouc. Děti malovaly a z šátků skládaly vlajku České republiky. 

Tento týden jsme se zaměřili na rodinu. Děti kreslily rodinu celou, ale i samostatně malovaly maminku a tatínka, což můžete vidět v šatně. Zkuste se poznat :-)

V tomto týdnu jsme s dětmi pokračovali v pobírání HMYZU. Blíže jsme si představili slunéčko sedmitečné, pavouky a včelu medonosnou. Povídali jsme si nad obrázky, prohlíželi jsme si encyklopedie a zkoukli několik krátkých dokumentárních filmů.

Tento týden jsme se zaměřili na vše živé, co můžeme potkat či vidět na louce. Na začátku týdne, jako tradičně, jsme si povídali na téma „co jsem dělal o víkendu“ a dále jsme opakovali dny v týdnu, počítali jsme děti ve třídě, určovali jsme množství (více, méně, stejně), vymýšleli jsme slova na určité hlásky, povídali jsme si, co můžeme vidět nebo slyšet na louce.

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi dále povídali o DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH a opakovali jsme co už víme. 

Tento týden jsme se seznamovali s hospodářskými zvířaty. Kromě toho jsme ale ještě trénovali některé předškolácké dovednosti jako např. opakovali jsme počítání, srovnávání množství, vymýšleli jsme různoslabičná slova, slova na různé počáteční hlásky, zkoušeli jsme postupně po jednom vyprávět pohádku „O perníkové chaloupce“ (posloupnost děje, trénování pozornosti, vyjadřování). 

Tento týden jsme si začali povídat o jaru, o změně počasí, o síle slunce. V tomto tématu budeme pokračovat i příští týden. Zopakovali jsme si základní charakteristiky všech ročních období – s důrazem na jaro, tvořili jsme protiklady, slova nadřazená i podřazená, zdrobněliny.

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o postní době. Opakovali jsme co už víme, jak dlouho trvá a na co se během ní připravujeme. Také jsme se seznámili s křížovou cestou a blíže jsme si představili první tři zastavení. Děti se také seznámily s příběhem o marnotratném synovi a katechezí podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta - "Kříž vypravuje o životě". Na závěr týdne procvičovaly samostatnou práci na stanovištích, kde skládsly slova z písmen podle předlohy, slabikovaly a počítaly slabiky, skládaly obrysy z víček od pet lahví, hledaly stejná písmena různých velikostí, skládaly obrázky (4,6 a 8 dílů) a vypracovaly 2 pracovní listy na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání a logického myšlení. 

Tento týden jsme se zaměřili na dozvuky masopustu, karnevalu a na začátek doby postní. Zopakovali jsme si, jak se správně chovat ke kamarádům a pak už jsme se věnovali tématu. Rozebírali jsme slova – určovali jsme první hlásku, vymýšleli jsme slova na určité hlásky, zopakovali jsme si básničku „Šašek dělá legraci“, seznámili jsme se s některými tradičními masopustními maskami.

Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na naši zem, na své okolí, na správné chování v přírodě a venku. Děti si vyslechly motivační příběh o krtkovi, který se kvůli odpadkům musel přestěhovat a společně jsme vymysleli, jak krtkovi pomoci. Třídili jsme odpadky na papír, plast, sklo a nápojový karton, kontrolovali jsme správnost třídění, určovali jsme množství odpadků (nejvíce, nejméně), skládali jsme podle předlohy z písmen slova.