hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

Tento týden jsme si začali povídat o jaru. Děti vyslechly motivační pohádku „Jak krtek a skřivánek přivolali jaro“, seznámily se s novými jarními básničkami „Sněženka“ a „Zimo, zimo, táhni pryč“ a popěvkem „Uvijeme věneček“ během kterého si zopakovaly názvy nejen jarních květin.

V tomto týdnu jsme si s dětmi dále povídali o POSTNÍ DOBĚ.

Pondělí jsme zahájili povídáním na téma JARNÍ PRÁZDNINY. Děti povídaly o tom, kde byly, co zažily a co se jim nejvíce líbilo. Také jsme opakovali písně „Když Ježíš přichází“ a „Děkuji za tvůj kříž“.

Ačkoliv byly prázdniny a dětí bylo poskrovnu i tak jsme se věnovali dalšímu tématu – ochraně naší Země, našeho okolí. Hráli jsme pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“, „najdi něco…(měkkého, plastového,…)“, rozvíjeli jsme mluvní projev na téma „co jsem dělal o víkendu“, opakovali jsme dny v týdnu, určovali jsme počet slabik.

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o MASOPUSTU. Představili jsme si jednotlivé masopustní dny -tučný čtvrtek, masopustní neděle, masopustní pondělí, masopustní úterý a tradice s nimi spojené. Dále jsme si představili jednotlivé masky, které můžeme vidět v masopustním průvodu. Děti je poznávaly na obrázcích a vzpomínaly které jsme viděli v parku minulý týden na masopustním průvodu.

Tento týden jsme navázali na předcházející téma a zaměřili jsme se na naše smysly z pohledu, když některý nefunguje. Pomocí motivačních pohádek o hendikepovaných zvířátkách jsme se dozvěděli blíže o hendikepovaných lidech. Povídali jsme si o neslyšících, o nevidomých nebo o postižených na vozíku.

Tento týden jsme si povídali o našem těle. Z čeho je naše tělo složeno, jak se jmenují některé jeho části, jak poznáme na našem těle kosti, k čemu nám slouží klouby, jak se jmenují a kde leží některé základní orgány, k čemu potřebujeme svaly.

IMG 20230125 092449 resized 20230129 075526241Jak už název napovídá v uplynulém týdnu jsme si s dětmi povídali o Severním a Jižním pólu, Grónsku a Eskymácích.

Pondělí jsme zahájili katechezí „O šťastné sněhové vločce“ – děti si vyslechly motivační příběh a užily si hry se sněhovými papírovými vločkami. Kromě toho jsme si také povídali o tom, co jsme dělali o víkendu, opakovali dny v týdnu, určovaly počáteční hlásky a vymýšlely slova začínající danou hláskou. 

V úterý děti opakovaly u klavíru píseň „Slunce“, na tabuli hledaly písmena ze slova „ESKYMÁK“, určovaly počáteční a koncové hlásky a vypracovaly pracovní list „dokresli sněhuláka“.

Tento týden jsme si s dětmi povídali o dalších zimních aktivitách, při kterých po sobě zanecháváme stopy. Povídali jsme si o zimě, skládali jsme sněhuláky, seznámili jsme se s některými zimními sporty. 

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi začali povídat o ZIMĚ. Děti hádaly hádanky na téma zimní oblečení. Vzpomínaly, jaké druhy zimního oblečení znají, určovaly poč. a konc. hlásky, plnily úkoly a hrály tematické hry jako „rukavice“, „Anička šla v zimě ven a oblékla si …“ nebo „ušlapaná zimní cestička“. Seznámily se také s novou básničkou „Oblékání na ven“, u které děti počítaly kolik druhů zimního oblečení je v ní ukryto.

Tento týden jsme se zaměřili na hvězdu nad Betlémem. Povídali jsme si o tom, proč hvězda svítila, na co či na koho mohla svítit, na jakou událost ukazovala. Hvězdu jsme si společně vytvořili z šátků a dekoračního materiálu, každý si pak na svou podložku vytvořil i svou vlastní hvězdičku.