hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

V tomto zkrácením týdnu jsme si s dětmi povídali o PODZIMU, ROČNÍCH OBDOBÍCH a SVATÉM VÁCLAVOVI.

Děti si vyzkoušely samostatnou práci na stanovištích, která byla inspirována podzimem „Malovaný podzim“ – přepisovaly slova podle předlohy, tiskly písmena podle vzoru, počítaly, skládaly puzzle a obrázky, hledaly stíny k obrázkům, třídily listy podle barev, hledaly rozdíly nebo skládaly obrazy z vršků od pet lahví.

Tento týden jsme se zaměřili na správné chování ve školce, na dodržování pravidel, která ve školce máme, opakovali jsme, co znamenají symboly našich pravidel (oko, pusa, ruka, ucho, šnek, košťátko, měsíc, čistá ovečka, květina…).

V tomto týdnu jsme s dětmi probírali bezpečnost na silnici a dopravní prostředky. Pomocí obrázků z dopravní výchovy jsme si představili různé situace, které mohou nastat, popsali jsme si je a vysvětlili si správné a špatné chování. Představili jsme si také různé dopravními prostředky a základní dopravní značky.

Tento týden jsme se zaměřili na seznámení dětí s novou třídou a s kamarády. Povídali jsme si o prázdninách, hráli jsme hry na upevnění jmen kamarádů, tvořili jsme z dekoračního materiálu. Opakovali jsme dny v týdnu, porovnávali množství, hráli jsme pohybovou hru „na vlaštovky“, hru s míčem „na jména“, „obr a trpaslík“, přehazovanou drátěnkami, děti si vyzkoušely překážkovou dráhu.