Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší třídy – třídy Srdíček. Naleznete zde informace týkající se naší třídy, které budou samozřejmě k dispozici i v šatně a v neposlední řadě vám je mile rády sdělíme osobně.

Na tomto místě naleznete i aktuální básničky a písničky, se kterými byly děti v daném týdnu seznámeny. Doporučujeme tedy sledovat nejen sekci „Písničky a básničky …“, ale i tuto nástěnku.

Těšíme se na spolupráci :-)

 

♥   ♥   ♥        paní učitelky ze Srdíček      ♥  ♥  ♥

♥  ♥  ♥

Celý tento týden jsme se společně setkávali na ranní postní modlitbě ve třídě Sluníček. ♥  ♥  ♥

Jak znělo téma minulého týdne? Umím si  něco oděpřít. 

Minulý týden jsme měli ve školce několik akcí. První akce byla hned v pondělí. V pondělí jsme navštívili výchovný koncert - posádkové hudby Olomouc. Vojáci pro nás měli připravený 45 minutový koncert, který jsme si moc užili. Celým koncertem nás provázel moderátor, který nám pokládal otázky. Posádková hudba si pro nás připravila písničky z pohádek. Našim úkolem bylo uhádnout název hudebního nástroje a název písničky. Výchovny koncert jsme si moc užili. 

V úterý byl připraven program pro děti, které měly 5 a více let. Tématem programu byla dentální hygiena. Učili jsme se, jak se máme starat o naše zoubky. 

Středeční den byl zasvěcen popeleční středě. Tento den jsem si vyslechli katechezi, která byla o popeleční středě. Na postní dobu jsme dostali úkol, snažit se dělat dobré skutky. 

Ve čtvrtek jsme se zúčastnili mši svaté s otcem b. Antonínem. 

V pátek jsme měli ve školce obvyklý program. Celý týden jsme chodili na procházky do botanické zahrady. 

Země barvy mění, ekologie, tak znělo téma, uplynulého týdne. 

Znáte písničku Jaro, léto, podzim, zima? Tak tuto písničku jsme si opakovali v úterý. K písničce jsme si přidali Orffovy nástroje. Tato písnička nám posloužila k lepšímu zapamatování ročních obdobích, jelikož jsme se o nich učili. Další dny jsme se učili nové písničky na mši. Dále jsme se učili třídit odpady, naučili jsme se, jaké barvy mají popelnice, a co do nich patří. Řekli jsme si, proč je dobré třídit. V pátek jsme měli opičí dráhu, která prověřila naši fyzickou kondici :). 

Každý den jsme chodili na čerstvý vzduch, buď do parku nebo rozária. Kde jsme hráli na honičku nebo stavěli zvířátkům domečky. 

 

 

Máme rádi zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst! Děti si užily zvířecí karneval. Měly úžasné masky, v nich tančily, dováděly a hrály hry.  Tvořili jsme šašky a naučili jsme se o něm novou říkanku:Basnicka Sasek 1024x1024

Pokračovali jsme i v tomto týdnu na téma Ekologie. Vyprávěla jsem dětem příběh o malém skřítkovi “Nepořádníkovi“ Děti po něm uklízely nepořádek a třídily odpad do barevných kontejnerů. Učily skřítka, jak se má správně chovat, když žije v lese u rybníčka. Zpívaly jsme písničku: “Třídění odpadu:“ I když jsme jen malé děti umíme už třídit smetí, modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená.“

Pán Ježiš v nás zanechá stopu. Tento týden, jsme jsi povídali o "Sněhové vločce", jak je pomíjívá, křehká, jemá. 272FC68B 38C5 4823 A87E 13DE644303BATančili jsme jako vločky na nebi, naučili jsme se novou říkanku:272FC68B 38C5 4823 A87E 13DE644303BA

"Padá vločka z nebe, nos ji hrozně zebe,

vše se změní rázem až dopadne na zem.

Tam si pěkně lehne a ani se nehne

a až vloček přibude, už jí zima nebude! 272FC68B 38C5 4823 A87E 13DE644303BA

Hráli jsme pohybové hry na Mrazíka a Meluzínu, při kterých děti rozvíjeli svou pohybovou obratnost. Zopakovali jsme si roční období, také písně:" Zima je, Sněhulák, Jaro léto podzim zima". Vyprávěli a dramatizovali jsme pohádku "O dvanácti  mesíčkách".  Tvořili jsme pro ně čepice, počítali je do 12. Děti usínaly u pohádky Medvídek Hamánek.  272FC68B 38C5 4823 A87E 13DE644303BA

 

Své stopy zanechávám, to, to zebe, tak znělo téma uplynulého týdne. 

Každý den jsme si hráli, učili se písničky nebo jsme vyráběli obrázky. Když nám dovolilo počasí, vyrazili jsme na procházku do místního parku. V pátek jsme měli ve třídě zimní olympiádu. Řekli jsme si, co je olympidáda, jaké zimní sporty známe. Páteční den bychom mohli označit heslem: Sportem ku zdraví, jelikož jsme sportovali. Zkusili jsme si slalom, skok snožmo, hod na dálku nebo chůze po stopaách. Venku jsme si zaběhali a nakonec proběhla koulovačka. Všechny disciplíny jsme zvládli na jedničku. To byl náš týden. 

 

 

V těchto dnech jsme jsi zopakovali vánoční příběh. Hráli jsme si, že putujeme za hvězdou. Děti dramatizovaly tři krále a nesly Ježíškovi dárečky. Každé dítě tvořilo svůj dárek Ježíškovi.

Zazpívali jsme mu písně Hvězdičko má a My tříkrálové. unnamed 6

Do nového roku Vám přejeme: 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu, 8760 hodin splněných přání, 525 600 minut pohody a 31 536 000 vteřin lásky! 

 

Co jsme dělali ve školce tento týden? To se dozvíme za chvíli. Téma bylo spojeno s oslavou příchodu 3 králů do Betléma. Téma znělo: Hvězda vyšla. Náš školkový týden začal ve středu. Ve středu jsme si povídli o tom, jaké dárky jsme dostali od Ježíška a vyprávěli jsme si o vánočních svátcích. Jaké dodržujeme zvyky, co jíme na večeři nebo čím jsme pomáhali mamince. Před obědem jsme vyrazili do Botanické zahrady. 

Další den jsme si povídali o třech králích. Z vršků jsme si ozdobili korunu, slyšeli jsme příběh o příchodu králů do Betléma nebo jsme Ježíšku do kolébky přinesli dary, které jsme mu sami vybrali. Tím jsme se naučili obdarovat, někoho druhého. Pak jsme šli na procházku do parku. 

V pátek jsme se vydali před radnici, kde jsme se setkali se třemi králi a zazpívali jsme jim koledu Hvězdičko má. 

 

To byl náš týden. Těšíme se na další týdny, co nám přinesou. 

V týdnu od 18. - 22. 12 nás provázelo téma: Čas radosti a veselosti. 

V pondělí jsme navštívili muzeum umění, kde jsme zhlédli loutkové divadlo. Viděli jsme pohádku, která se jmenovala Zpátky do Betléma. Úterní den jsme prožili ve školce a pilně jsme nacvičovali besídku. Na středeční den, jsme se všichni těšili, jelikož v ten den se konala besídka. Dopoledne jsme si ji zopakovali. Těšili jsme se na ni tak moc, že jsme v době odpočinku, nemohli ani usnout. Besídku jsme si moc užili a doufáme, že se všem moc líbila. Ve čtvrtek jsme navštívili  Mons. Josefa Hrdličku a Mons. Antonína Baslera, a zazpívali jsme jim koledy. Páteční den jsme prožili ve školce a podívali jsme se na pohádku. Jak skončila pohádka, šli jsme na procházku. 

 

Spoustu radostných okamžiků v novém roce přejí paní učitelky. 

 

 

Mikuláš pomíhá a co, má rozdává 

 

Tak znělo téma, minulého týdne. V pondělí jsme si povídali o sv. Mikulášovi. Přečetli jsme si legendu o svatém Mikulášovi. V úterý k nám do školky, přišla vzácná návštěva. Nebyl to nikdo jiný, než svatý Mikuláš s anděly. Děti si společně s Mikulášem zazpívaly písničky a nakonec dostaly odměnu. Zbytek týdne jsme nacvičovali besídku. Každé ráno probíhá, adventní setkání s modlitbou.