jídelníček

       

Přihlášení      STRAVA

 

Kontakty

Školní jídelna

WWW:https://msnedvedova.zsnedvedova.cz/jidelna-organizace/

Vedoucí

  Marie Besperátová

585 431 200

 

Účetní

  Olga Wolfová

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                                             ALERGENY

 

 

 

 Cena stravného:    od 1.9.2022

Děti MŠ                               3 – 6 let                                                       7 letí

 

Přesnídávka                        15,00                                                             15,00

 

Oběd               koef. 0,5      26,00                                    koef. 0,6            31,00

 

Svačinka                             11,00                                                              11,00

 

Celkem                              52,00                                                              57,00

   

Informace k platbám stravného

Číslo bankovního účtu školní jídelny.

ČÍSLO ÚČTU: 1801789309/0800

Všichni, kteří mají povolenou platbu inkasem z různých bank, nebo, ti z Vás, kteří budou platit jednorázovým převodem

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 13, příspěvková organizace.
Školní jídelna připravuje stravu pro nejmladší strávníky ve věku od 3 do 7 let.
Vaření stravy, výdej stravy i platba za stravu se řídí Stravovacím řádem školní jídelny.
Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou platné pro všechny výše uvedené mateřské školy.
 
 
Stravování dětí v době nemoci
Cena a způsob odebírání stravy v době nepřítomnosti dítěte v MŠ (i v době nemoci) je dán ustanovením §4 odst.9. vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení (tedy pouze v době nemoci) považuje za pobyt ve školském zařízení.
Z toho vyplývá, že si strávník může odebrat oběd domů pouze první den nepřítomnosti ve školském zařízení, kde se běžně stravuje.
Odběr stravy v dalších dnech nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte v MŠ je možný, ale strava je účtována jako pro cizího strávníka = je podstatně dražší. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce  PLATBA STRAVNÉHO.

 

VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI JE OD 10.45 HOD Vnitřním řádu jídelny DO 11.15 HOD, případně si ráno můžete přinést nádoby a do 12.45 si oběd vyzvednout.

 

Ceny stravy se nemění a jsou uvedeny ve  Vnitřním řádu školní jídelny .

Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si zajistit na svých účtech dostatečné množství finančních prostředků a povolit měsíční limit. Žáci MŠ, ZŠ a zaměstnanci 1000,- Kč a cizí strávníci 1.300,- Kč.

Strava se platí předem, to znamená, že do 20. dne v měsíci musí být uhrazena strava na celý následující měsíc. Pokud z různých důvodů nemůžete stravu uhradit v termínu, volejte ŠJ.

Dokumenty ke stažení:

                                            PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 
Nařízení o školním stravování:
zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňované děti či žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, považován za pobyt ve škole - (§ 4 odst. 9 "První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení")
Stravu lze dítěti poskytnout i v době kdy nepobývá ve škole či školském zařízení,  avšak  v rámci doplňkové činnosti a to za úplatu dle § 119 školského zákona. Děti a žáci se tak v době nemoci či jiné nepřítomnosti vlastně stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací tzn. vč. mzdové i provozní režie.
Výdejna stravy musí striktně dodržovat vyhlášku 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  § 25 uvádí, "Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou provozující stravovací služby v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zachlazovat nebo zmrazovat. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně + 60 stupňů C. ....." " Teplé pokrmy nevydané ve lhůtě musí být ihned vyloučeny z dalšího použití ve stravovacích službách, nelze je tedy po uplynutí této lhůty dále skladovat, ohřívat, zchlazovat ani zmrazovat"  
I výdejna musí mít stanoveny kritické body viz. § 38 a striktně je dodržovat.