hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vodu a její koloběh v přírodě. Povídali jsme si o různých druzích vody – slaná, sladká, stojatá, tekoucí, čirá, špinavá, … Ve dvojicích/trojicích děti společně kreslily k čemu máme vodu, kde ji najdeme, na co ji potřebujeme, potom obrázek představovaly ostatním.

Tento týden jsme ještě věnovali ovoci a zelenině. Barevné přinesené plody děti třídily, určovaly množství, řadily podle slovního pokynu. Opakovali jsme dny v týdnu, slabikovali jsme, určovali jsme první a poslední hlásku ve slově.

Tento týden byl prvním ze dvou barevných týdnů. Děti postupně nosily OVOCE a ZELENINU podle barev – PO + ÚT oranžová, ST a ČT červená a PÁ modrá. Následně jsme s plodinami dále pracovali.  Děti plody poznávaly a pojmenovávaly. Dělily je na ovoce a zeleninu. Počítaly je, určovali, kterých je méně x více. Řadily je podle velikostí. Ochutnávali nebo popisovali jakou mají chuť.

Tento týden jsme si povídali o podzimu, připomněli jsme si svátek sv. Václava a archandělů.

Děti hodně pracovaly samostatně, ve třídě obcházely stanoviště a plnily jednotlivé úkoly jako např. skládání rozstříhaného obrázku (puzzle), hledání stejných dvojic, opis (obkreslení) slov, tisk slov pomocí písmenkových tiskátek, párování počtu teček s číslicemi, práce se čtvercovou sítí, skládání slov z písmen podle předlohy, spojování teček podle předlohy, hledání listů, kroužkování písmen podle předlohy …. aj.  

Tento týden jsme si s dětmi povídali o TŘÍDNÍCH PRAVIDLECH a SPRÁVNÉM CHOVÁNÍ VE ŠKOLCE. Pomocí obrázků, her a básniček se děti seznámily s jednotlivými pravidly. Během práce s ilustračními obrázky chování děti rozlišovaly správné x špatné. Také popisovaly, co na obrázku vidí a pokud je to špatně jak by to mělo být správně.

Tento týden jsme se zabývali dopravní výchovou. Učili jsme se, jak se správně chovat během vycházek, na co si dát pozor, komu a kdy dát přednost. Rozpoznávali jsme správné a špatné chování na obrázcích s různými dopravními situacemi, povídali jsme si o reflexních prvcích, o bezpečném přecházení.

V uplynulém týdnu jsme se s dětmi dále postupně seznamovali a zvykali si na začátek nového školního roku v nové třídě. Povídali jsme si co jsme dělali o víkendu, opakovali dny v týdnu, počítali děti ve třídě a pracovali s pojmy více/méně a kolik více/méně.  Během her jsme poznávali nové kamarády a učili se jejich jména. Děti se také naučily novou básničku „Září“.

Počáteční dva dny byly spíše seznamovací. Děti poznávaly novou třídu, seznamovaly se s novým prostředím, hračkami, personálem. Společně jsme si povídali o bezpečnosti v prostorách MŠ, vysvětlovali jsme si, co a jak.

Zopakovali jsme počítání – pojmy více, méně, stejně, zopakovali jsme si dny v týdnu, učili jsme se básničku doprovázenou pohybem „Dobrý den“, společně jsme se uvítali písničkou „Začínáme, začínáme, ruku podáme si, ….“. Pracovali jsme s dekoračním materiálem – děti vytvářely místo, kde se jim nejvíc líbilo o prázdninách, místo, kde trávily prázdniny. Fantazii se meze nekladly. Následně jsme si  všechny výtvory prohlédli a děti popsaly a vysvětlily, co vytvořily – kde byly.

Během odpočinku poslouchaly četbu z knihy „O zlatém vajíčku a jiné pohádky“ a poslouchaly audio pohádky. 

 

 

Dobrý den

Dobrý den, dobrý den dneska máme pěkný den.

Ručičky jsou na tleskání, nožičky jsou na dupání.

Dobrý den, dobrý den dneska máme pěkný den.

 

Dobrý den, dobrý den dneska zlobit nebudem.

Ručičky jsou na tleskání, nožičky jsou na dupání.

Dobrý den, dobrý den dneska zlobit nebudem.  

Začínáme

Začínáme, začínáme, ruku podáme si,

dávej pozor, začínáme, nejdřív já a pak ty.