hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

V tomto týdnu jsme s dětmi probírali bezpečnost na silnici a dopravní prostředky. Pomocí obrázků z dopravní výchovy jsme si představili různé situace, které mohou nastat, popsali jsme si je a vysvětlili si správné a špatné chování. Představili jsme si také různé dopravními prostředky a základní dopravní značky.

Tento týden jsme se zaměřili na seznámení dětí s novou třídou a s kamarády. Povídali jsme si o prázdninách, hráli jsme hry na upevnění jmen kamarádů, tvořili jsme z dekoračního materiálu. Opakovali jsme dny v týdnu, porovnávali množství, hráli jsme pohybovou hru „na vlaštovky“, hru s míčem „na jména“, „obr a trpaslík“, přehazovanou drátěnkami, děti si vyzkoušely překážkovou dráhu.