hv 2

Milí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy Hvězdiček. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které nás čekají, nebo jsme společně prožili. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky z Hvězdiček.  

V prvním adventním týdnu jsme se seznámili s pojmem ADVENT, adventní doba, s liturgickou barvou této doby, s adventním věncem, se svícemi, proč jsou svíce 4 a ne třeba jiný počet. Povídali jsme si o tom, kdo má doma adventní věnec, jestli se u něj modlí děti s rodiči modlí atd. Začali jsme také skládat náš třídní adventní kalendář. Ve čtvrtek jsme na toto téma navázali katechezí podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta - "Zelený věneček ze zelených větviček". V pátek se děti pro změnu seznámily s životem sv. Barbory pomocí katecheze a dramatizace.  

V tomto týdnu jsme zavítali do světa financí. Pracovali jsme s materiály z edukačního programu Abeceda peněz pro předškoláky. Pomocí motivačních příběhů - "Jak Daníček zachránil narozeniny""Jak šel Beníček pro koblížek a ztratil desetikorunu" nebo "Jak Lenička kouzlila" a her jako např. "Koblížek" či "Práce s mincí" jsme se seznamovali s pojmy peníze, šetření nebo odpovědnost. 

V tomto zkráceném týdnu jsme si s dětmi povídali o STROMECH.  Rozdělili jsme si je na listnaté a jehličnaté a popisovali rozdíly mezi nimi. Potom děti vyjmenovávaly konkrétní zástupce stromů, které už znají. Prohlíželi jsme si obrázky a popisovaly jednotlivé části stromu (kořeny, kmen, koruna – větve a listy nebo jehličí) a následně přirovnávaly části stromu k částem našeho těla. Naučili jsme se novou básničku “Jak roste strom”, kterou jsme si během rozcvičky doprovodili pohybem.  

Tento týden jsme zdůraznili dvě hlavní osoby – svatého Martina a svatou Anežku Českou. Ruku v ruce s tímto tématem jdou i emoce, které prolínají těmito příběhy a na které jsme se také zaměřili.

V tomto týdnu jsme si povídali o vodě, o jejím koloběhu, dělali jsme pokusy s vodou – plavání a potápění různých předmětů. Rozpomínali jsme se, co jsme dělali o víkendu, hráli jsme pohybovou hru „povodeň“, pomocí obrázků jsme sestavovali koloběh vody v přírodě. Nakonec jsme shlédli krátké video z produkce „paxi“. Procvičovali jsme grafomotoriku – prac. list „vlny“.

V tomto týdnu se děti seznámily s jednotlivými světadíly - EVROPA, ASIE, AMERIKA, AFRIKA, AUSTRÁLIE A OCEÁNÍE. Pomocí map, obrázků a fotek se dozvěděly kde leží, jak jsou veliké, jaké tam žijí zvířata, jaká je tam příroda a jací tam žijí lidé. Společně si vytvořily vlastní mapu světa z barevných šátků a dekoračního materiálu. Z jednotlivých písmen skládali názvy světadílů podle předlohy. 

S dětmi jsme opakovali dny v týdnu (co je dnes za den, co bude zítra, co bylo včera za den), počítali jsme, kolik dětí sedí u stolečků (určovali jsme množství – více, méně, stejně), povídali jsme si o ročních obdobích a jejich hlavních znacích, především jsme pracovali s přineseným ovocem a zeleninou.

V prvním ze dvou barevných týdnů se děti postupně seznamovaly s oranžovým, červeným a modrým ovocem a zeleninou.

Léto plynule vystřídal podzim, na který jsme se s dětmi tento týden zaměřili. Povídali jsme si o hlavních znacích podzimu, o tom, co se děje na zahradě či na poli, jaké jsou nejčastější podzimní aktivity. Tvorba byla také zaměřena tímto směrem – barevné podzimní stromy (děti kreslily voskovkami, otiskovaly prsty, vystřihovaly a lepily).

V uplynulém týdnu jsme se s dětmi zaměřili na BEZPEČNOST NA SILNICI. Opakovali jsme pravidla správného chování v silničním provozu, na kole nebo v autě.