dveřeDen otevřených dveří proběhne 30.3.2023 od 10.00 do 11.00 hod, od 14.00 - 16.00, případně po domluvě s ředitelkou CMŠ Ovečka v Olomouci je možné shlédnout prostory individuálně.

 

 „Zápis do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci“  pro všechny zájemce z Olomouce a okolí proběhne od 3.1. do 4.5.2023  do 16.00 hod u ředitelky CMŠ Ovečka v Olomouci, Na Hradě 246/2. 

Již nyní je možno podávat přihlášky.

Výsledky zápisu (přijetí - nepřijetí) budou zveřejněny nejpozději 15.5.2023

Nabízíme  i možnost poslat řádně vyplněnou žádost o přijetí do CMŠ a potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkované, souhlas se zpracováním osobních údajů  - GDPR buď 1. poštou,

2.doručením do schránky CMŠ Ovečka nebo poštovní schránky farnosti sv. Michala,

3. elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou.

 

Pokud máte zájem o individuální vzdělávání, je nezbytné vyplnit formulář. Týká se pouze dětí s povinnou školní docházkou. Ostatní podmínky individuálního vzdělávání budou sděleny osobně. 

 

Pravidelný výlet s plněním úkolů a poznávání okolí jsme si naplánovali i na letošní rok, kdy jsme jeli vlakem do Hrubé Vody.

 

I v letošním roce  jsme se zúčastnili Noci kostelů. nebylo to však aktivní vystoupení, ale promítání pásma, které naši předškoláci hráli. Shlédnout si jej můžete pod Foto-Video. 

 

Nový školní rok 2020/2021  se pro naši Církevní mateřskou školu Ovečka v Olomouci stává jubilejním a měli jsme možnost jej zahájit  mší svatou s našim otcem biskupem Antonínem. Vice fotografií můžete shlédnout ve fotogalerii. 

107-skolka-oveckaBěhem roku nás čekala revitalizace svahu na školní zahradě. 103-skolka-ovecka

Další reportáže vždy v čase 9.12 z českého rozhlasu:

 

 Reportáž Českého rozhlasu

V pondělí 6. ledna 2020 ulicí Na Hradě procházeli tři králové na koních a zavítali i k nám.

 

 

bez názvu

Před druhým výročím od biskupského svěcení jsme s dětmi navštívili Kurii a popřáli otci biskupovi Josefovi.

 

27. května 2019 oslavili děti z CMŠ 1150. výročí smrti svatého Cyrila. Po stopách sv. Cyrila se jmenoval projekt, schválený SMOl, na základě kterého mohla naše CMŠ Ovečka uskutečnit setkání mateřských škol. Z oslovených 4 mateřských škol církevních i státních se zúčastnili kromě našich dětí i děti z Litovle.

 

 pohV loňském roce 2018 jsme již podruhé vyhráli za skokana roku navíc obdrželi částku 4.000,- Kč. Dokážeme letos překonat SKOKANA ROKU? 

 

Překonat svůj vlastní rekord se stalo tak velkou motivací, že ve sběru papíru jsme obdrželi finanční výhry i pohár za tapprvní místa. Částku 4.000,- Kč jsme vyhráli za skokana roku ve skupině mateřských škol, 1. místo a tím i nejlepšího sběrače papíru s částkou 5.000,- Kč a pohár jsme společně s dětmi převzali na tribuně Horního náměstí při prvomájových oslavách města Olomouce.                           pohá

 

 

 

 

Každý rok naše CMŠ Ovečka požehná studenty biblické školy Andrew Wommacka z Velké Británie s níž již 6 rokem spolupracujeme. Letošní setkání bylo koncipováno do ztvárnění příběhu o Jonášovi a velrybě a o rybářích. Děti si tak mohli zazpívat anglické písně s ukazováním a stát se herci v hraných příbězích z evangelia.