dveře     Ředitelka CMŠ Ovečka v Olomouci se sídlem Na Hradě 246/2, Olomouc, srdečně zve všechny, kteří mají zájem o přihlášení dítěte do naší Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci, ale také ty, kteří si chtějí naši Církevní mateřskou školku jenom prohlédnout.

  Jelikož v současné době není možné uskutečnit hromadný den otevřených dveří, po domluvě s ředitelkou školy je možné domluvit individuální termín a to za přísných podmínek, které vláda nařizuje. Budete moci  však získat informace o naší práci a zaměření, shlédnout prostory interiéru a případně nahlédnout i na školní zahradu, která je nejkrásnější z olomouckých mateřských škol. Základním pilířem naší výchovně vzdělávací činnosti je především výchova k mravním hodnotám založeným na křesťanském základě, budování vztahů mezi lidmi,  poznávání světa kolem sebe i poznávání sebe samého.  Cíl koncepce křesťanské výchovy v naší církevní mateřské škole je shrnut ve větě: „Bůh mě má rád. Bůh se definitivně zjevuje v Ježíši Kristu.“ Vzdělávací nabídka je propojena se skutečným životem, celistvou na smysl zaměřenou pedagogikou Franze Ketta, pozitivní pedagogikou prostřednictvím Kostky lásky, pedagogikou Marie Montessori, lesní pedagogikou, environmentální výchovou a akcemi nabízenými městem Olomouc, s přírodou a její ochranou (například třídění odpadu, návštěva Botanické zahrady, lesa, divadla, kina, svíčkárny....).  Dále nabízíme stabilní a velice kvalifikovaný personál, který si stále doplňuje vzdělání, se zájmem o děti a naplňování jejich potřeb.  Každé dítě je vnímáno jako individuální osobnost, která se nadále rozvíjí, a je potřeba mu ukázat cestu.     

Pravidelný výlet s plněním úkolů a poznávání okolí jsme si naplánovali i na letošní rok, kdy jsme jeli vlakem do Hrubé Vody.

 

I v letošním roce  jsme se zúčastnili Noci kostelů. nebylo to však aktivní vystoupení, ale promítání pásma, které naši předškoláci hráli. Shlédnout si jej můžete pod Foto-Video. 

 

Nový školní rok 2020/2021  se pro naši Církevní mateřskou školu Ovečka v Olomouci stává jubilejním a měli jsme možnost jej zahájit  mší svatou s našim otcem biskupem Antonínem. Vice fotografií můžete shlédnout ve fotogalerii. 

107-skolka-oveckaBěhem roku nás čekala revitalizace svahu na školní zahradě. 103-skolka-ovecka

Další reportáže vždy v čase 9.12 z českého rozhlasu:

 

 Reportáž Českého rozhlasu

V pondělí 6. ledna 2020 ulicí Na Hradě procházeli tři králové na koních a zavítali i k nám.

 

 

bez názvu

Před druhým výročím od biskupského svěcení jsme s dětmi navštívili Kurii a popřáli otci biskupovi Josefovi.

 

27. května 2019 oslavili děti z CMŠ 1150. výročí smrti svatého Cyrila. Po stopách sv. Cyrila se jmenoval projekt, schválený SMOl, na základě kterého mohla naše CMŠ Ovečka uskutečnit setkání mateřských škol. Z oslovených 4 mateřských škol církevních i státních se zúčastnili kromě našich dětí i děti z Litovle.

 

 pohV loňském roce 2018 jsme již podruhé vyhráli za skokana roku navíc obdrželi částku 4.000,- Kč. Dokážeme letos překonat SKOKANA ROKU? 

 

Překonat svůj vlastní rekord se stalo tak velkou motivací, že ve sběru papíru jsme obdrželi finanční výhry i pohár za tapprvní místa. Částku 4.000,- Kč jsme vyhráli za skokana roku ve skupině mateřských škol, 1. místo a tím i nejlepšího sběrače papíru s částkou 5.000,- Kč a pohár jsme společně s dětmi převzali na tribuně Horního náměstí při prvomájových oslavách města Olomouce.                           pohá

 

 

 

 

Každý rok naše CMŠ Ovečka požehná studenty biblické školy Andrew Wommacka z Velké Británie s níž již 6 rokem spolupracujeme. Letošní setkání bylo koncipováno do ztvárnění příběhu o Jonášovi a velrybě a o rybářích. Děti si tak mohli zazpívat anglické písně s ukazováním a stát se herci v hraných příbězích z evangelia.