Kdo jsme

IMG 0299

 

Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci se nachází v historickém jádru města Olomouc. Hlavním ukazatelem je nejvyšší skalní místo, kde byl postaven farní chrám sv. Michala v Olomouci. Jako symbol proudu života a vody je Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci střední cestou mezi chrámem sv. Michala a kaplí sv. Jana Sarkandra. CMŠ Ovečka v Olomouci disponuje třemi třídami, max. povolená kapacita je 68 dětí. Její součástí je prostorná zahrada v duchovních prostorách arcibiskupského kněžského semináře. Dětem jsou k dispozici rovněž prostory Rajského dvora, které jsou  součástí chrámu sv. Michala v Olomouci.  CMŠ Ovečka v Olomouci je určena zpravidla dětem od 3 do 6 let. V případě řádně doloženého rozhodnutí o odkladu školní docházky mohou naše předškolní zařízení navštěvovat i starší děti.

  Cokoli jste udělali jednomu z nejmenších, Mně jste udělali. Mt 26,41

Dítě je nejprve pozorováno a na základě toho se odvíjí nabídka činností a hry. Dítě si může vybrat, zda si bude hrát samo, s jedním kamarádem nebo ve skupině, s čím si bude hrát, jak dlouho a kde. Dítě je bráno jako partner dospělého. Snahou výchovy je ukázat dětem cestu ke každodennímu životu, návrat k přírodě, nalézat sám sebe.

"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něho nevejde.“Luk 18,16-17

Modlitba za CMŠ Ovečka     

Naši patroni                                                                                                                           

   Svatý Michael Archanděl   

 

 

 

Svatý Jan Sarkander 

 

 

Nebojte se!

jesus2 

 

 

 

Svatá Anežka Česká

Svatý Jan Pavel II.