slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

KOSTRA LUDVÍČEK A JEHO KAMARÁDI | Školkohračky - kvalitní hračky pro  mateřské školy, mateřská centra a družinyTento týden jsme s dětmi začali povídání o lidském těle. Zaměřili jsme se především na hlavu a části obličeje. Pověděli jsme si, čím se od sebe s kamarády lišíme, jaké má kdo vlasy, oči.... Zkoušeli jsme jednotlivé děti hádat podle popisu ostatních. Potom dostaly děti za úkol nakreslit obličej svého kamaráda ze školky.

Ostatní části těla jsme si pojmenovali a procvičili v pohybové hře Lepidlo. Při cvičení jsme se naučili píseň "Hlava, ramena, kolena, palce," procvičili si obličejové svaly, i ostatní části těla. Ke konci týdne jsme se učili pojmenovat prsty na rukou za pomoci pohádky "Pět kamarádů." Na závěr jsme si pověděli, jak udržovat naše tělo zdravé a udělali jsme si překážkovou dráhu, kde si děti procvičily překračování překážek, plazení, lezení, skoky snožmo a masážní chodníček.

Zpívali jsme písně Slunce, Kotě a sluníčko, Sluníčko.

Odpoledne odpočívaly u knih "Medvídek Pú" a "O Pejskovi a Kočičce."

kočičí stopaV týdnu jsme si povídaly nejen o stopách, které můžeme my nebo zvířata zanechat ve sněhu, blátě nebo písku, ale žeandílek stopy zanechává každý z nás vším, co děláme, jak se k druhým chováme, čím druhému pomáháme. Povídaly jsme si i příběh o rozluvě kamarádů, kteří vědecky zkoumaly Koperníkovy objevy a porovnávaly provdivost s Biblí, podle Celistvé na smysly zaměřené pedagogiky. Stále se učíme písně "Slunce", "Kotě a sluníčko", "Sluníčko".

Velkou pozornost jsme věnovaly cvičení na rozvoj zrakové a sluchové diferemciaci, analýzu a syntézu slov a děti si uvědomovaly slova nadřazená a podřazená.  Při grafomotorických cvičeních byla pozornost věnovaná hledání podobnosti, rozdílu a hledání stínů, děti stříhaly na přesnost čáry rovné, křivé i kruh.

Jak dobře se vyznáte ve stopách zvěře? | Prima nápadyTento týden jsme se zaměřili na zvířátka v zimě a jejich stopy. Pověděli jsme si, kdo je to myslivec, čím můžeme v lese přikrmovat zvířátka. Seznámili jsme se s jejich stopami, názvy zvířat děti vytleskávaly a poslechly si pohádku "Jak zvířátka našla domov." Nakonec jsme zvířátka poznávali podle jejich zvuků.

Při pohybové chvilce se děti naučily básničku s pohybem "Vrabec," prošly si překážkovou dráhu a hrály hru "Pozor, liška" s písničkou Běží liška k Táboru.

Učili jsme se píseň "Slunce" a "Kotě a sluníčko."

Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Medvídek Pú."

20221224 162527V prvním týdnu nového roku nám děti povídaly jak prožily Vánoce, o zvycích, které mají doma, jaké překvapení je čekalo pod stromečkem i jaké hv63sledovaly pohádky během svátků. Bohužel děti neznají klasické pohádky, což bylo pro nás velké zklamání a proto si  pohídkové příběhy povídáme.S prožitkem podle katecheze Celistvé na smysly zaměřené pedagogiky jsme si pověděli příběh "Odkud jsi vyšla hvězdičko", doplněné o koledy, které jsme také v pátek třem králům zazpívaly.

kometa a1Poslední týden v tomto kalendářním roce jsme zahájily společnou modlitbou s otcem Mirkem, SJ, následně jsme si povídaly o královně Ester a tak oslavily izvonečeksvátek naší kamarádky.  V dalších dnech jsme měly vystoupení s Vánočními písněmi a koledami v domově pro seniory a také jsme šly popřát krásné  a požehnané svátky našim otcům biskupům. Přání 2022

Více než 300 obrázků na téma Adventní Věnec a Vánoce zdarma - PixabayTento týden jsme začali povídáním o adventu. Pověděli jsme si význam slova, na čí příchod se o adventu připravujeme. Pověděli jsme si také, jak vypadal advent dříve. V tomto období bychom se k sobě měli chovat obzvláště hezky, tak jsme si společně hodili kostkou lásky, kde nám padlo "Milujme se navzájem." To jsme si vysvětlili, a snažili se podle toho celý týden žít.

Dále jsme si pověděli příběh Zvěstování P. Marie a Navštívení Alžběty, které s tímto obdobím souvisí. Hráli jsme zimní hry Meluzína, Ledové sochy, Vločky a u cvičení jsme použili i padák.

Na konci týdne jsme si udělali společně pokus, kdy jsme z červené a modré tuše vytvořili fialovou adventní barvu.

Nacvičovali jsme písně na mši a na besídku.

Odpoledne děti odpočívaly u knih "Martínkova čítanka" a "Bob a Bobek."

280CFFB6 5B97 46F7 A362 81A98E09626ANejprve jsme si s dětmi povídaly, jak jsme prožily volné dny, kde jsme byly,, co jsme viděly. Následně celý týden jsme s dětmi trénovaly Vánoční besídku, sbouřkatancem, básněmi a vytvořily tak pásmo pro besídku s rodiči. Při tvořivé činnosti jsme se zaměřily na stříhání rovných čar, grafomotoriku a otisk přírodnin , zapouštění barev. Navštívily jsme také Loutkové divadlo v Arcidiecézním muzeu. Při odpočinku děti poslouchaly pohádky z knihy "Martínkova čítanka".

Kreslený podzimní listí vektor věnec — Stockový vektorTento týden jsme si povídali o podzimu. Jmenovali jsme typické znaky tohoto období, jak se příroda mění, co dělají zvířátka. Řekli jsme si, která zvířata se připravují na zimní spánek, co vše je pro to potřeba. Formou hry děti pomáhaly ježkovi sbírat žížalky do zásoby, procvičily si barvy a tvary. Hráli jsme hru "Tiše děti, ježek spí." Také jsme si pověděli, jak se v tomto období mění stromy, ukázali jsme si i jak se strom mění během celého roku. Potom jsme pojmenovali všechny části stromu a poskládali ho ze šátků. Stromy jsou také domovem některých zvířátek. Ukázali jsme si kterých, děti potom z přírodnin stavěly hnízda ptáčkům. Na konci týdne jsme procvičovali skládání předmětů dle velikosti, počítání do 10 a pustili jsme si dokument o podzimu.

Cvičili jsme písně "Martin jede na koni" a "Byla Panna Maria." Naučili jsme se báseň s pohybem: Ježek.

Odpoledne děti odpočívaly u knih "Martínkova čítanka" a "O zlatém vajíčku."

 

        Ježek

Já jsem ježek malinký, mám na sobě bodlinky.

I když malé nožky mám, rychle s nimi utíkám.

A  pak až se unavím, do listí se posadím.

Na začátku týdne jsme s dětmi zopakovali, jak bychom se měli starat o přírodu, o naši planetu, aby hezky vypadala. Vysvětlili jsme si pojem RECYKLACE, řekli si, jaké barvy kontejnerů máme, co do kterého patří, a děti potom v rámci hry některé věci samy třídily.

Na den svátku všech svatých jsme si pověděli, kdo je to svatý, kde svatí jsou. Jak si děti představují nebe? Společně jsme si nebe vytvořili z šátků a látek a děti jej zdobily. Potom jsme si pověděli o některých svatých patronech dětí a jejich obrázky jsme do "nebe" umístili.

Na Dušičky jsme si pověděli, proč navštěvujeme hřbitovy v tomto období, co se na hřbitově dělá. Přečetli jsme si příběh z knihy "Když dinosaurům někdo umře," tím jsme poukázali na to, že smrt je součást života. Řekli jsme si, jak to  v životě chodí od narození po smrt, jak se cítíme, když nám někdo blízký zemře, co můžeme dělat.

Společně jsme si vyrobili naši dušičku z papíru, špejlí a listů a zazpívali si písničku "My jsme jako malé svíčky."

V pátek jsme navštívili hřbitov, kde jsme za zemřelé zapálili svíčky, pomodlili se a zazpívali jim.

Odpoledne děti odpočívaly u knih "Chaloupka na vršku" a "Martínkova čítanka."  Svíčka — Stockový vektor

kapičky
S dětmi jsme si názorně pomocí šátků, dekorativního materiálu a živých doplňků ukazovaly jak rozdělujeme přírodu. Děti bádámím pochopily, že živou přírodu tvoří všechny živé organizmy na Zemi (rostliny,kopretiny živočichové včetně člověka, houby, mikroorganizmy).Poznaly, že součástí neživé přírody je vzduch, voda, půda, nerosty a horniny.  Neživá příroda = všechna krajina a vzduch kolem ní: - voda, půda, nerosty a horniny (krajina) - vzduch - teplo a světlo (od Slunce). Život všeho živého je závislý na přírodě neživé, protože všechny rostliny, živočichové i lidé ke svému životu potřebují vodu, vzduch, teplo, světlo a živiny.Skupinovou spoluprácí děti přiřazovaly předměty, obrázky k živé i neživé přírodě.

Následující den jsme si povídaly, jak můžeme naši přírodu chránit, Vytvářely si obrázek koloběhu vody, podle zvuku poznávaly skupenství vody a zdramatizovaly pohádkový příběh "O putování vodní kapky".

Děti se učily píseň "Naše země kulatá je"

V úterý jsme prožily den skřítků a víl, který proběhl v duchu pohybových her. Povídaly jsme si o Skřítcích Malovánku a Spadlístku, kteří mají na podzim plno práce. s vílami jsme čistily studánku a říkaly si, co so přírody nepatří, jak se k ní máme chovat, aby byla potěšením pro všechny. Nakonec děti ve skupinkách z šátků a dekoračního materiálu skládaly skřítka/vílu a vymýšlely jim jména, kde bydlí a co mají rádi.

Opakovali jsme dny v týdnu, kolikátý je který den, jak jdou za sebou.