slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

G180010Tento týden se nesl více v nacvičování písní. Nejprve jsme společně nacvičovali lidové písně na vystoupení pro seniory v Sene Cure, ve středu jsme szvonečeki udělali společný výlet do Slavonína autobusem  a poslední dny v týdnu jsme opět věnovali nácviku na blížící se besídku. Povídali jsme si o lesních zvířátcích a kam se v zimně kdo schová, jak přežijí zimu, co v zimně zvířátka jí.. V první prosincový den jsme si povídali o andělích, kteří se pravidelně scházejí a vybírají, kteří přijdou zpívat Ježíškovi. Během adventní doby budeme s našimi anděli plnit i úkoly, abychom se dočkali našeho Spasitele. 

IMG 1507Poslední říjnové dny jsme si povídali o živé a neživé přírodě. Děti pojmenovávaly a třídily které nerosty, suroviny, rostliny kam patří a povídali, proč je pro živou přírodu nezbytná příroda neživá. Následující den jsme siIMG 1511demonstrovali dekorativními předměty a experimentální metodou koloběh vody. V den slavnosti Všech Svatých jsme mezi sebou uvítali na katechezi sestřičku Albertu, která nám vysvětlila, kdo jsou to svatí, jak se svatými můžeme stát i my. Následně nám přiblížila život některých svatých. V den památky všech věrných zemřelých jsme si povídali o životě a smrti, s knihou Když dinosaurům někdo umře jsme si vysvětlili, že život smrtí nekončí. Odpoledne jsme ve školce uspořádali dílničky pro rodiče s dětmi a realizovali průvod s názvem "Pozdraveno budiž světlo" za zpěvu písní a společnou modlitbou. V pátek jsme chtěli navštívit hřbitov, ale počasí nám nepřálo, proto jsme si udělali dílničku z keramické hlíny a modelovací hmoty. Ve zbylém čase jsme se pustili do nácviku Vánočního vystoupení.

 

Víte, co je stejně kulaté jako jablíčko, pomeranč nebo třeba míč? No přece naše Země! S dětmi jsme si o ní celý týden povídali. Zajímalo nás, Země článekjak vypadá, kdo všechno na ní žije, co všechno na ní můžeme najít, ale taky to, jak ji můžeme chránit. Dozvěděli jsme se, že tady mezi námi, na té naší krásné modrozelené planetě, žijí i takoví lidé, kteří si na Zemi dělají co si jim jen zachce. A nehledí na nikoho a nic kolem sebe. S dětmi jsme si tedy povídali, jak se nestát takovým člověkem a jak se naopak o vše kolem nás hezky starat. Na velký papír s namalovanou Zemí jsme nalepili obrázky, které nám připomínaly, co je správné a co naopak všemu kolem nás škodí.

Stromy článek

Hráli jsme si také například s naší mazací tabulí ve třídě, na kterou jsme si namalovali různé druhy stromů. Bavili jsme se o tom, který je největší, nejmenší, uprostřed nebo třeba o tom, co to znamená, když je strom listnatý a jehličnatý.

Aby u nás ve třídě byla i pořádná zábava, naučili jsme se novou hru "Na slepičky". Stihli jsme si dokonce uvařit povidla ze švestek a každé z dětí je v hrnci pořádně zamíchalo (zkoušely to nejen s vařečkou, ale i s pastelkami na papíře).

Na konci týdne jsme se společně dívali na motivační videa - "Tý Brďo - ohrožená Země" a "Jak se kapičky staly pitnou vodou", abychom se o tématu Ekologie a celkově o naší planetě Zemi dozvěděli více.

Země výtvarka

G070002
V tomto týdnu jsme pozornost věnovali modlitbě za pokoj, mír a jednotu na celém světě.  Ráno probíhala společná modlitba s dětmi i rodiči, kteří mohli přijít. Při katechezích jsme si povídali o příbězích, těžkostech vzeměkoulejednotlivých světadílech. I děti ve třídě projevili lítost, že si musejí více hrát sami, se svým sourozencem, protože rodiče na ně nemají tolik času. Ve středu jsme hledali poklad. Plnili úkoly v přírodě a po celém hledání v parku jsme došli k cíli. Jediný a opravdový poklad můžeme nalézt u Pana Ježíše.  S otcem biskupem Josefem jsme si ve čtvrtek prožili naši letošní první mši svatou. Učili se písničky "Pro velkého, pro malého," "My jsme jako malé svíčky"; Při cvičení jsme využili pomůcky Blue-bot a cvičili i při hudbě.

Další nové téma s názvem "Barevný je svět, který Pán Bůh stvořil", o kterém jsme si s dětmi povídali, a které za námi do školky přišlo společně s dalším týdnem, byloovoce a zelenina plné barevného ovoce a zeleniny.

S dětmi jsme si ukazovali, jaké všemožné druhy existují, jakou mají barvu, chuť, tvar, vůni a dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí. Někdy nás překvapilo, že to, co se na první pohled zdálo jako ovoce, ovocem úplně tak není. Tak třeba - věděli jste, že u melounu to není tak jasné? My už to víme a rádi Vám to s dětmi povíme. 

Děti hádaly, čím je pro nás všechna ta zelenina a ovoce přínosné a mohly si pochutnat na rozkrojených jablíčkách, hruškách, švestkách, banánech a dalších zdravých dobrotách, které s Vaší pomocí do školky pilně nosily (velké díky za to :)). Zahráli jsme si taky třeba hru "Ovocný koš", vyráběli jsme barevnou veverku z barev a podzimního listí a zpívali jsme spolu různé písničky. 

G070139Nový týden jsme začali příběhem o Noemově arše, divadelním ztvárněním lodi a zvířat, které Noe zachránil. Cvičením na balančních prvcích - rejnoku - děti sami vytvářeli loď a převáželi zvířátka. Druhý den jsmeG170109oslavili sv. Františka, příběhem z jeho života se děti poučili, že není důležité mít věci materiální, ale být šťastný a spokojený. Bohatí můžeme být láskou k druhým jak nás učí Pan Ježíš. Tím jsme zahájili dva týdny barevných dnů, kdy si děti přinesené ovoce a zeleninu zkomaly všemi smysly. Zkoušely i pokus, které ovoce nebo zelenina se ve vodě potopí, co na vodě plave. Třídění podle velikosti a barev jako skupinová nebo individuální činnost vedla děti i k prožitkovému učení. Na tato témata děti vyráběly ovoce nebo zeleninu, z papíru, modelíny, malováním temperami nebo křídami.

Víkend byl za námi a v pondělí jsme přivítali nový týden povídáním si o tom, jak Bůh stvořil Zemi. Zkoušeli jsme, jaké to je, když je někde úplná tma, stejně jako na počátku stvoření, a taky jak krásnýna pocatku a hřejivý pocit nám dodává světlo, které se tou hustou tmou rozzáří. Z velké modré deky jsme si udělali mořskou hladinu a společně ji rozhoupali jako malé a velké vlnky. Poslouchali jsme i jejich zvuky a šumění. Proletěli jsme se po třídě stejně jako ptáci na modré obloze, tančili jsme jako koruny stromů s barevným listím a snažili se se zavřenýma očima uhodnout druh ovoce, které jsme ochutnávali. Stejně jako Bůh jsme nezapomněli na chvilku odpočinku na konci toho velkého tvoření všeho,co je na Zemi co je na Zemi - třeba vody, souše, hvězd, Slunce, rostlin, stromů, zvířat i člověka.

V tomto týdnu jsme si povídali o bezpečnosti. Týden jsme zahájili  tématem "Bezpečně ve třídě s medvídkem" -G070002dramatizace nebezpečí, která mohou číhat ve školce; na silnici. Děti pojmenovali dopravní prostředky, které známe a určili, kde se pohybují. Poznávali jsme je i podle zvuku a zkoušeli jsme některé vytleskat na slabiky. povídali si o bezpečnosti při přecházení silnice, jakou funkci má semafor a poznávali jsme základní dopravní značky. 

Hráli jsme hry: Auta, kimovu hru, závody autíček. Cvičení bylo motivováno tématem doprava. Grafomotorika: dokreslování kolejí (svislá čára).

Básnička s pohybem: Auta jezdí po silnici. Děti se učili novou píseň "Auto", "Bude zima, bude mráz."

blesk
První týden utekl jako voda a vykročili jsme do týdne druhého. Děti už ví, kdo z kamarádů patří k nám do třídy Sluníček a znají už i své paníbleskučitelky a paní asistentku. Snažili jsme se tedy více prozkoumat všechny hračky ve třídě a další věci, které kolem nás jsou. Ukázali jsme si, že má všechno své místo. Dokonce i všechny děti mají ve školce své místo a svou značku, třeba u stolečku, na hrnečku nebo v šatně.

Každé ráno jsme se přivítali básničkou "Dobrý den, dobrý den" a opakovali jsme si písničky, které jsme se naučili v minulém týdnu. V úterý ráno k nám přišla milá návštěva - otec Antonín, který měl s dětmi krátké povídání a modlitbu. Hráli jsme i různé pohybové hry, např. "Na pejsky a boudy" a "Na sochy".

V průběhu týdne se jeden večer přehnala Olomoucí veliká bouřka, o které jsme si společně povídali, a kterou jsme se snažili vytvořit pomocí rytmizace na tělo (tleskání, dupání, ťukání prstíky do dlaně nebo plácání do kolínek). Stihli jsme si také popovídat o tom, co znamená být "kamarád" a jak bychom se k sobě měli navzájem chovat.

126aPrvní týden se všechny děti nejprve rozkoukávaly, poznávaly prostředí školky a  s písní "Upleteme svetříček" se seznamovaly mezi sebou. Po té, co se seznámily s prostředím hraškolky a naší třídou, zahradou,  hledaly jsme společné dětské písně, které známe a můžeme si je zazpívat. Ve čtvrtek k nám přišla paní s environmentálním programem, kdy jsme si povídaly o farmě, zvířátkách a děti si mohly pohladit i králíčky. Podle Celistvé na smysly zaměřené pedagogiky Fr. Ketta děti vytvářely pomocí dekorativních materiálů a šátků dům, naši školku.  Pobyt venku jsme si zpříjemnily nejen na školní zahradě, ale i návštěvou Botanické zahrady.