slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

G070093V tomto zkráceném týdnu jsme si s dětmi povídali o hmyzu, který žije v trávě, v lese nebo na louce. Děti podle obrázků poznávali hmyz užiteěný i  G070096 škodlivý a přemýšleli, v čem je který hmyz užitečný. Pracovali jsme s lupo, encyklopedií o obrázky. Objednali jsme si i  motýly, které začneme od larviček krmit až nám vyrostou motýli.  Na píseň "Pavoučci " jsme si zacvičili i zatančili. V rámci polytechnického vzdělávání jsme se zúčastnili programu "Malý zahradník" z projektu MAP IV.  Děti si zasázeli salát, kedlube, špenát, cibulku i hrášek. Měsíc květen je spojen s Pannou Marií, proto jsme si o nebeské Matce povídali a naučili se píseň "Nazaret". Krásné počasí nás lákalo často ven na hraní i práci na zahradě.  G070105

smajlici gify 154Celý týden jsme si povídali o mláďátkách, domácích zvířátkách,  jejich rodinách, čím se živí a zda se narodila nebo vylíhla. Nejvíce jsme se zapotili, když jsme měli určit tatínka od kuřátka nebo housátka a také, jak na sebeG360277zavolají. Ovšem i s ostatními domácími zvířátky to nebylo o moc lepší. Proto jsme stále opakovali a hráli si na zvířátka, jejich maminky nebo tatínky. Vysvětlili si, že domácí zvířátka jsou hospodářská zvířata a proč je chováme, k čemu jsou nám užiteční. V příběhu podle Celistvé náboženské pedagogiky jsme si zdramatizovali příběh "Odkud jsem se vylíhlo?" K opakování nám také pomohl interaktivní program na naší dotekové televizi. S písní o zvířátkách "U babičky na zahradě", "Příroda se z jara zas" jsme si též zatančili a zacvičili. Bylo krásné počasí, proto jsme si dostatčně hráli i na školní zahradě;

cb95fc80Další jarní velikonoční týden jsme se ráno společně modlili za našeho nového otce arcibiskupa. Při katechezích jsme si  povídali o Božím2 milosrdenství. Děti pochopili, co je to konat Boží milosrdenství a jak je k nám milosrdný Nebeský Otec. Následující den se dětem připomněla slavnost "Navštívení Panny Marie", kdy děti pomocí dekorativního materiálu vytvořili prostředí pro Pannu Mari. Děti se učili pochopit, jak obrovský úkol měla Panna Maria a jaký je vlastně pro nás svatostánek, když ve svém mateřském lúnu uchovávala velké tajemství - Pana Ježíše. Opět si děti připoměli píseň "Byla Panna Maria". Také jsme nacvičovali na besídku a  věnovali se pohybovým aktivitám, kdy jsme uskutečnili sportovní projektový den na naší školní zahradě. Vyráběli jsme přáníčka pro maminky a tatínky.

G070139Ve velikonočním oktávu jsme si s dětmi  povídali o "Cestě světla" s obrázky a konkretizací na náš život; K oblíbené písničce o pampeliškách jsme si zpívali nové sloky o sedmikrásce i petrklíči, ale zdramatizovali si i G290167pohádku o dívce Pampelišce a namyšleném princi;  Hravou formou děti ve třídě hledali a poznávali jarní květiny a dřeviny, řadili je podle počtu. Oblíbeným dnem byl čtvrtek a sním i vystoupení pana kouzelníka. Oprvadu se mu kouzla dařila a děti nemohli přijít jak to dělá. U pohádky a její dramatizace jsme zůstali i v pátek s pohádkou "Jak šlo vejce na vandr"; Venku krásné počasí nás vedlo k pobytu na školní zahradě. Učili jsme se nové písně "Obracím se nesměle" , "Chválu vzdejte" a opakovali na vystoupení o žabičkách.

 

zubBehem tohoto týdne u nás vykonávala praxi studentka. Více jsme se zaměřili na blížící se události velkopáteční noci. Zabývali jsme se cb95fc80tématem, kdy nám Pán Ježíš podává pomocné lano, tím, jak si každého z nás vede. Děti se seznámily s jednotlivými zastaveními křížové cesty a povídali jsme si o Velikonocích tradičních i méně známých zvycích. Také nás navštívili studenti s preventivním programem jak si chránit zuby, co zoubkům prospívá a co bychom raději jíst neměli a především se děti učily správně si zoubky čistit. Hráli jsme si na školní zahradě, ale navštívili jsme i park a Botanickou zahradu.

G340146G370349V prázdninovém týdnu jsme různě spojovaly třídy. Při ranních modlitbách jsme se zaměřili na příběhy "Já jsem s tebou stále", abychom si lépe uvědomovali, že i když je  nám někdy smutno, těžko a cítíme se sami, Pán Jěžíš nás nikdy neopustí a s Ním, nikdy nejsme sami. Nebo vyprávění "Pán Ježíš nás uči trpělivosti",  "Otče náš" - pro uvědomění si těchto slov a velikém daru, že můžeme Bohu říkat Otče. Při raních modlitbách jsme si zazpívali nejen postní písně, ale i ty, co souvisely s naším příběhem jako např.  "Děkuji Ježíši", "Chceme ti děkovat Pane", "Láska Kristova";  Tento postní týden jsme si spíše při katechezích  zdramatizovávali příběhy ze života Pana Ježíše - "Dnes se chci s tebou setkat", "Dva kusy ledu" nebo nám otec Miroslav přišel povídat o "Pokušení na poušti".  Při povídání o jaru, jarních květinách jsme si vyzkoušely plnit úkoly na interaktivní tabuli. V pátek nás navštívili studentky z lékařské fakulty s programem Medvídkova nemocnice a tak se děti proměnili v lékaře a zachraňovali své plyšáčky. Týden jsme si také krásně užili na školní zahradě.

krizRáno se vždy setkáváme na společnou modlitbu , kdy děti seznamujeme o životě a působení Pana Ježíše. Během modlitby si s dětmi zazpíváme postníG370004písně. Při katechezích se děti seznamovali s příběhy plynoucími z evangelia např. "Milujte druhého jak já miluji vás", " Mluvit a jednat jak nás učí náš Pan Ježíš" , "O zlém Benovi" , "Stín na stěně", "Kuře a orel",  Na základě těchto píběhů,  které jsou zdramatizovány pro hlubší prožitek a pochopení si děti mohou více uvědomovat, jaké jednání je správné, že podvodem, zlostí konáme hřích, ale jak si uvědomit svobodu a blízkost Pana Ježíše. Během týdne jsme opakovali i písně na vystoupenéí pro seniory nebo na  jarní besídku pro rodiče. Pohybové chvilky byly zaměřeny na postřeh, pravolevou orientaci, nápodobu pohybu a vnímání rytmu při hudbě s pohybem. Naše příroda se krásně probouzí, proto jsme se začali věnovat hrabání listí na školní zahradě a úpravě květinových záhonků. Naučili jsme se novou píseň s pohybem "Je velký náš Bůh".

cepiceNový měsíc jsme začali povídáním o sv. Blažeji, vysvětlili si, co je svatoblažejské požehnání. Následující dny jsme cvičili písně na mši svatou, prožili si krásný karneval a povídali si, jak můžeme růst do Boží krásy. Zaměřili se nbalónkyabalónky  logopedická cvičení, správné dýchání. Při pohybových aktivitách děti nejvíce bavila překážková dráha, chůze po smyslovém chodníku a hry v parku.

     Basnicka Sasek 1024x1024

S dětmi jsme se společně zamýšleli, jak se nejlépe bránit proti bacilům, nemocem a jaké možnosti máme, pokud chceme pečovat o své zdraví. Do naší třídy nás přišla navštívit naše malovaná kamarádka "Zuzanka", která nám radila, jak se správně oblékat v různých situacích (pokud je venku hrozná zima a mráz, pokud je venku veliké horko atd.). Děti si zopakovaly, jaké oblečení se jim kdy hodí. OblečeníSe Zuzankou to byla opravdu zábava a za její návštěvu jsme byli moc rádi.

S ostatními dětmi ze třídy Hvězdiček a Srdíček jsme nacvičovali nové písničky na mši svatou, abychom ji o něco více zpestřili svými hlásky.

Zkoušeli jsme také pokus s oloupanými syrovými bramborami. Děti měly za úkol "zašpinit si ruce" (pomohla nám k tomu temperová barva) a bramboru jsme si poslali po kruhu. Byla celá zelená a ušpiněná. Po prvním kole jsme si šli ruce pořádně umýt mýdlem a vodou, aby nám na nich nezůstalo ani smetíčko. A pokus jsme opakovali znovu. Druhá brambora prošla kolečkem našich rukou oproti první bramboře úplně čistá. Špinavou bramboru jsme společně zavřeli do skleničky a počkáme, jestli se na ni objeví plíseň.

Posledním úkolem naší třídy bylo zjistit, co znamená, že je nějaké jídlo a pití "zdravé" a co naopak znamená, že je "nezdravé". zdravé jídloZopakovali jsme si, co je to ovoce a zelenina a co dobrého můžou všechny zdravé věci plné vitamínů našemu tělíčku dát. Taky jsme si povídali, proč bychom měli občas na oběd aspoň ochutnat rybu nebo maso, kterému se někteří z nás obloukem vyhýbají a proč by nebylo vhodné sníst za jeden den 100 lízátek nebo pytlíků s brambůrky.

Zkoušeli jsme si vytvořit pakátky s vystřihnutým jídlem a roztřídit je podle toho, jak moc jsou zdravé a nebo nezdravé.

Celý týden jsme zakončili opičí dráhou s paní učitelkou Barčou a písničkami a básničkami s pohybem s paní učitelkou Maruškou. Většina dětí si užívalo pololetních prázdnin, a tak jsme si to u nás ve školce Ovečce taky pořádně zpestřili, aby nám bylo společně hezky.

V druhém lednovém týdnu jsme se s dětmi z celé naší školky, s paními učitelkami a paní asistentkou chystali na mši svatou v chrámu svatého Michala. Pilně jsme nacvičovali písničky, ale šlo spíše jen o dolazování a dopilování, protože už je všechny krásně známe, umíme a zpíváme s radostí a pěkně od srdce.

V naší třídě Sluníček jsme si taky stihli popovídat o tom "kdo jsem". Dívali jsme se na všechny možné věci, ve kterých jsme úplně stejní, ale i naopak - ve kterých se všichni od sebe lišíme. Zjistili jsme, že máme všichni srdíčko na stejném místě, a že můžeme cítit jeho tlukot. Víme, kde máme oči, jakou mají barvu, kde máme uši, nos nebo třeba prstíky na rukou. Společně jsme si to všechno zazpívali v písničce "Hlava, ramena, kolena, palce", kterou máme moc rádi hlavně proto, že se postupně zrychluje.

0

Na Vánoce děti dostaly od Ježíška didaktickou pomůcku "Kostlivce", kterou společně pořádně prozkoumaly a zjistily, k čemu nám jsou vlastně všechny ty kosti v našem těle dobré a kde zhruba která kost je a jak vypadá. Dětem se nejvíce líbila možnost si nakonec na kostlivce lehnout a porovnat, kam správně všechny části těla patří. Taky je nejvíce zajímalo, jestli už kostlivce přerostly nebo jestli ještě potřebují malinko povyrůst.

A pak už nás jen čekala mše svatá, kterou sloužil otec Antonín. Pěkně jsme si zazpívali, strávili příjemný čas spolu a taky se malinko pomodlili a něco nového se naučili.