slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

hnízdoHnízdo nebo domov, to je místo, kde je bezpečí a láska a o tom jsme si povídaly během týdne. Začaly jsme  katechezí s prožitkem  "Dary Ducha Svatého",  zpívaly písně "Vím ty mě znáš," "Most", "Já v srdcihnízdo stromlásku mám". Prostřednictvím katecheze Fr. Ketta jsme si ztvárnili příběh "Odkud mám hnízdo".  Následně si povéídaly o našem domově, kde bydlíme a jaké to doma máme. Ve čtvrtek nás navštívilo divadlo s pohádkou "Pojďme si hrát se slovíčky". Většinu krásného letního času jsme se snažily prožít venku. Učily jsme se píseň "Prázdniny."Prázdniny
.

 

G180010Během tohoto týdne jsme nejvíce času věnovaly nácviku pásma na besídku pro rodiče - písně, básničky a tanec; Povídaly jsme si, kdo je naše rodina a z dekorativních materiálu si vytvořily rodokmen rodiny.Ve středu násG370043navštívilo hudební divadlo s názvem "Písničky nedáme, rádi si je zpíváme"; kdy děti měly možnost poznávat různé hudební nástroje. Ve čtvrtek jsme společně oslavily mši svatou ke slavnosti Nanebevzetí Páně. Při cvičení jsme si užily balanční prvky, hry s padákem, překážkovou dráhu.

G380190G380206V modlitbě s Pannou Marií jsme prožily i další týden, kdy jsme si přiblížily pozdravení andělské. Názorně jsme dětem vysvětlily jednotlivá slova. Zpívaly jsme píseň "Vím, ty mě znáš." a nacvičovaly písně na mši svatou. Při venkovním pobytu se děti zapojily k záchraně našich jedliček a zasadily si hrášek do záhonků. Při výtvarných činnostech jsme vyráběly květiny malováním nebo z papíru. Z polytechnického vzdělávání si děti vyzkoušely pokusy sopku, mléčnou dráhu, sílu tužky.  Ve zbylém čase jsme nacvičovaly písně a básně na besídku.

bílá růžeBěhem zkráceného týdne jsme si  společnou ranní modlitbou pověděli o sv. Josefovi, zazpívaly píseň "Sv. Josefe ochránce dětí", "Ty se na mne díváš s láskou"; "Byla Panna Marie";DSCN0425

Katechezí podle katecheze Dobrého pastýře se děti s prožitkem dověděli, kdo je dobrý Pastýř, kdo jsou ovečky. Zazpívaly jsme si písně "Ovečka Kudrnatá", "Pastýř vodí ovečky""Jsme ovečky Pána svého". Následující den katechezí podle Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky - "Maria jako brána;" jsme si pověděli co je brána, co jsou dveře nebo vrata a přirovnaly Marii jako bránu k Pánu Bohu, děti při individuální práci s přírodninami bránu vyzdobily. Zazpívali jsme si písně  "Maria jsi královnou", "Marie"; I v dalších dnech jsme si přiblížily Matku Boží Pannu Marii a katechezí pověděli "Maria je naše Maminka", Děti se učily část písně "Marie jde" . K sobotnímu výročí sv. Jana Sarkandra směřoval i páteční program. sv. Jan Sarkander je jedním z našich školních patronů, proto jsme si nejprve pověděli o jeho životě příběh s obrázky a následně navštívily kapli sv, Jana Sarkandra, kde si ukázaly skřipec, studnu i pověděli o této kapli. Během volných chvilek jsme opakovaly pohádku nebo písně na vystoupení dětí pro rodiče. Při odpočinku se děti zaposlouchaly do knihy  "Medvědí Babi a její kouzelná rodina";

 

 

G070069Během celého týdne jsme čas využily k nácviku básniček, písní a pohádky na vystoupení pro rodiče. Společně s ostatními třídami jsme nacvičily písně na NOCcesta KOSTELŮ. Začínáme se učit i píseň "Ježíš nejkrásnější ze všech jmen" na slavnost Božího těla. Přesto jsme si v pondělí povídali o sv. Jiřím, jeho statečnosti a lásce k Bohu, Ve středu jsme si s dětmi vysvětlili Cestu světla. Cvičení jsme zaměřily na posílení svalových skupin celého těla, celkovou koordinaci pohybu.  Děti vyráběly  sluníčka, srdíčka - přání pro rodiče, květiny.

smajlici gify 19
3Po velikonočním pondělí jsme si podle Celistvé na smysly zaměřené pedagogiky ztvárnily velikonoční události. Děti se zamýšlely nad jednáním lidí a uvědomovaly si, jak je důležitá pravda a láska k druhému. Následující dny jsme si opakovaly písně na vystoupení pro seniory a začaly s trénováním písní a příběhu, tanečků na besidku pro rodiče.Zpíváme jarní písně o sluníčku, lidové písně. Při vytváření využíváme vodové nebo temperové barvy. 

V těchto dnech jsme ukončili povídání o postní době i ranní postní setkávání s modlitbou a zpěvem. Povídali jsme si, co Pán Ježíš dělal v těchto dnech, jak se připravoval. V pondělí jsme si udělali katechezi - Slavíme Květnou neděli. Připomněli jsme si tím událost vjezdu do Jeruzaléma. Dále jsme si připomněli pomocí obrázků a vyprávění zastavení Křížové cesty. Křížovou cestu jsme si prošli i v kostele sv. Michala s písněmi Ježíši, tichý Beránku, Pod Tvým křížem a Děkuji za Tvůj kříž.

Navštívili jsme také otce biskupy, popřáli jim požehnané svátky a děti zpívaly písničky.

Cvičili jsme celé tělo, prošli si masážní chodníček a zahráli si hru Zlatá brána.

Odpoledne odpočívaly u knihy "Víla Amálka."

G380189Jaro jsme oslavovaly poznáváním jarních květin, ukazovaly si, jak z malého semínka vyroste rostlinka. Na základě obrázků jsme potom na školní zahradě nebo v Botanické zahradě porovnávaly květiny a poznávaly,kvetiny 54 co mají společné a v čem se odlišují. Poznávaly, co je rostlina a co dřevina. Přijelo k nám Hudební divadlo s vystoupením "Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme".

Společnou mší svatou jsme prožily blízkost našeho Pána a mohly zazpívat písně, které se učíme. Během týdne jsme vyráběly papírové květiny, zajíčky. Seznámily se s novým textem, který se budeme učit na besídku "O zatoulaném sluníčku" a také se učily slova nové písně "Slunečný den".

Josef - Víra pro dětiTýden jsme začali povídáním o sv. Josefovi. Pověděli jsme si, co o něm víme, jaký byl jeho příběh i role v životě Pána Ježíše. Dětem jsme vysvětlili některé pojmy, mezi nimi i co je náplň práce tesařů. Potom děti procvičovaly grafomotoriku - zuby pily.

Začalo nám jaro a my jsme pojmenovávali jarní květiny, seznámili se s tím, jak květinka vyroste, procvičili jsme barvy, vytleskávání slov na slabiky i pohybové dovednosti v překážkové dráze. Zahráli jsme si na zahradníky a vytvářeli květiny z dekoračního materiálu a udělali si společnou přehlídku. Hráli jsme hry: Včelky, Do vody, z vody a cvičili jsme s obručemi. Naučili jsme se básničku s pohybem (Semínko).

Také jsme si připomněli, na co se připravujeme v postní době, hodili jsme si kostkou lásky, kde námpadlo "Miluj druhého jako sebe." S dětmi jsme si uvedli několik příkladů, jak toto můžeme plnit ve školce i doma. Nakonec jsme si vyslechli příběh O Janičce a semínku - semínko musí v zemi umřít, aby dalo život květině, Pán Ježíš zemřel na kříži, aby dal věčný život nám.

Nacvičovali jsme písně: Kotě a sluníčko, Sluníčko, Kolik je na světě očí a učili se píseň Ochránce dětí.Obraz Dětská dekorace Květina bílá / od Tiko-Dekorace | Fler.cz

Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Maminčiny pohádky."

Semínko

V zemi malé semínko spinká jenom malinko. (Dřep, naznačujeme spánek)

Když sluníčko zasvítí, začne pěkně klíčiti. (Ve dřepu ruce pomalu do vzpažení)

Klíčí, klíčí stále výš až poupátko uvidíš. (Stoj, vzpažené ruce sepneme do poupátka)

Potom z toho poupěte veliký květ rozkvete. (Ruce z poupátka rozevíráme do upažení)

G370349
Během dalšího postního týdne jsme si každý den zdramatizovaly příběh z života Pana Ježíše. O návštěvě Pana Ježíše u Zachea doma v příběhu "Duch otroctví a duch synovství,"  příběh "Nechtě děti přicházet ke mně" - jak dům Hospodina je pro všechny i ty maličké a nemáme nikomu bránit, aby přicházel k Němu, v příběhu "Samařská žena" si děti s prožitkem mohli vyzkoušet, že není dobré nikoho vylučovat, any Pán Ježíš nikoho nevylučoval a my máme jednat jako On sám, důležité je naslouchat Božímu slovu, přestože každý si můžeme vybrat jestli chceme být Martou nebo Mariií, jak bylo v dramatizovaném příběhu o dvou sestrách, kdy se Ježíš zastal Marie a ukázal ne zlobu Marty. Jen pravdou můžeme dosáhnou cíle, úspěchu nebo svých tužeb, což jsme si ztvárnily v příběhu "O pravdě a lásce". Opakovaly se písně "Kolik je na světě",  nebo lidové dětské písničky; děti se učily píseň Ťuk, ťuk,Ťuk"; Pohybové chvilky byly zaměřeny na posílení svalstva, koordinaci a přesnost pohybu, rytmizaci. Vycházkový čas jsme prožívaly na školní zahradě hrami a objevovánímsrdíčko
prvních jarních květin.