slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                 

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

V tomto týdnu děti povídaly o tom, kdo s nimi doma bydlí, jaké domácí práce kdo dělá, s čím rodičům pomáhají. Udělali jsme si katechezi O malém kosovi, který vypadl z hnízda. Ta nám pomohla přiblížit, jak je pro nás domov důležitý a bezpečný, a jak nás mají rádi všichni, kdo tam s námi žijí. Každý taky popsal svůj dům, pověděli jsme si, jak to vypadá uvnitř domu, co se v jaké místnosti dělá. Nakonec děti ve skupinkách postavily domky ze stavebnic. Při rozcvičce jsme se učili básničku s pohybem "Byl jeden domeček," hráli jsme hry "Děti, pojďte domů" a "Moje máma povídala."

Nacvičovali jsme také písně a scénku na besídku a písně na mši.

Odpoledne děti odpočívaly u příběhů o včelách na pokračování.

konvalinka
Podle katecheze Dobrého pastýře jsme si zinscenovali příběh o Dobrém pastýři. S tím si i zazpívali píseň  "Pastýř vodí ovečky". Během týdnekopretinyjsme čas věnovali přípravě na besidku pro rodiče pohádkovým příběhem "jak malá včelička zachránila králíčka",  písněmi "Včely""Na zahrádce pod jabloní",  "Včely" nebo básničky s tancem a pohybem.

Při  environmentálním programu  o Ještěrech se děti dověděli o jejich životě, jak se krmí, a měli možnost si je osahat.  Podle katecheze Fr. Ketta jsme si zinscenovali  příběh "Rozkvetlá krása." .

8. září - svátek Narození Panny Marie - Víra pro dětiV tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o Panně Marii. Kým byla, jaký byl její život, kdo byli její rodiče, a taky proč je pro nás důležitá. Děti se naučily písničku "Maria jsi královnou." Dále jsme si povídali i o našich maminkách. Děti řekly, jak se jejich maminky jmenují, co doma všechno dělají a společně jsme jim vyrobili dárečky ke Dni Matek.

Začali jsme s nácvikem na besídku. Děti se učily básničku "Let včely" a písničky "Včely" a "Bzum bzum bzum."

Při cvičení jsme využili padák, hráli jsme hru "Moje máma povídala" a rozcvičky byly motivovány životem včely.

Odpoledne děti poslouchaly pohádky z knih, které si přinesly a "Gábina a víla Jasenka."

S dětmi jsme si povídali o tom, jak u nich doma probíhalo Velikonoční ponělí, jaké zvyky známe, jaké dodržují děti s rodinami. Připomněli jsme si, co se o Velikonocích vlastně slaví, prošli jsme si některá zastavení cesty světla a pověděli si příběh o zmrtvýchvstání.

Dále jsme se zaměřili na jarní přírodu kolem nás. Vše okolo dostává v tomto období nový život - květiny, mláďátka. Děti pojmenovávaly zvířecí rodiny podle obrázků, zahrály si na slepičky a kohoutky, kdy kolíčky přenášely zrníčka, napodobovaly chůzi zvířat a poznávaly je podle zvuku. Zazpívali jsme si píseň "Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte... ."

Ke konci týdne jsme udělali pokus s obarvením květiny, kterou jsme nechali v inkoustové vodě, povídali jsme si, jaké broučky a zvířátka najdeme v trávě, zahráli jsme si na pavouky. Tam jsme využili k pohybu jezdící podložky. Zkusili jsme si, jak mají mravenečci složitý pohyb v trávě plné překážek u překážkové dráhy. Taky jsme si rozdělili přírodu na živou a neživou a zahráli si hru "Kámen."

Odpoledne děti odpočívaly u knížek, které si přinesly a tvořily zajíčky, kuřátka a květiny z papíru.

V minulém týdnu jsme s dětmi především nacvičovali lidové a křesťanské písně a tanečky. Ve středu jsme s vystoupením udělali radost babičkám a dědečkům v domě pro seniory SENE - CURA. 

Dále jsme se zaměřili na další zastavení křížové cesty s příběhy. Povídali jsme si, jak roste semínko a děti si zahrály na zahradníky s písní "Šel zahradník do zahrady."Při pohybové chvilce jsme hráli hru Teplo x zima a udělali si překážkovou dráhu.

Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Úžasný příběh o Ježíšovi."

G380210Během postní doby se setkáváme společně při ranních modlitbách. Děkujeme za účast všech rodičů, kteří se k nám přidávají.  Během tohoto týdne jsme si začali povídat o křížové cestě a s konkrétními příběhy pro děti si vysvětlovali jejich význam. Připravujeme se na vystoupení pro klienty SeneCura SeniorCentrum Olomouc, kde vystoupíme s lidovými i křesťanskými písněmi a zatančíme dětské tanečky k dobré náladě všech.  V úterý nás navštívilo hudební divadlo  s názvem vystoupení "Hrajem dětem, s písničkou jdem světem" Děti se seznámili s různými hudebními nástroji i písněmi typickými pro daný stát.

V pátek společně s rodiči jsme v kapli sv. Alexejei měli modlitbu korunky, litanie a následně v křížové chodbě chrámu sv. Michala modlitbu křížové cesty.

Květiny kreslené — Stock fotografieTento týden jsme začali s kostkou lásky, kde nám padlo "Milujte se navzájem." Pověděli jsme si, jak bychom se měli k druhému chovat, jaké dobré skutky bychom mohli dělat. Řekli jsme si příběh o tom, jak si můžeme něco odepřít, pomoci druhému.

Protože nám začalo jaro, učili jsme děti poznávat jarní květiny, hráli jsme pohybové hry Jaro x Zima, Včelky, hry s padákem a připravili jsme překážkovou dráhu.

Na konci týdne děti v parku hledaly poklad, po cestě plnily dané úkoly a sázely květiny na školkové zahrádce.

Zpívali jsme písně "Zazpíváme Pánu" a lidové písničky, odpoledne děti odpočívaly u knihy "Medvídek Pú."

V tomto týdnu jsme si povídali o kříži a jak je kříž podobný stromu nebo našemu tělu. Kde můžeme kříž vidět, co nám kříž připomíná, při jaké příležitosti provádíme znamení kříže. V příběhu z nedělního evangelia jsme si měli povídat, že i myPromeneni můžeme vidět Boží slávu tak jako apoštolové, nemusí nám být líto, že na horu Proměnění byli pozváni jen apoštolové. Když budeme chtít, uvidíme každý den jiný východ slunce (a pokaždé krásný!), jestliže si maličko přivstaneme...  Prostřednictvím prožitku si děti přiblížili, že  Stvořením přišel na zem první hřích a my lidé přinášíme nové hříchy, které vykoupil Pan Ježíš smtí na kříži.

Cvičení jsme zaměřili na koordinaci pohybu  a udržení rovnováhy. Pobytem v parku a na školní zahradě se děti seznamovali s jarními květinami. 

Děti zpívali píseň  "Děkuji za tvůj kříž", "Kříž je znakem spásy".

V tomto týdnu jsme se zaměřili na povídání o postní době, dobrých skutcích. Dětem jsme převyprávěli evangelium o Pokušení na poušti a řekli si, co třeba nás pokouší, a jak se zlému vyhýbat. Na kostce lásky nám padlo "Miluj i nepřítele." Pověděli jsme si, kdo je nepřítel, a jak ho můžeme mít rádi. Děti také řekly, jaké dobré skutky se budou snažit během postní doby plnit - ukázali jsme si na obrázku jak by mohla vypadat duše hodného a zlého člověka, děti rozlišovaly mezi dobrými a zlými skutky. Na konci týdne jsme si pověděli příběh "Jonáš a velryba."

Hráli jsme pohybové hry: "Kámen" a "Přebíhaná."

Odpoledne děti odpočívaly u knih "O Rumcajsovi" a "Medvídek Pú." Učily se píseň "Sněženka" a tvořily jarní květiny a louku z papíru.

krizTento týden jsme ukončili povídání o MASOPUSTU, s dětmi si povídali o zvycích a nezapomněli na koblížky a pohádku "O Koblížkovi". Od popeleční středy nám začala postní doba a povídali jsme si, co to pro nás znamená, proč se dává popelec, jaké postní úkoly budeme plnit.  Začali jsme se učit píseň "Ježíš řekl odpouštěj", "Kříž je znakem spásy". Během týdne jsme si užili překážkovou dráhu, cvičení s hudbou a hry na školní zahradě.