Organizační zajištěníbudík

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu pro předškolní vzdělávání probíhá v základním denním režimu:

 

6.30 – 8.15 příchod dětí do mateřské školy
  předávání dětí pedagogickým pracovnicím
  tvůrčí realizace nápadů dětí
  individuální práce s mladšími i předškolními dětmi (předškolní příprava)
8.20– 8.40 „Pohybová chvilka“
   pohybové hry
   zdravotní cviky
  vítání dne cvičením
   řízená činnost
8.40 - 9.00  „Práce v kruhu“
   upevňování výslovnosti řeči
   katecheze
   integrovaný tématický blok
9.00 - 9.30 modlitba před jídlem
  hygiena před jídlem, svačina
9.30 – 11.30 „Pobyt venku“
   procházka, zacílená pedagogická činnost, individuální činnosti
   v případě nepříznivého počasí: pohybové činnosti, hudebně pohybové hry anebo tvůrčí činnosti podle nápadů dětí.
11.30 - 12.00 převlékání, hygiena a příprava na oběd, modlitba před jídlem, oběd
12.00 – 12.15 odchod dětí domů anebo na lehátka
12.15 – 14.15 „Odpočinek dětí“
12.15 – 12.45 „Literární chvilka“
  četba nebo poslech pohádky, biblického příběhu, poslech písně zpívané učitelkou, poslech ukolébavky
12.45 – 14.15 „Klidové činnosti dětí, které neusnou“
   individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.15 postupné buzení a vstávání dětí
14.20 - 15.00 hygiena, svačinka
15.00– 17.00 „Odpolední činnosti“
   tvořivé činnosti dětí
  postupné odchody dětí
  volné herní aktivity dětí podle jejich vlastního výběru
   v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě
15.15 – 16.30 odchod dětí ze školy       (v případě zájmu do 17.00)

 

Uspořádání dne je závazné pouze pro čas stanovený pro jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti pedagogický pracovník přizpůsobuje zájmům dětí a aktuálním podmínkám ve třídě.

Prosíme rodiče, aby ráno přivedli děti nejpozději do 8:15 hod. Vyzvedávání dětí po obědě v době od 12:00 do 12:15 a po spaní od 15:00 do 16:25.  První den nemoci dítěte rodiče mají právo na oběd do nosičů v době od 10:45 do 11:00 nebo nechají nosič v CMŠ Ovečka v Olomouci ráno, vyzvednout jej mohou během odpoledne do 12:15. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy paní učitelce.

Adaptační plán

V případě jednodušší adaptace nových dětí nabízíme rodičům a dětem adaptační plán.
1. týden doporučujeme pobyt pouze do 10 hodin. Rodiče mají možnost pobývat ve školce se svým dítětem, ale po zvážení.
2. týden se dopolední docházka prodlužuje až do doby oběda, kdy mají rodiče možnost vyzvednout si dítě před nebo po obědě.
3. týden je možný pobyt dítěte už celý den v případě bezproblémové adaptace v předchozích týdnech.
Individuálně je možné domluvit se na delší adaptaci.

Spolupráce s rodiči

Pro naší Církevní mateřskou školu Ovečka v Olomouci je důležitá spolupráce s rodiči dětí. Na začátku školního roku vyplňují rodiče dotazník týkající se jejich dítěte. Snažíme se využívat těchto informací o dítěti a vycházet z toho. Paní učitelky informují rodiče o pokrocích a prospívání jejich dítěte, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání, podle potřeby si mohou zajistit konzultace s paní učitelkou.
Rodiče se mohou podílet na akcích školky a poznávat se mezi sebou – brigády, Mikuláš, zahradní slavnost… Rodiče jsou informováni prostřednictvím nástěnek a webových stránek o veškerém dění v CMŠ Ovečka v Olomouci.