DVACATERO VZKAZŮ RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ

 1) NEROZMAZLUJTE MĚ.

Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.

2) NEBOJTE SE BÝT PŘÍSNÍ A PEVNÍ

Mám to raději – cítím se tak bezpečnější.

 dětim

3) NEDOVOLTE, ABYCH SI VYTVOŘIL ŠPATNÉ NÁVYKY.

Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4) NEDĚLEJTE ZE MĚ MENŠÍHO, NEŽ JSEM.

Nutí mně to, abych se choval nesmyslně jako velký.

5) NEHUBUJTE, NENADÁVEJTE A NEDOMLOUVEJTE MĚ NA VEŘEJNOSTI.

Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6) NEVNUCUJTE MI, ŽE MÉ CHYBYJSOU TĚŽKÉ HŘÍCHY.

Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7) NENECHEJTE SE PŘÍLIŠ VYVÉST Z MÍRY, KDYŽ ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁD(A).

Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.

8) NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO JEDNÁNÍ.

Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9) NEVĚNUJTE PŘEHNANOU POZORNOST MÝM DROBNÝM PORANĚNÍM A BOLÍSTKÁM.

Dokáži se s tím vyrovnat.

10) NESEKÝRUJTE MĚ.

Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

11) NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY.

Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12) NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SE NEDOKÁŽU VŽDYCKY VYJÁDŘIT TAK, JAK BYCH CHTĚL.

Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13) NEPOKOUŠEJTE MARNĚ MOU POCTIVOST.

Dostanu strach a pak lžu.

14) NEBUĎTE NEDŮSLEDNÍ.

To mě úplně mate!

15) NEŘÍKEJTE MĚ, ŽE MĚ NEMÁTE RÁDI.

I když někdy děláme příšerné věci.

16) NEŘÍKEJTE, ŽE MÉ OBAVY A STRACH JSOU HLOUPOSTI.

Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17) NESNAŽTE SE MI NAMLUVIT, ŽE JSTE DOKONALÍ A BEZCHYBNÍ.

Hrozně mě šokuje, když to tak není.

18) NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE JE POD VAŠI DŮSTOJNOST SE MI OMLUVIT.

Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

19) NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM.

Je to určitě těžké se mnou držet krok, ale prosím – snažte se.

20) NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮST BEZ SPOUSTY LÁSKY A LÁSKYPLNÉHO POROZUMĚNÍ.

A to vám nemusím říkat, ne?