Před jídlem

Za chleba dar

a za díla zdar

buď tobě, Bože, dík.

Žehnej, Otče, tyto dary.

Amen.

Díky, Otče za ty dary.

Amen.

       Čeho třeba Bůh nám dá,

       chléb i srdce radostná.

Otče náš, všemohoucí Pane,

ukaž nám svoje štědré dlaně.

Zveme Tě ku našemu stolu,

přisedni, budeme jíst spolu.

Vše dobré co máme

a co dostáváme

Ty jsi nám Bože dal,

Přijmi píseň chval.

      Díky Bože za to jídlo, které

       jsi nám dal k obědu,

       žehnej každé naší práci,

       žehnej všemu národu.

Shromážděni pospolu,
když usedáme ke stolu,
jak Pán Ježíš s učedníky,
vzdáváme ti Bože díky.
Za ty dary požehnané
přijmi srdce odevzdané. Amen.

Milý Pane Bože náš, vyslyš naší prosby hlas.
Dávej nám vždy, čeho třeba, oděv, příbytek i chleba.
Dej, abychom hodni byli a tak se ti zalíbili.

Milý Pane Bože náš, laskavě nám dopřáváš,
čeho k žití třeba jest. Za to tobě dík a čest.
Žehnej, Pane těchto darů tobě ke cti, nám ke zdaru.

Pane, budem jíst a jiní mají hlad. Ukaž nám, co máme pro ně udělat.

Pane, neprosíme o hojnost.
Když k nám přijdeš jako host, budeme mít všeho dost.

Děkujem Ti, Otče náš, že máme co jíst a pít. Ty se o nás postaráš a tak můžem šťastně žít.

Za maminku, za tatínka budeme děkovat.....
Pánu Bohu, který nás má rád.
Za bratříčka, za sestřičku....
Za babičku, za dědečka....
Za papeže, za Františka....
Za uzdravení všech nemocných......
Za všechny děti na tom světě......
Za školičku, za Ovečku......
Za polévku (za brambůrky, špenátek, masíčko… podle jídelníčku) chceme děkovat
Pánu Bohu, který nás má rád.