Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší třídy – třídy Srdíček. Naleznete zde informace týkající se naší třídy, které budou samozřejmě k dispozici i v šatně a v neposlední řadě vám je mile rády sdělíme osobně.

Na tomto místě naleznete i aktuální básničky a písničky, se kterými byly děti v daném týdnu seznámeny. Doporučujeme tedy sledovat nejen sekci „Písničky a básničky …“, ale i tuto nástěnku.

Těšíme se na spolupráci :-)

 

♥   ♥   ♥        paní učitelky ze Srdíček      ♥  ♥  ♥

♥  ♥  ♥

Tento týden jsme s dětičkami nacvičovali lidové písně a naučili jsme se novou báseň s pohybem.

Děti se učily o svém těle, nejdřív o tom, co vidíme, co si můžeme osahat, jako hlava, rup, ruce, nohy a smyslové orgány, které nám pomáhají poznávat spoustu zajímavostí o sobě i okolí. Dále jsme se pokoušeli vysvětlit, co se nám skrývá pod kůží, jak můžeme stát a hýbat se, dýchat jíst či růst.

Pomohli jsme si písničkou Hlava ramena kolena palce, obrázky a skládačkou lidského těla. Také jsme jedno dítě obkreslili a popisovali postavu. Nejlepší ale bylo, ukazovat si části na sobě.

Při cvičeních a pohybových hrách (Čáp ztrail čepičku, Kdo to kuká?, Zlatá brána) jsme si vyzkoušeli jak tělo a naše smysly pracují a trénují. Vněkterých lidových písničkách zpíváme o očích, rukou nebo běhu, skákání, tancování a jiné lidském pohybu. Vzpomenete si také na některé známé?

TG370004ento týden se nesl v duchu naučných příběhů, které nám ukázaly, jak se máme chovat, co je správné a dobré. G370349 Zdramatizovaly jsme si příběh z nedělního evangelia, "Příběh jedné palmy", "O znovunalezeném synovi", "O pravdě a lži, s podvodem neuspěješ"; "O srdíčku". Děti se učily pohybovou báseň "Semínko", píseň "Zazpíváme Pánu". Během týdne jsme cvičením posílily tělo, zahrály si pohybové hry, cvičily s hudbou. Při odpočinku se děti zaposlouchaly do pohádek na pokračování a relaxační hudby;

 

 

Z malinkého semínka, které v zimě spí,

roste, roste rostlinka, když se probudí.

Protáhne se, protřepá, vykukuje do světa.

Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven.

Ukáže se sluníčku: „Přeji dobrý den!“

 

Bůh stvořil Zemi v šesti dnech a sedmý odpočíval. Ve školce jsme si o tom povídali a četli příběh z knihy 6 rušných dní, prohlíželi si v ní barevné obrázky a potom zkoušeli podle svých představ svoji "zemi nakreslit či vyrobit jako koláž. Hrály jsme pohybovou hru o tom, jak planety obíhají kolem Slunce, jak rostou květiny ze semínek, jak fouká vítr nebo jak se pohybují zvířátka a jak volají.

Zpívali jsme si písničky Kdo stvořil blikající hvězdy? Je velký náš Bůh a Kdo je králem džungle?

Je velký náš Bůh, je silný a mocný, nic není, co neučinil. On hory stvořil a všechny řeky a hvězdičky též rozsvítil. Je velký...

S dětmi se tento týden věnujeme půstu. U ranní modlitby si povídáme o tom, jak odpouštět, nezlobit se navzájem ale naopak mít rád kamaráda takového jaký je.

Něco si odepřít není snadné, postní doba je připomínkou pro každého, že to lze. I malé děti se pokoušely odepřít si jeden den sladkosti nebo naopak se snažily někomu pomáhat, rozdělit se o něco či půjčit hračku. Vysvětlili jsme si, co to znamená půst a kdy je.

Těšíme se také na jaro, které opatrně ťuká na dveře. Zpívali jsme si písničky o květinách Pam pam pampelišky, Na jaře, čáp jede v kočáře a učili se novou básničku. Jaro: „Našlapuje zlehounka, nesměle a lehce. Jako když má před sebou dvě taneční lekce. Jeho krok je opatrný, jako chůze plaché srny. Slunce přišlo na pomoc, sbohem, zimo, dobrou noc."

Předešlé písničky a básnička jde táké hezky ztvárnit pohybem anebo výtvarně (květinová koláž). Přidali jsme ještě pohybové hry Perem šátečky, Zlatá brána a Čáry máry zvířátka. Děti mají z pohybu vždy velkou radost.

 

Masopust znamená veselí, radost, masky a dobré jídlo. Během jarních prázdnin se sešlo méně dětí a tak jsme si mohli víc hrá, tancovat, chodit ven a být s dětmi z ostamních tříd. Vyrobili jsme si masopustní masky, papírová zvířátka, zazpívali písničku To je zlaté posvícení, povídali si, co všechno masopust znamená. Také jsme měli mši svatou v kapli sv. Alexeje pro děti s o. biskupem Baslerem, zpívali jsme společně písně.

Roční období během roku nám přináší změny v počasí a přírodě a také v lidských aktivitách. Povídali jsme si nad obrázky o tom, co se děje na jaře, v létě, na podzim a v zimě v přírodě, o ochraně přírody a třídění odpadů, hráli jsme hry, zpívali si (Kdo stvořil...?) nebo kreslili či stříhali zvířátka. Slavili jsme sv. Valentýna, vyráběli srdíčka, jako symbol lásky (básnička: na tvůj svátek maminko zasadil jsem semínko, na tvůj svátek tatínku nezlobil jsem maminku). Je také období slavení masopustu, měli jsme karneval, tancovali jsme v maskách, ve dvojicích s balonky, trefovali se do kuželek atp. Ve školce nás také navštívil se svým programem ilustrátor Adolf Dudek.

Učili jsme se jarní písničku: Pam pam pampelišky v žlutém klobouku, prý si posedaly ráno na louku, nakláněly k sobě zlaté hlavinky, jsou to malí děti velké maminky. Cink cink cinky linky modré zvonky zas, k písním konvalinky přidaly svůj hlas, chceme s nimi zpívat v jitru zářivém, Pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem.

Tento týden, jsme si udělali sportovní na počest zimních Olympijských her. V pondělí jsme soutěžili v různých disciplínách ve třídě i venku v parku a děti si vyrobily medajle.

Týden v covidovém omezení byl jiný než obvykle. Všichni chodili do jedné třídy, paní učitelky se tam střídaly a s nimi i program pro děti. Povídali jsme si o lidských smyslech, zimní Olympiádě a měli jsme katechezi o sv. Blažejovi. Hodně jsme cvičili, hráli si, chodili ven a naučili jsme se novou písničku Bacil (honil bacil bacila po matěřské školce, chtěl uškodit klukovi taky malé holce, děti si však před jídlem ruce mýdlem myly a nad vlezlým bacile ony zvítězily).