Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší třídy – třídy Srdíček. Naleznete zde informace týkající se naší třídy, které budou samozřejmě k dispozici i v šatně a v neposlední řadě vám je mile rády sdělíme osobně.

Na tomto místě naleznete i aktuální básničky a písničky, se kterými byly děti v daném týdnu seznámeny. Doporučujeme tedy sledovat nejen sekci „Písničky a básničky …“, ale i tuto nástěnku.

Těšíme se na spolupráci :-)

 

♥   ♥   ♥        paní učitelky ze Srdíček      ♥  ♥  ♥

♥  ♥  ♥

Stopy ve sněhu zanechávají lidé, zvířátka i ptáčci. K tomu tématu patří také ochrana přírody v podobě přikrmování zvířat v přírodě. Tyto všechny informace jsme si říkali a také je ztvárnili kreativně. Otisky kopítek a tlapek bílou barvou jsou skoro jako "živé", sněhuláka zvládne každý. Napodobovali jsme pohyb zvířat, cvičili jsme s básničkou Sněhulák (koulím koulí sem a tam, na velikou malou dám a na kouli nos, sedne si tam kos) a nebo na opičí dráze.

Během týdne jsme měli dva programy zajištěné externě. Ekologicko chovatelský o záchraně a reprodukci ohrožených exotických ptáků (děti si prohlédli, pohladili nebo i podrželi hrdličku chechtavou, papoušky, zebřičky, rýžovníky aj.). Skotačení s Verčou byl pohybový program plný tance a písniček o zimě, přírodě, zvířatech i dětech.

Na konci týdne nám napadl sníh a to byla nejlepší odměna pro všechny, koulovali jsme se, váleli ve sněhu a jen na sněhuláka ho bylo málo. :)

Dramatizovali jsme s dětmi příběh tří králů, vyráběli jsme koruny a komety. Učili jsme se nové písně :"Bude zima, bude mráz, Zima je" Cvičili jsme jako ptáčci i s kruhy. Hráli jsme novou pohybovou hru na "Meluzínu".

Nad horama vyšla hvězda, která nikdy nesvítila, copak je to za znamení, copak je to za novina. Pojďme bratři pospěšme si, půjdeme přes hory lesy, za tou hvězdou do Betlému k Ježíškovi maličkému... 

Takto popisuje velkou událost pro všechny lidi písnička, kterou se s dětmi učíme. Povídáme si příběhy o narození Ježíše Krista, putování hvězdy po obloze i o třech králích z cizí země. Pokusili jsme se tyto příběhy ztvárnit i výtvarně, při cvičení a tanci nebo si je zahrát jako herci.

Také jsme ještě hojně zpívaly koledy a vánoční písničky Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné Neviňátko, Zelená se louka, My tři králové nebo Hvězdička sítí.

Tak tedy, ať ta hvězda nad Betlémem svítí stále nám všem!

Poslední letošní adventní dny se ve školce nesly v atmosféře těšení se, sdílení a radování. Malé děti to umí ostatně nejlépe a upřímně. Navštívili jsme vánoční jarmark se vším, co nabízí, zazvonili si na zvonek přání, pozorovali kapry v kádích a natahovali do sebe různé vánoční vůně. Toto to těšení ješě umocnilo.

Pojďme se tedy těšit na oslavu narozenin našeho Pána Ježíše Krista spolu s nimi. 

Za třídu Srdíček Vám Přejeme pokojné a požehnané svátky a k tomu vrchovatě zdraví a lásky v kruhu rodiny po celý příští rok 2022.

Až rozsvítí se světla svíček, až zazní zpěvy od jesliček, až narodí se Kristus Pán, ať vejde také tiše k Vám a svou malou dlaní všem udělí své požehnání.

Věnec je symbolem adventu. Děti prožívají adventní dobu ve školce společně každé ráno na modlitbách, s písničkami a přípravami na Vánoce. S dětmi vyrábíme drobné dárečky a přáníčka nebo obrázky pro seniory z blízkého DD pro jejich radost.

Učíme se také koledy a některé vám rodičům natočíme na video. Můžete si potom doma společně zazpívat. Jsou to Zelená se louka, Jak jsi krásné neviňátko a My tři králové.

Počasí si letos začarovalo a poslalo nám trochu sněhu. Postavili jsme společně velikého sněhuláka, obtiskli do sněhu několik andělíčků anebo se koulovali. Sníh k tomu láká a děti mají velkou radost.

Mikuláš dobré srdce má, pomáhá, co má rozdává.

Učili jsme se poznávat a pojmenovávat části těla (hlavu, ruce, prsty, krk, trup, nohy, oči, uši, nos a ústa). Bavili jsme se u písničky Hlava ramena, kolena, palce, kterou asi znáte. Prohlíželi jsme si obrázky v knížkách a povídali si o některých funkcích, které v těle probíhají (dýchání, pumpování krve srdce, práce svalů a všechny lidské smysly). Obkreslovali jsme postavu dětí nebo některou její část a potom ji vybarvovali. Hodně jsme cvičili pro posílení a protažení celého těla, třeba na žíněnce, opičí dráze nebo s básničkou Byl jeden domeček. Zkoušíme zpívat vánoční písničky, třeba vás tím potěšíme, i když nevíme jakou formou. Zkoušeli jsme svoje smysly (zrak-kukátko, krasohled, sluch-provázkový telefon, hmat-tvar hračky v krabici, čich a chuť- co jíme na svačinu).

Tento týden jsme si s dětmi hráli na počasí. Opakovali jsme písně (Prší, prší) básně (Foukej, foukej větříčku). Ve čtvrtek jsme měli mši svatou, kde jsme zpívali písně „Kdo stvořil, Toto je den.…“ Cvičili jsme přes překážkovou dráhu.

Zima se blíží a svátek sv. Martina nám dává zaslíbení bílého sněhu. Když ale venku ještě podzim nepředal žezlo zimě, pokoušíme si její atmosféru vytvořit ve školce sami. Příběh sv. Martina jsme si zahráli s dětmi a s plyšáky, abychom si představili, co zažil jako voják i jako ten, který pomáhá potřebným. Povídalim jsme si o obdarovávání, dárcích, pomáhání. Také jsme vyráběli dárky z papíru, bílé vločky a koníky a "zasněžili si tak třídu. Zpívali jsme si do pochodu a do skoku písničky Pochodují vojáci, Tluče bubeníček, Já mám koně, vrané koně. Hodně jsme cvičili a chodili do parku, kde jsme využili hromady opadaného listí ke hrám.

Tento týden jsme s dětmi zpívali písně “Moje malé světélko, My jsme jako malé svíčky“.