Na začátku týdne jsme s dětmi zopakovali, jak bychom se měli starat o přírodu, o naši planetu, aby hezky vypadala. Vysvětlili jsme si pojem RECYKLACE, řekli si, jaké barvy kontejnerů máme, co do kterého patří, a děti potom v rámci hry některé věci samy třídily.

Na den svátku všech svatých jsme si pověděli, kdo je to svatý, kde svatí jsou. Jak si děti představují nebe? Společně jsme si nebe vytvořili z šátků a látek a děti jej zdobily. Potom jsme si pověděli o některých svatých patronech dětí a jejich obrázky jsme do "nebe" umístili.

Na Dušičky jsme si pověděli, proč navštěvujeme hřbitovy v tomto období, co se na hřbitově dělá. Přečetli jsme si příběh z knihy "Když dinosaurům někdo umře," tím jsme poukázali na to, že smrt je součást života. Řekli jsme si, jak to  v životě chodí od narození po smrt, jak se cítíme, když nám někdo blízký zemře, co můžeme dělat.

Společně jsme si vyrobili naši dušičku z papíru, špejlí a listů a zazpívali si písničku "My jsme jako malé svíčky."

V pátek jsme navštívili hřbitov, kde jsme za zemřelé zapálili svíčky, pomodlili se a zazpívali jim.

Odpoledne děti odpočívaly u knih "Chaloupka na vršku" a "Martínkova čítanka."  Svíčka — Stockový vektor