Popis třídy

IMG 1301Naše třída Sluníček je heterogenní, sestavena z mladších dětí předškolního věku.  IMG 1302sluníčko

Činnosti všech dětí realizujeme hravou formou v dopoledním čase. Děti systematicky připravujeme na vstup do základní školy. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, hudební dovednosti, rozumové poznatky apod. Upevňujeme zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů. Neopomíjíme další vzdělávací činnosti - pohybové, pracovní i výtvarné, matematické, apod. Všechny tyto činnosti probíhají hravou formou v dopoledním čase.   zahIMG 1306

 

Činnosti realizujeme hravou formou v dopoledním čase, jejich charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení se a vzdělávání. Podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, matematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Uskutečňujeme tématické vycházky i výlety za poznáním přírody.

zah3zah1

zah4

 

 

 

IMG 1311

IMG 1310

IMG 1285IMG 1290

IMG 1284

 IMG 1297 1 IMG 1293 IMG 1298 IMG 1291IMG 1292IMG 1296IMG 1295

 

 

 IMG 1288IMG 1286IMG 1294