Květiny kreslené — Stock fotografieTento týden jsme začali s kostkou lásky, kde nám padlo "Milujte se navzájem." Pověděli jsme si, jak bychom se měli k druhému chovat, jaké dobré skutky bychom mohli dělat. Řekli jsme si příběh o tom, jak si můžeme něco odepřít, pomoci druhému.

Protože nám začalo jaro, učili jsme děti poznávat jarní květiny, hráli jsme pohybové hry Jaro x Zima, Včelky, hry s padákem a připravili jsme překážkovou dráhu.

Na konci týdne děti v parku hledaly poklad, po cestě plnily dané úkoly a sázely květiny na školkové zahrádce.

Zpívali jsme písně "Zazpíváme Pánu" a lidové písničky, odpoledne děti odpočívaly u knihy "Medvídek Pú."