Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší třídy – třídy Srdíček. Naleznete zde informace týkající se naší třídy, které budou samozřejmě k dispozici i v šatně a v neposlední řadě vám je mile rády sdělíme osobně.

Na tomto místě naleznete i aktuální básničky a písničky, se kterými byly děti v daném týdnu seznámeny. Doporučujeme tedy sledovat nejen sekci „Písničky a básničky …“, ale i tuto nástěnku.

Těšíme se na spolupráci :-)

 

♥   ♥   ♥        paní učitelky ze Srdíček      ♥  ♥  ♥

♥  ♥  ♥

Život v lese je velmi zajímavý a rádi ho pozorujeme. Poznávali jsme s dětmi podle obrázků a knížek některé druhy stromů, rostlin, plodů a zvířat z lesa. Zpívali jsme písničky Skákal pes, Pásla ovečky, Já do lesa nepojedu a učili se básničku Zavírám les. Také máme oblíbenou hru Čáry máry zvířátka, kdy děti napodobují pohybem a zvukem zvířata. Toto téma jsme zpracovávali i kreativně, kreslili jsme lišky, z listí dělali ježky nebo jsme skládali Puzzle s touto tématikou. 

Týden jsme začali s dětmi povídáním o zvířátkách. Jaké domácí zvířátka znají, co zvířata papají a na co se chovají. Skřítkový den si děti zpívaly a tančily, hrály různé hry. Představovali jsme všechny masky skřítků a vil. Děti měly krásné masky a převleky a kdo neměl tak si u nás ve skřínce vybral.

Barvy všude kam se podíváš. Tedy učili jsme se základní barvy poznávat i pojmenovávat, hledat je ve svém okolí, hrát hry, kde jsou jejich součástí (Čáp ztratil čepičku, Dva mrazíci), zpívat a recitovat o nich (Červená, modrá fiala, Červená se fialenka, Holka modrooká), tvořivě zpracovat nebo ochutnávat barevné ovoce a zeleninu.

V týdnu jsme také hledali v parku poklad, prohledávali a poznávali přírodu, mravence, brouky i květiny a jejich barvy. Poklad jsme nakonec našli a spravedlivě se o něho rozdělili.

V pátek ráno jsme se společně modlili s dětmi ostatních tříd i některými rodiči za Misie a děti na celém světě a vysvětlovali si, co to pro každého z nás znamená.

Barvy budeme dál opakovat, jsou součástí běžného života. Nezapomínejte na ně proto ani doma :)

Tento týden jsme začali katechezi o svatém Frantikškovi z Asisi. Celý týden jsme si povídali o ovoci zelenině. Oranžový, červený a modrý den jsme si zpívali písně "Toto je den, Kdo stvořil".

Podzimní počasí, to je někdy déšť a vítr, někdy sluníčko a téměř léto. S dětmi jsme hodně zpívali a tancovali při písničkách a básničkách Prší, prší, Dešťové kapičky, Foukej věříčku a další. Vodovými barvami jsme se takové počasí pokusili také ztvárnit. Učili jsme se, jak se v tuto dobu správně oblékat ven, při cvičení jsme napodobovali vítr, déšť i bouřku.

Navšívila nás aké sesra Albera a povídala nám o stvoření světa o Boží lásce k nám a spolu sní jsme si zazpívali písničku Kdo svořil.

Společné jsme se učili písníčky „Pec nám spadla, Čistá, čistá studánka, Chceme ti děkovat Pane“. Poznávali jme barvy, hrou: „Čáp ztratil čepičku“. Cvičili jsme z pomůcky bobles a vytvořili si opičí dráhu s tunelem. Chodili jsme si hrát na školní zahrádku.

Každý má svoje místo pod Sluncem, v rodině, ale nyní také v mateřské škole. Zvykáme si na pravidelný režim, což dětem pomáhá v adaptaci, již si pamatujeme svoje značky - obrázky, podle kterých najdeme svoje místo v šatně, koupelně i u stolku. Postýlky jsou jimi označeny také a děti ví hned po obědě, kdy jdou domů. Stále se učíme a opakujeme jména svých nových kamarádů ve třídě formou různých her s míčem nebo padákem. Pracujeme i s loutkami - panenkami Matýskem a Bětuškou, které za pomocí kostky lásky dětem vysvětlují, jak se chovat v různých situacích a že nám v tom pomáhá Pán Ježíš Kristus, který nám k tomu dává sílu a lásku. Dětem se hodně líbí zpívat známé dětské písničky a tancovat při nich. Učíme se také přecházet silnici a hrát si na školní zahradě společně s dětmi z ostatních tříd školky.

Tento týden jsme se s dětmi přivítali písničkou Vítáme tě ve školce. Opakovali jsme jména dětí. Povídali si pravidla, které máme ve školce pomocí příběhů Matýska s Bětuškou. Hráli jsme se na barvičky s barevným padákem. Byli jsem navštívit otce arcibiskupa a děti mu zpívali písně: Sluníčko lechtá žabky v kalužích, Ježiš žije".  Na konci týdne jsme byli v Botanické zahradě a v parku jsme nasbírali kaštany. 

Vítáme vás všechny v CMŠ Ovečka ve třídě Srdíčka. Těšíme se na spolupráci a společný čas strávený ve školce. První dny jsme se seznamovali navzájem děti i paní učitelky, také s novou třídou a školní zahradou. Každé ráno si zaspíváme písničku na uvítanou /: Vítáme tě ve školce Aničko, Honzíčku, vítáme tě ve školce Janičko :/, v textu zpíváme konkrétní jména přítomných dětí ze třídy. Také se seznamujeme s pravidly a jejich dodržováním, aby školka byla bezpečné místo pro všechny. Ať se vám u nás líbí!