květenstvíBěhem školního roku pořádáme několik víkendových pobytů s rodiči, dětmi a paní učitelkami. Osvědčil se nám pobyt na faře ve Vysokých Žibřidovicích, ale máme již i zmapovaný terén v Dolní Moravici, Těšíme se na další přátelská setkání, která upevňují naše vzájemné vztahy.