Jako každý rok, i letos jsme se mohli těšit z návštěvy tří králů, kteří do naší školky přišli 7.1.2019 v 10 hodin. Druhým rokem mezi králi byl i duchovní zakladatel naší školky otec biskup Antonín. Před třemi lety otec Antonín jako školní kaplan přijel svým modrým autem Zafira z arcibiskupství se slovy "Na arcibiskupství byli tři králové i s koni a já jsem je poslal do naší školky". Opravdu za okny naší třídy Sluníček králové na koních a za chvíli už zpívali v naší školce.  Koníci hleděli do oken, děti nalepení na oknech. Byla to krásná chvíle pro všechny zůčastněné. Od doby, kdy náš otec Antonín byl vysvěcen na  pomocného biskupa přichází jako jeden ze tří králů a děti se moc těší, jak mohou zazpívat a opět jej vidět.


 

 

 

Koncert jako dar od duchovního zakladatele CMŠ Ovečka v Olomouci      konce1

 

kon3  Našemu otci biskupovi Antonínovi  Baslerovi velice děkuji za tuto akci. Vím, že mu na naší Ovečce od svého budování velice záleželo a byl vždy velkou oporou při budování našeho velkého Božího díla, které se opravdu povedlo.  CMŠ Ovečka byla  koncvždy jeho srdeční záležitostí. Přestože již nemohl vykonávat pozici školního kaplana se o školku  zpovzdálí zajímá a v modlitbě každý den vzpomíná. Mons. Antonínovi na  Ovečce stále záleží, což bylo zřejmé i z této akce, kterou zaštítil. 

 Každoročně si v naší CMŠ Ovečka připomínáme život dětí na jiném kontinentu. Letošní misijní týden jsme oslavili společnou bohoslužbou s otcem biskupem.

 

 

Dne 6. července 2018 naši CMŠ Ovečka navštívila skupina 21 farářů a farářek Evangelicko-lutheránského děkanátu  Noerdlingen.  V tomto bavorském městě jsou zřizovatelem podobné mateřské školky. Byly zaujati naší koncepcí, vedením náboženské  pedagogiky, jejím názorně didaktickým pojetím a vedením k misijní činnosti. 

 

 Reportáž o naší školce vysílaná v Českém rozhlase

Poslechnout reportaz

 

Postní doba je každým rokem prožitkem k přiblížení se našemu Pánu a uvědomění si utrpení bez něhož není vykoupení. V naší CMŠ Ovečka jsme  v tuto dobu přivítali návštěvu z  Velké Británie.

23. března 2017 naši CMŠ jako každý rok i letos navštívili misionáři z Anglie z biblické školy Andrew Wommacka. Při této příležitosti si děti mohli zazpívat a sehrát dramatické vystoupení v anglickém jazyce. Misie v ČR probíhá již od roku 2015 a studenti z Anglie vždy přicházejí do naší CMŠ s novým programem.

 

DSCN5193Sobotní dopoledne 17. září  chrám sv. Michala v Olomouci zaplnili rodiče a děti Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci. Děkovnou mší svatou siDSCN5195připomněli důležitost setkání, které spojuje bývalé i současné děti vzpomínka, kdy společně se svými kamarády, učitelkami, P. Antonínem a rodiči vytvářeli společenství, jednu rodinu, kterou zaštiťuje Bůh. První slova Bůh je Láska a je s námi provázela děti každý den. Děti měli a mají možnost prožívat tuto Boží přítomnost v jednáních svých učitelek.

Základy křesťanských hodnot, ideály pravdy si následně odnášejí na základní školy. "Školka" Ovečka je mateřskou školou, kde se nemusíme bát mluvit o Bohu, ale můžeme si o Hospodinových milostech povídat, oslavovat Jej a především společně žít podle Písma.

DSCN2620DSCN2621Ve středeční podvečer 30. září 2015 jsme v naší CMŠ Ovečka přivítali herce, zpěváka a moderátora Marka Ebena. Společně jsme si při čaji povídali o školce a příhodách ze života. Pan Marek Eben si zavzpomínal na předškolní a školní léta a následně jej čekalo vystoupení v chrámu sv. Michala v Olomouci.  

marekeben
DSCN2625
podpis Marka Ebena.jpegDSCN2627

 

 

DSCN1660Jako každý rok, tak i letos se uskuteční setkání dětí z církevních mateřských škol zřizovaných arcibiskupstvím olomouckým. Je to již potřetí, kdy děti prožijí společnou mši svatou a následně si zasoutěží.