Nad horama vyšla hvězda, která nikdy nesvítila, copak je to za znamení, copak je to za novina. Pojďme bratři pospěšme si, půjdeme přes hory lesy, za tou hvězdou do Betlému k Ježíškovi maličkému... 

Takto popisuje velkou událost pro všechny lidi písnička, kterou se s dětmi učíme. Povídáme si příběhy o narození Ježíše Krista, putování hvězdy po obloze i o třech králích z cizí země. Pokusili jsme se tyto příběhy ztvárnit i výtvarně, při cvičení a tanci nebo si je zahrát jako herci.

Také jsme ještě hojně zpívaly koledy a vánoční písničky Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné Neviňátko, Zelená se louka, My tři králové nebo Hvězdička sítí.

Tak tedy, ať ta hvězda nad Betlémem svítí stále nám všem!