Poslední letošní adventní dny se ve školce nesly v atmosféře těšení se, sdílení a radování. Malé děti to umí ostatně nejlépe a upřímně. Navštívili jsme vánoční jarmark se vším, co nabízí, zazvonili si na zvonek přání, pozorovali kapry v kádích a natahovali do sebe různé vánoční vůně. Toto to těšení ješě umocnilo.

Pojďme se tedy těšit na oslavu narozenin našeho Pána Ježíše Krista spolu s nimi. 

Za třídu Srdíček Vám Přejeme pokojné a požehnané svátky a k tomu vrchovatě zdraví a lásky v kruhu rodiny po celý příští rok 2022.

Až rozsvítí se světla svíček, až zazní zpěvy od jesliček, až narodí se Kristus Pán, ať vejde také tiše k Vám a svou malou dlaní všem udělí své požehnání.