Tento týden jsme si s dětmi hráli na počasí. Opakovali jsme písně (Prší, prší) básně (Foukej, foukej větříčku). Ve čtvrtek jsme měli mši svatou, kde jsme zpívali písně „Kdo stvořil, Toto je den.…“ Cvičili jsme přes překážkovou dráhu.

Připravujeme se na besídku, trénujeme písně. Až budete mít doma volnou chvilku můžete si s dětmi zpívat.

Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko,

vprostřed bídy nebožátko.

Před tebou padáme,

dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,

by zahřály tvé nožičky.

Já zas trochu mlíčka,

by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého, beránka

ze stáda svého,

s ním si můžeš hráti,

libě žertovati.

A co mi ti nuzní dáme?

Darovat ti co nemáme,

my ti zadudáme,

písně zazpíváme.

 

My tři králové jdeme k vám,

/: štěstí zdraví vinšujem  vám. :/

 

Štěstí, zdraví dlouhá léta,

/: my jsme k vám přišli z daleka. :/

 

Z daleka je cesta naše,

/: do Betléma mysl naše. :/