Nástěnka Srdíčka

Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší třídy – třídy Srdíček. Naleznete zde informace týkající se naší třídy, které budou samozřejmě k dispozici i v šatně a v neposlední řadě vám je mile rády sdělíme osobně.

Na tomto místě naleznete i aktuální básničky a písničky, se kterými byly děti v daném týdnu seznámeny. Doporučujeme tedy sledovat nejen sekci „Písničky a básničky …“, ale i tuto nástěnku.

Těšíme se na spolupráci :-)

 

♥   ♥   ♥        paní učitelky ze Srdíček      ♥  ♥  ♥ 

♥  ♥  ♥

Nad horama vyšla hvězda

Nad horama vyšla hvězda, která nikdy nesvítila, copak je to za znamení, copak je to za novina. Pojďme bratři pospěšme si, půjdeme přes hory lesy, za tou hvězdou do Betlému k Ježíškovi maličkému... 

Takto popisuje velkou událost pro všechny lidi písnička, kterou se s dětmi učíme. Povídáme si příběhy o narození Ježíše Krista, putování hvězdy po obloze i o třech králích z cizí země. Pokusili jsme se tyto příběhy ztvárnit i výtvarně, při cvičení a tanci nebo si je zahrát jako herci.

Také jsme ještě hojně zpívaly koledy a vánoční písničky Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné Neviňátko, Zelená se louka, My tři králové nebo Hvězdička sítí.

Tak tedy, ať ta hvězda nad Betlémem svítí stále nám všem!

Vánoce přicházejí

Poslední letošní adventní dny se ve školce nesly v atmosféře těšení se, sdílení a radování. Malé děti to umí ostatně nejlépe a upřímně. Navštívili jsme vánoční jarmark se vším, co nabízí, zazvonili si na zvonek přání, pozorovali kapry v kádích a natahovali do sebe různé vánoční vůně. Toto to těšení ješě umocnilo.

Pojďme se tedy těšit na oslavu narozenin našeho Pána Ježíše Krista spolu s nimi. 

Za třídu Srdíček Vám Přejeme pokojné a požehnané svátky a k tomu vrchovatě zdraví a lásky v kruhu rodiny po celý příští rok 2022.

Až rozsvítí se světla svíček, až zazní zpěvy od jesliček, až narodí se Kristus Pán, ať vejde také tiše k Vám a svou malou dlaní všem udělí své požehnání.

Uvijeme si věneček

Věnec je symbolem adventu. Děti prožívají adventní dobu ve školce společně každé ráno na modlitbách, s písničkami a přípravami na Vánoce. S dětmi vyrábíme drobné dárečky a přáníčka nebo obrázky pro seniory z blízkého DD pro jejich radost.

Učíme se také koledy a některé vám rodičům natočíme na video. Můžete si potom doma společně zazpívat. Jsou to Zelená se louka, Jak jsi krásné neviňátko a My tři králové.

Počasí si letos začarovalo a poslalo nám trochu sněhu. Postavili jsme společně velikého sněhuláka, obtiskli do sněhu několik andělíčků anebo se koulovali. Sníh k tomu láká a děti mají velkou radost.

Mikuláš

Mikuláš dobré srdce má, pomáhá, co má rozdává.

Číst dál...

Lidské tělo a péče o něj

Učili jsme se poznávat a pojmenovávat části těla (hlavu, ruce, prsty, krk, trup, nohy, oči, uši, nos a ústa). Bavili jsme se u písničky Hlava ramena, kolena, palce, kterou asi znáte. Prohlíželi jsme si obrázky v knížkách a povídali si o některých funkcích, které v těle probíhají (dýchání, pumpování krve srdce, práce svalů a všechny lidské smysly). Obkreslovali jsme postavu dětí nebo některou její část a potom ji vybarvovali. Hodně jsme cvičili pro posílení a protažení celého těla, třeba na žíněnce, opičí dráze nebo s básničkou Byl jeden domeček. Zkoušíme zpívat vánoční písničky, třeba vás tím potěšíme, i když nevíme jakou formou. Zkoušeli jsme svoje smysly (zrak-kukátko, krasohled, sluch-provázkový telefon, hmat-tvar hračky v krabici, čich a chuť- co jíme na svačinu).

Počasí

Tento týden jsme si s dětmi hráli na počasí. Opakovali jsme písně (Prší, prší) básně (Foukej, foukej větříčku). Ve čtvrtek jsme měli mši svatou, kde jsme zpívali písně „Kdo stvořil, Toto je den.…“ Cvičili jsme přes překážkovou dráhu.

Číst dál...

Umím i já něco darovat

Zima se blíží a svátek sv. Martina nám dává zaslíbení bílého sněhu. Když ale venku ještě podzim nepředal žezlo zimě, pokoušíme si její atmosféru vytvořit ve školce sami. Příběh sv. Martina jsme si zahráli s dětmi a s plyšáky, abychom si představili, co zažil jako voják i jako ten, který pomáhá potřebným. Povídalim jsme si o obdarovávání, dárcích, pomáhání. Také jsme vyráběli dárky z papíru, bílé vločky a koníky a "zasněžili si tak třídu. Zpívali jsme si do pochodu a do skoku písničky Pochodují vojáci, Tluče bubeníček, Já mám koně, vrané koně. Hodně jsme cvičili a chodili do parku, kde jsme využili hromady opadaného listí ke hrám.

Číst dál...

Dušičky

Tento týden jsme s dětmi zpívali písně “Moje malé světélko, My jsme jako malé svíčky“.

Číst dál...

Zvířátka v lese

Život v lese je velmi zajímavý a rádi ho pozorujeme. Poznávali jsme s dětmi podle obrázků a knížek některé druhy stromů, rostlin, plodů a zvířat z lesa. Zpívali jsme písničky Skákal pes, Pásla ovečky, Já do lesa nepojedu a učili se básničku Zavírám les. Také máme oblíbenou hru Čáry máry zvířátka, kdy děti napodobují pohybem a zvukem zvířata. Toto téma jsme zpracovávali i kreativně, kreslili jsme lišky, z listí dělali ježky nebo jsme skládali Puzzle s touto tématikou. 

Číst dál...

Domácí zvířatka

Týden jsme začali s dětmi povídáním o zvířátkách. Jaké domácí zvířátka znají, co zvířata papají a na co se chovají. Skřítkový den si děti zpívaly a tančily, hrály různé hry. Představovali jsme všechny masky skřítků a vil. Děti měly krásné masky a převleky a kdo neměl tak si u nás ve skřínce vybral.

Číst dál...

Barevný týden

Tento týden jsme začali katechezi o svatém Frantikškovi z Asisi. Celý týden jsme si povídali o ovoci zelenině. Oranžový, červený a modrý den jsme si zpívali písně "Toto je den, Kdo stvořil".

Číst dál...

Barevné dny ve školce

Barvy všude kam se podíváš. Tedy učili jsme se základní barvy poznávat i pojmenovávat, hledat je ve svém okolí, hrát hry, kde jsou jejich součástí (Čáp ztratil čepičku, Dva mrazíci), zpívat a recitovat o nich (Červená, modrá fiala, Červená se fialenka, Holka modrooká), tvořivě zpracovat nebo ochutnávat barevné ovoce a zeleninu.

V týdnu jsme také hledali v parku poklad, prohledávali a poznávali přírodu, mravence, brouky i květiny a jejich barvy. Poklad jsme nakonec našli a spravedlivě se o něho rozdělili.

V pátek ráno jsme se společně modlili s dětmi ostatních tříd i některými rodiči za Misie a děti na celém světě a vysvětlovali si, co to pro každého z nás znamená.

Barvy budeme dál opakovat, jsou součástí běžného života. Nezapomínejte na ně proto ani doma :)

Podzimní podoba počasí

Podzimní počasí, to je někdy déšť a vítr, někdy sluníčko a téměř léto. S dětmi jsme hodně zpívali a tancovali při písničkách a básničkách Prší, prší, Dešťové kapičky, Foukej věříčku a další. Vodovými barvami jsme se takové počasí pokusili také ztvárnit. Učili jsme se, jak se v tuto dobu správně oblékat ven, při cvičení jsme napodobovali vítr, déšť i bouřku.

Navšívila nás aké sesra Albera a povídala nám o stvoření světa o Boží lásce k nám a spolu sní jsme si zazpívali písničku Kdo svořil.

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login