Nástěnka Sluníčka

slunceMilí rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete dozvídat o všech důležitých věcech, které jsme dělali, co jsme se učili nebo prožívali. Informace budou také na nástěnce v šatně a samozřejmě se budeme snažit říct Vám vše ústně. Přesto je dobré sledovat i tyto webové stránky, zvláště pokud jste nebyli nějakou dobu ve školce a mohla by Vás zaskočit akce, na kterou byste nebyli připraveni.

Přejeme Vám, dětem i nám školní rok, na který budeme rádi vzpomínat.                

Paní učitelky ze Sluníček a školní kaplan otec Antonín Štefek.  

Popis třídy: 

Naše třída Sluníček je heterogenní, sestavena z mladších dětí předškolního věku.

Číst dál...

Adventní čas

Začátek adventu jsme zahájili každodenní ranní modlitbou s rodiči a dětmi u adventního věnce. Dětem jsme potom přiblížili význam adventu, některé tradice dnes a dříve a pověděli jsme si příběh "Zvěstování." Začali jsme i s výzdobou třídy a vyráběním ozdob na stromeček. Stejně jako po celý rok, tak i o adventu bychom na sebe měli být milí, a tak děti měly za úkol povědět něco pěkného o svém kamarádovi ze školky. Hodili jsme si Kostkou lásky, kde nám padlo "Miluj v druhém Ježíše." No a v tomto týdnu jsme si také připomněli několik našich svatých, takže jsme dětem pověděli příběh svatého Ondřeje a svatého Mikuláše. Mikuláše a anděly pak děti tvořily z papíru.

Během týdne jsme zpívali písně: "Mikuláš dobré srdce má" a další písně na vánoční besídku.

V pohybové chvilce jsme utvořili masážní chodníček, hráli hru "Sochy" a dělali rozcvičku s provázkem.

Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Broučci."

Krásy podzimu

stromekV posledním listopadovém týdnu jsme se zaměřily na pohybové aktivity dětí, správnou koordinaci pohybu a posílení cepicesvalových skupin. Povídaly si o zdravé stravě, ovoci a zelenině jak jsou důležité pro naše tělo. Dramatizací pohádky "O poctivosti a Kráse" si děti uvědomovali jak je důležité být skromný, nemyslet na vysoké cíle a být pocvivým.  Zpívaly jsme si písně "Kdo stvořil" v upravené verzi na besídku, "Hvězdičko má", "Oslík".  Pobyt venku jme si zpestřily procházkami do Botanické zahrady, parkem, nebo úklidem větví na školní zahradě.

 

Krásy podzimu

Povídali jsme si společně o podzimu. Jaké aktivity mají děti v tomto období nejraději, jak se mění příroda. Přečetli jsme si příběh z knihy Rok s krtkem - "Krtek a drak," kde bylo vysvětleno, že vítr může být i užitečný. Společně jsme si ukázali sílu vzduchu a vyrobili si draka ze sáčku, fáborků a provázku, kterého jsme zkoušeli na zahradě pouštět.

Během týdne jsme trénovali písničky na mši, která se konala ve čtvrtek v kostele sv. Michala.

 Děti se učily píseň "Hvězdičko má" , "Je velký náš Bůh" a vánoční příběh na besídku s názvem "Oslíkův vánoční příběh"

Odpoledne odpočívaly u knih "Martínkova čítanka" a "Pohádky do postýlky."

Umím něco darovat

V tomto týdnu jsme se zaměřili na to, jak je důležité a hezké se s někým o věci rozdělit. Děti pověděly, z jakého dárku měly kdy největší radost, kdy dárky dostáváme, a kdy můžeme sami druhé obdarovat. Vyjádřili jsme, jak se cítíme, když něco dostaneme, když se s námi někdo nerozdělí,... . Udělali jsme si katechezi na téma "Umím něco darovat." Zahráli jsme pohádku "O kohoutkovi a slepičce," příběh "O svatém Martinovi" a "Benedikt a havran." Na všech těchto příbězích děti poznaly, že dělat dobré skutky se vyplácí a dělá to druhým radost.

Po cvičení jsme hráli pohybovou hru "Kuba řekl" a udělali překážkovou dráhu. Během týdne jsme zpívali písně "Otevřme písmo," "Most" a "Toto je den." Děti se učili píseň "Je velký náš Bůh"

Odpoledne děti poslouchaly pohádky z knih "Kocour se svícnem" a "Svět zvířat." Také tvořily výrobky ke svátku svatého Martina, potom podzimní stromy a zvířátka.

Všichni svatí a světice

Jak se kreslí svíčka / Učte se jak kreslit s hráči LetsDrawItS dětmi jsme si pověděli o tom, jaký svátek v tomto týdnu slavíme, co si připomínáme. Řekli jsme si, za kým chodíme na dušičky na hřbitov, proč za zemřelé zapalujeme svíčky. Potom jsme dětem přečetli úryvek z knihy "Když dinosaurům někdo umře," dozvěděli jsme se, že i smrt je součást života. Hodili jsme si Kostkou lásky, kde nám padlo "Milujme se navzájem." Podle toho jsme se snažili celý týden žít. Děti v rámci rozvoje fantazie povídaly, jak si představují nebe, řekli jsme si příběhy některých svatých i to, jak se svatým stát.

Navštívili jsme společně hřbitov na Nové ulici, kde jsme zapálili svíčky za zemřelé a pomodlili se za ně.

Na konci týdne si děti vyrobily malé dušičky z papíru a kousků slámky. Zpívali jsme písničky "Martin jede na koni," "Podzimní" a "My jsme jako malé svíčky." Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Kocour se svícnem."

Jak mohu chránit svět

lístekBěhem zkráceného týdne jsme si povídali příběh z nedělního evangelia. I my jsme v Ježíšově blízkosti. Jak to udělat, abychomkaštanynezapomínali a byli jako Bartimaios? Často s Ním o tom, co se mi líbí, co potřebuju, co mám rád, mluvit. A věřit Mu, že mě slyší, že mi rozumí, že mu na mně záleží. Jelikož připadla také neděle modliteb za misie, pomodlili jsme se za jednotu mezi lidmi a zazpívali píseŃ "MOST".  Opakovali písně "Čas jak voda", "My jsme jako malé svičky" a naučili se píseň "Od Martina do Vánoc";

Názorně jsme si vysvětlili, co je příroda živá a co neživá, co sem zařadíme.  Při pobytu venku jsme si užívali procházky v parku s hrou s listy.

Barevný je svět, který Pán Bůh stvořil

VlaštovkyTýden jsme začínali tím, že jsme si hodili Kostkou lásky. Tam nám padlo "Miluj v druhém Ježíše." Společně jsme si uvedli několik příkladů, jak to udělat a snažili se podle toho celý týden chovat.

Zaměřili jsme se na poznávání barviček - děti nosily ptáčkům barevná zrníčka do krmítek pomocí kolíčků, takže si procvičily i jemnou motoriku. Zacvičili jsme si a hráli hru "Vlaštovky," kde děti reagovaly na signál.

Zbytek týdne jsme trénovali písničky "Krtek," "Ježek" a "Hádaly se houby" s tanečkem. Písničky jsme nahráli na kameru pro rodiče.

Ve čtvrtek jsme byli popřát otci biskupovi, děti zpívaly písničky "Čistá jak studánka" a "Chceme ti děkovat Bože."

Odpoledne odpočívaly u knih "Štaflík a Špagetka" a "Já, Baryk."

Barevný je svět, který Pán Bůh stvořil

opadávání listíovoce a zeleninaV druhém barevném týdnu jsme pokračovali v barvě modré, zelené a žluté. Povídali si pohádka s dramatizací a prožitkem "O ovoci a zelenině", "Jak se jablko chtělo stát hruškou", "O ovocném a zeleninovém království". Na toto téma jsme se zaměřili i v grafomotorických listech při vybarvování, poznávání ovoce a zeleniny a při stříhání nebo vyrábění ovoce a zeleniny z papíru. Ve středu jsme si s dětmi upekli jablečný závin. zahráli jsme si pohybové hry "Koukám , hledám" se zaměřením na poznávání barev a orientaci v prostoru, "Horký brambor" se zaměřením na rychlost a pozornost". Ve čtvrtek nás v parku a v Botanické zahradě čekala hra "Hledání pokladu", kdy děti pomocí fáborek hledali cestu k úkolům a tak i k pokladu. Během týdne jsme si zazpívali známé písničky "Chceme Ti děkovat Bože," "Čistá studánka", "My jsme jako malé svíčky", "Krtek" a "Ježek". V pátek jsme při ranním společném setkání s rodiči se pomodlili za Jednotu a pokoj na celém světě a zazpívali píseň MOST.  Rozkvetlou krásu v kostelích jsme mohli obdivovat při prohlídce květin a výzdoby v okolních kostelích a při procházce městem.

Stvoření

Cartoon leuk Aarde-planeet vector illustratie. Illustration of kind -  171419631Týden jsme zahájili povídáním o Františkovi z Assisi. Přečetli jsme si obrázkové čtení o jeho životě, děti vyprávěly o tom, kdo má doma jaké zvířátko, jak se o něj stará, a potom jsme postavili domečky z různých kostek pro plyšová zvířátka ze školky.

Další příběh, který nás doprovázel během týdne byl příběh Stvoření. Vyprávěli jsme si, co Bůh který den stvořil. Děti si vyzkoušely, jak by vypadal svět bez světla - ve dvojicích musel jeden vést druhého, který měl zavázané oči do cíle. Potom poskládaly náš svět z dekoračního materiálu a šátků. K tomuto tématu jsme zpívali píseň "Kdo stvořil."

Číst dál...

Země jak jí Bůh chtěl

smajlici-gify-140Během týdne jsme se zaměřili na poslušnost a důstojné chování. Zdramatizovali si příběh o Jonášovi, jeho neposlušnosti, smajlici-gify-154ale i obrácení a plnění úkolu jaký Bůh žádal. Svátek našeho školního patrona sv. Michaela archanděla jsme si zdramatizovali s prožitkem povídání o andělích, jejich úloze v našem životě i o úkolu, pro který je Bůh stvořil. Na katechezi jsme si pozvali i sestřičku Albertu, která nám povídala o stvoření a andělech a proč i my máme poslouchat. Pokračovali jsme v nácviku písní "Čistá studánka", "Chceme ti děkovat Bože", "Kdo stvořil", "Hádali se houby" - děti se učily na tuto píseň tančit i mazurku ve dvojicích, naučili jsme se píseň "Krtek". Při výtvarných činnostech jsme se zaměřili na malování na plochu, vyplňování grafomotorických listů a stříhání podle čáry. V kresbě se soustředíme na správné sezení, úchop psacích potřeb a aby děti nepřekreslovaly. Pobyt venku jsme střídali v parku, Botanické zahradě, při poznávání bylinek a na školní zahraděsmajlici-gify-51shrabováním listí a postupným ostříháváním keřů. 

smajlici-gify-50

 

 

Bezpečně pod jednou střechou s Matýskem a Bětuškou

autíčkoBěhem dalšího zářijového týdne jsme si s dětmi opakovaly základní pravidla, která ve školce máme. Děti se pokoušely vysvětlit, codopravaa jednotlivé symboly - pravidla znamenají a důvod, proč musíme mít pravidla. V dalších dnech jsme si povídaly o pravidlech na ulici a silnici. Kdy mohu přecházet přes přechod, jaké dopravní prostředky máme. Zdramatizovaly jsme si příběh, jak se máme chovat na zastávce nebo v dopravních prostředcích a proč. Zazpívaly jsme si i zatančily. V týdnu jsme se učily písně "Čistá studánka", "Chceme Ti děkovat Bože". zazpívaly jsme si i dětské písně s pohybem a tancem, které děti znají. Cvičení jsme zaměřili na koordinaci pohybu, posílení zádového svalstva a svalstva dolních končetin; pohybové hry směřovali k nácviku orientace v prostoru a rozvoji hrubé motoriky. S většímy dětmi jsme se zaměřily na grafomotorické listy se zrakovou percepcí. Při odpočinku děti dočetli pohádky "Kváček, příběh malého housete"" a začali číst knihu "Pavouček Provazníček". Děti si procvičovaly tvary, barvy. Při pobytu venku jsme si hrály na školní zahradě nebo se procházeli parkem.

 

Země, jak ji Bůh chtěl

Kreslený obraz horské přírody (F004016F7050) | FAVI.czV tomto týdnu jsme se zaměřili na povídání o lese. S dětmi jsme si pojmenovali zvířátka, která v něm žijí, poznávali jsme, které zvíře je větší x menší. Děti si poslechly pohádku "O ukopnuté houbě" a vysvětlili jsme si, jak se chovat v lese a k přírodě. Dále se děti naučily písničku "Hádaly se houby," básničku s pohybem "Borovice" a hráli jsme pohybovou hru "Pozor, liška!" s písničkou "Běží liška k táboru." Pojmenovali jsme si společně, jaké známe počasí, jak se do kterého obléct a vysvětlili jsme si koloběh vody v přírodě.

Na konci týdne si děti prošly pohybovou dráhu, kde jsme si udělaly i smyslový chodníček a v pátek přišli do školky myslivci, kteří pověděli dětem o lesních zvířátkách, ukázali různé předměty a obrázky a drozdali malé dárečky.

Odpoledne děti odpočívaly u knihy "Pavouček Provazníček."

Číst dál...

Matýsek a Bětuška mají své místo, i já mám své místo

Nejlepší kamarádi - FotoTapeta12V uplynulém týdnu jsme se dál seznamovali mezi sebou. Povídali jsme si o kamarádech, jak se k sobě chovají, zahráli si pohádku "Boudo, budko" a řekli si, že kamarády musíme i respektovat. Dále si děti opakovaly jména kamarádů při hrách s padákem u her "Podbíhaná" a "Sochy." Řekli jsme si, že každý z nás má ve třídě své místo, děti poznávaly značky kamarádů. Ale také hračky mají svá místa, proto děti po hmatu hračky poznávaly a potom správně odnesly na jejich místo.

Učili jsme se pojmenovávat dny v týdnu, počasí, cvičili jsme s básničkou "Malý brouček" a zpívali jsme písničky "Sluníčko lechtá" a "Ježíš žije," které jsme následně zazpívali otci arcibiskupovi při jeho návštěvě.

Na konci týdne jsme si udělali ve třídě překážkovou dráhu, kde děti prolézaly tunelem, chodily po kladině, molitanových schodech a učily se skok snožmo.

Odpoledne odpočívaly u knih "Pohádky do postýlky" a "O víle Amálce a žabce Márince." Tvořily květiny z papíru, kreslily domečky, postavy a procvičovaly grafomotoriku.

2013 © Copyright CMŠ - Ovečka | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu | Sponzoři | Login