Popis třídy: 

Naše třída Hvězdiček je tvořena dětmi převážně předškolního věku. Byla otevřena 1.9. 2016 a je součástí domu v němž již před pěti lety vznikla naše CMŠ Ovečka v Olomouci. Třída Hvězdiček je však samostatná a nachází se v přízemí domu na levé straně směřující ke kapli sv. Jana Sarkandra.

Činnosti všech dětí realizujeme hravou formou v dopoledním i odpoledním čase a předškolní děti cíleně připravujeme na vzdělávání základní školy. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, hudební dovednosti, rozumové poznatky apod. Upevňujeme zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů. Neopomíjíme další vzdělávací činnosti - pohybové, pracovní i výtvarné, matematické, apod. Všechny tyto činnosti probíhají hravou formou v dopoledním i odpoledním čase.

V naší třídě se s dětmi cíleně připravujeme na vzdělávání v základní škole. Činnosti realizujeme hravou formou v dopoledním čase, jejich charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení se a vzdělávání. Podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, matematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Uskutečňujeme tématické vycházky i výlety za poznáním přírody.

 

     

                                                                                   

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Olomouc, Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci, IČ 71341242, se sídlem Na Hradě 246/2, 77900

 

Kontakty na správce najdete ZDE. https://cms-ovecka.cz/, telefon: 739 344 027, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Datová schránka: r9x78d8

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce osobních údajů (Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy Církevní mateřské škole Ovečka v Olomouci Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Adéla Poncová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 733 527 118

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v Církevní mateřské škole Ovečka v Olomouci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v Církevní mateřské škole Ovečka v Olomouci (odborně řečeno – naše Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE (vložit odkaz na sestavu informací o jednotlivých agendách – účelech zpracování). Pozn. Zde zatím žádný odkaz nevkládejte, tento výstup bude vytvořen až po osobní návštěvě
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

1 § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

2 Čl. 38 odst. 5 ON

MAP III

map logo 2022 redNaše Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci  je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III).

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.

Popis třídy

Naše třída Sluníček je heterogenní, sestavena z mladších dětí předškolního věku. sluníčko

Činnosti všech dětí realizujeme hravou formou v dopoledním čase. Děti systematicky připravujeme na vstup do základní školy. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, hudební dovednosti, rozumové poznatky apod. Upevňujeme zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů. Neopomíjíme další vzdělávací činnosti - pohybové, pracovní i výtvarné, matematické, apod. Všechny tyto činnosti probíhají hravou formou v dopoledním čase.

 

Činnosti realizujeme hravou formou v dopoledním čase, jejich charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení se a vzdělávání. Podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, matematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Uskutečňujeme tématické vycházky i výlety za poznáním přírody.

 

Foto

Foto

Mohu do školky?

 Brožurka                                                                                                                                              Informace

Příchod dítěte do mateřské školy, aneb co by každý rodič neměl opomenout

2020-10-13-msmb-návodJakmile přijde dítě do kolektivu, jeho život se otočí vzhůru nohama. Najednou je samotné mezi dětmi, které nezná a s paní učitelkou, která není máma, ani kdyby byla nejlepší učitelka na světě. Musí si zvykat na nové chutě i známých jídel a nový režim. A jeho imunitní systém se pasuje s dosud nebývalým množstvím virů a bakterií. Není divu, že malý předškoláček onemocní krátce poté, co začne chodit do školky. Za pár dnů či týdnů je však nemocný zas. A pak ještě jednou a znovu, až mají rodiče podezření, že jejich dítě je nemocné vlastně v jednom kuse. Proč jsou vlastně předškoláci tak často nemocní?

Imunitní systém dítěte se ve školce teprve vyvíjí. Až desetileté dítě má imunitu téměř takovou, jako dospělý. Jelikož existuje přes sto druhů virů, které způsobují běžné onemocnění, nezralý imunitní systém má co dělat, aby se s novými patogeny vypořádal. Některé děti bývají náchylnější k onemocnění i dědičně, nebo kvůli alergii.

      V kolektivu dětí, zvláště pokud jde o větší skupiny, kolují stovky různých druhů virů, desítky bakterií, mykoplasmat, kvasinek a parazitů. Na každé setkání s novým patogenem reaguje imunita dítěte standardním způsobem: dostaví se horečka, zvýší se prokrvení sliznic a sekrece hlenu. Dítě zkrátka onemocní. V tomto ohledu je dobré myslet na to, že po odeznění nemoci by vždy měla následovat optimálně až trojnásobná doba rekonvalescence, aby se imunita po „boji“ posílila. To je ale dnes bohužel nepřekonatelný požadavek, maminka musí nastoupit do práce, a tak je dítě většinou dalšímu ataku znovu vystaveno v době, kdy jeho imunita ještě zpracovává předchozí podnět a je dosud oslabena. Tento bludný kruh se v prvním roce či dvou ve školce neustále opakuje. Výsledkem jsou přeplněné čekárny dětských lékařů a pohotovostí, nervózní rodiče a naštvaní zaměstnavatelé. Pozdější nástup do školky může dopad zmírnit. Kvůli své ještě nezkušené, nevyzrálé imunitě jsou tedy děti, nadsazeně řečeno, takové chodící biologické bombičky. Ve školce se dítko nakazí patogenem, ten se v něm úspěšně první hodiny namnoží a dítě jej nevědomky – a v kolektivu svých vrstevníků s velkou úspěšností – předá dál. Kýchnutím, dotekem, přes hračky či lahvičku s pitím. Maminky, které dávají dítě před třetím rokem věku do kolektivu, tak musejí počítat s tím, že častěji než v práci budou muset být doma s nemocným potomkem. Pozdější nástup do školky přece jen znamená už zralejší imunitu, díky čemuž se dítě potkává s nemocemi postupněji a šetrněji. Bohužel, rodiče většinou tento fakt neradi slyší, a vše zhoršuje trend sázející na výkon, finanční příjem a životní úroveň. Osm běžných nachlazení za rok je v normě. Rodiče, kteří si neuvědomí, jak velkou zátěž imunita dítěte po nástupu do školky prožívá, též často podléhají panice, že s obranyschopností jejich dítka není vše v pořádku. V takových případech je důležité vědět, že 5 až 8 akutních infekcí, tedy běžných nachlazení, za první rok strávený v kolektivu jejich vrstevníků, je u dětí možné považovat za normu a o selhání imunity nejde. Závažné defekty imunity jsou naštěstí velmi vzácné a projevují se vážnými a takzvaně netypickými infekcemi. Samozřejmě ale není správné zcela rezignovat na to, že dítě prostě bude neustále nemocné. Rodiče by měli aktivně o imunitu svého dítěte pečovat a posilovat ji. Základem pro dobrou obranyschopnost je dostatek spánku, dostatečná fyzická aktivita na čerstvém vzduchu, kvalitní relaxace, která děti ochrání před stresem, a rovněž vyvážená strava. Velkou pomoc nezralé imunitě v boji proti infekcím představuje například podávání vhodných přírodních látek – vitamínů, imunoglukanů a stopových prvků. Ty je dobré dětem dopřát nejen ve stravě, ale i v kvalitních doplňcích stravy. Oblíbený je kupříkladu sirup Immun44, který obsahuje komplexní směs takzvaných polyfenolů sloužících k zásobování imunitního systému, biologicky aktivní vitamíny z čistě přírodních zdrojů, antioxidanty a další minerály i stopové prvky podporující správné fungování imunity.

Dětem jej lze podávat již od 3 let.                                               Autor komentáře: MUDr. Richard Rýznar

 

píseň Rýma                                     rýmaJe normální, že je dítě tak často nemocné?

Tuto otázku si položil asi každý rodič předškoláka, když si ze školky už po několikáté odváděl dítě s rýmou a kašlem. V první řadě je dobré vědět, co je ještě norma a co je už opravdu hodně. V normálním rozsahu je i 8 až 10 onemocnění za rok. Do normy ale nepočítají onemocnění s horečkou, které trvají více než 5 dní a potíže s dýcháním (například plný nos), trvající více než 10 dní. Počítejte také s tím, že děti s alergiemi horních cest dýchacích budou nemocné častěji, nebo budou mít výraznější příznaky onemocnění. Podívejme se na nejčastější dětské onemocnění konkrétněji.

 

Infekce uší

Malé děti jsou náchylnější k infekcím středního ucha, protože v dětském věku je Eustachova trubice krátká, tenká a více horizontální. Chladný vzduch způsobuje, že napuchne a zachycuje tekutinu ve středním uchu, čímž se stává dokonalým místem pro bakterie a viry. Dalším důvodem častých bolestí ucha u dětí je rezistentnost bakterií vůči antibiotikům. Přitom většinu bolestí ucha zvládnou děti i bez nich.

Při bolesti ucha s horečkou jděte k doktorovi okamžitě, pokud bolí ouško bez teploty a bolest nepřejde do dvou dnů s volně prodejnými kapkami, vyhledejte lékaře.

Normálně jsou dvě ušní infekce ročně do tří let.

Pokud má dítě ušní choroby v půlročních intervalech, nebo čtyři ročně, požádejte lékaře o odborné vyšetření uší.

Rotavirus

Většinu průjmových onemocnění a zvracení u dětí způsobuje vysoce nakažlivý rotavirus. Nejčastěji se vyskytuje na podzim a v zimě. Ve vzduchu žije několik dní, na povrchu přežívá až 7 hodin, a pokud se dotknete infikovaného povrchu, na rukách přežije i půl hodiny. Dostat rotavirus je tedy opravdu velmi jednoduché, i když si pravidelně myjete ruce. Do pěti let věku dostane rotavirus až 95 % dětí.

Normální jsou jedna až tři rotavirové infekce ročně.

Angína

Bolest v krku, potíže s polykáním, červené zduřelé mandle, někdy i s bílými ložisky a vysoké teploty signalizují, že vaše dítě právě překonává angínu. Angíny jsou častější na jaře a na podzim. Lékař by měl testem zjistit, zda se nejedná o bakteriální streptokokovou infekci, na kterou zabírají pouze antibiotika a důsledná léčba.

Jedna angína ročně je v normě, častěji záněty mandlí už patří do rukou odborného lékaře.

Nikdy nedávejte do školky dítě, které ještě bere antibiotika!

Zánět dýchacích cest

 • Infekce dýchacích cest se vyskytují zejména v zimě a v přechodu mezi létem a podzimem. Projevují se zvýšenou teplotou, plným nosem, kýcháním nebo kašláním a jsou nejčastějším dětským onemocněním. Nezaměňujte si je s chřipkou – tu způsobuje jiný virus. Nejčastějšími onemocněními dýchacích cest jsou:
 • Rýma - sopel, plný nos, bolest hlavy, kýchání

 • Zánět hrdla – bolest v krku, zvýšená teplota, únava

 • Zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) - bolest hlavy, plný nos, teplota

 • Zánět průdušek – kašel, teplota, malátnost, únava

 • Zánět dýchací trubice – kašel, teplota, malátnost, únava

 Přechozené a nedoléčené infekce horních cest dýchacích, rýmy, sople a kašel jsou příčinou opakovaných onemocnění.

 

Záněty dýchacích cest mohou mít děti až 8krát ročně. Lékař určí, zda jde o bakteriální nebo virovou infekci a podle toho nasadí léčbu. Pokud jsou rýmy a kašle opakované a trvají déle než týden až deset dní, požádejte lékaře také o alergologické či imunologické vyšetření.

                                                                               

 Jak omezovat nemocnost dětí v MŠ      

Nástup dětí do předškolního zařízení přináší řadu změn pro celou rodinu. Mění se denní režim rodiny i dítěte. Dítě se musí vypořádat s odloučením od rodičů a přichází do kolektivu vrstevníků. Tato zásadní změna pro dítě je mnohdy doprovázená výskytem častých nemocí.

Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice (dále jen „HS“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

 • Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.                                             píseň Bacil                                                           
 • Opakované infekce u dětí předškolního věku jsou normálním, běžným jevem, kdy se rozvíjí imunitní odpověď a buduje tzv. imunitní paměť.
 • Kromě kašlů a rým děti často onemocní i dětskými virózami, jako jsou neštovice či pátá dětská nemoc. I tato onemocnění k dětskému věku patří. Vzhledem k tomu, že jde o virová onemocnění, léčí se hlavně klidem, pobytem na lůžku a mírněním příznaků. Důležitá je dostatečná doba rekonvalescence (období po nemoci).
 • Pokud jsou však infekční epizody časté a mají závažný průběh nebo jsou provázeny netypickými klinickými projevy, v takových případech se jedná o poruchy imunitního systému, které již vyžadují speciální vyšetření u imunologa.
 • Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.
 • Nemocem lze předejít, když děti učíme správně si mýt ruce.

 

Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % všech infekcí přenáší špinavýma rukama. Veďte děti ke správným hygienickým návykům, naučte je správně si umývat ruce, a to zejména po použití toalety, po příchodu z venku, před jídlem, po smrkání, kýchání a kašlání či hraní si s domácími mazlíčky apod.

Podrobný návod, jak děti hravou a poutavou formou vést ke správnému a účinnému mytí rukou najdete níže v osvětovém letáku Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“, jehož nedílnou součást tvoří metodické pokyny, jak leporelo při práci s dětmi co nejlépe využít, aby si zásady techniky správné hygieny rukou děti osvojily co nejlépe.

 

Čím můžeme podpořit imunitu u malých dětí?  

► Správnou výživou u dětí spočívající v časté konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou přirozeným zdrojem vitaminů.
► Pravidelným pohybem a pobytem dětí venku na zdravém vzduchu.                                píseň Ovoce a zelenina
► Vhodným oděvem pro dítě (adekvátní oděv a obuv k aktuálnímu počasí).
► V případě nemoci dítěte, dopřejte dítěti dostatečně dlouhou dobu pro léčbu a také následnou rekonvalescenci, předčasný návrat do kolektivu po nevyléčené rýmě může vést k další nemoci.
► Dítě potřebuje dostatečný odpočinek, dlouhý a nerušený spánek.
► Otužování dětí přispívá ke zvýšení imunity.
►Imunitu děti zvyšuje očkování.

   Ke zvýšení imunity vašeho dítěte lze doporučit i tzv. nepovinné očkování, a to zejména očkování proti pneumokokům, meningokokům a proti žloutence A. Pneumokoky vyvolávají závažné, život ohrožující onemocnění mozku a jsou též častými původci zápalů plic a zánětů středního ucha. Novorozenci mají očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, a je chybou ho nevyužít. Meningokoky vyvolávají závažné fatální onemocnění mozku s velmi rychlým průběhem. V současné době jsou k dispozici očkovací látky proti meningokokům skupiny B, C, Y, které se v našich podmínkách vyskytují. I když vakcíny nejsou levné, dají vám jistotu, že vaše dítě je chráněno. Žloutenka A, tzv. nemoc špinavých rukou je infekční onemocnění s povinnou hospitalizací, následným dietním režimem nemocného a omezením pohybu pro všechny osoby v kontaktu s nemocným na dobu 50 dnů po nákaze. Doporučované očkování vzhledem k omezením, které se nemocného a jeho okolí týkají, je jednoznačným ziskem pro dítě a celou rodinu. Onemocnění je často zavlečeno z míst hojně turisty navštěvovaných (Itálie, Chorvatsko, Španělsko, Tunis, Maroko, Egypt), vakcína není sice levná, chrání však až 25 let.

Všechna tato očkování lze doporučit i personálu škol, který je vystaven vyššímu riziku přenosu infekce při práci s malými dětmi. Následná protiepidemická opatření v kolektivu, kde k výskytu onemocnění došlo, (která u žloutenky A trvají 50 dní) se očkovaných osob netýkají.

U dětí s častými respiračními infekcemi zvažte i očkování proti chřipce, které u nás není využíváno, u dětí má však velmi dobrý efekt, a např. v USA je 60 % dětí do 15 let věku každoročně očkováno. Také personál by se měl nechat očkovat, neboť toto očkování přináší jednoznačný profit.

Zdravotní pojišťovny přispívají na očkovací látky, je žádoucí příspěvky k těmto očkováním využít.

 

Přejeme Vám, aby Vaše dítě prožilo v předškolním zařízení jen radostné a obohacující chvíle.

 

 

Zpravodaj Ovečka 1      

Foto

Plán akcí na školní rok 2022/2023      upravujeme - doplňujeme

CMŠ Ovečka v Olomouci si vyhrazuje právo měnit plán akcí během školního roku. Změna může být způsobena přicházejícími nabídkami z kulturních zařízeních, případně akutním programem našich kněží atd. Proto prosíme o pravidelné sledování.

Měsíc / den Náplň
Září  
1.9 v 6.30

Zahájen provoz v CMŠ Ovečka v Olomouci od 6.30

5.9. Začíná PLAVÁNÍ (1200,-/dítě/na půl roku) 
6.9.

Den oblíbené hračky

 22.9.. v 9.00  Kouzelník Jiřík -  Dopravní školička                                                          cena 60,-  za dítě
28.9. STÁTNÍ SVÁTEK - sv. Václav - ZAVŘENO
   
Říjen  
4.10. katecheze sv. František
5.10. - 15.10.
Barevné  dva týdny (pondělí + úterý oranžové dny, středa + čtvrtek červené dny, pátek + pondělí modré dny, úterý + středa zelené dny, čtvrtek + pátek žluté dny
7.10. v 10.00 Pan Lišák má knihy rád - knihovnická lekce městská knihovna v Olomouci - HVĚZDIČKY 
13.10. v 8.30 Mše svatá
14.10. návštěva otce b. Josefa a b. Antonína  poděkování za 5 let od biskupského svěcení
13.10. v 15.30 Setkání s rodiči na školní zahradě, opékání 
 15.10.  9-12 hod  brigáda na školní zahradě - řezání, kopání, zazimování altánků
 19.10. od 9.00 Hledání pokladu - soutěžní dopoledne v  parku - Botanické zahradě - (PODLE POČASÍ)
20.10. v 9.00 Nashledanou milí ptáčci.  (Skotačení s Verčou)                                 80,- za dítě
 21.10.  v 10.00 Modlitba za Misie - společná modlitba za jednotu a pokoj na celém světě (v kapli sv. Alexeje)
 25.10.

Den skřítků a víl

26. - 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY - SNÍŽENÝ PROVOZ NA DVĚ TŘÍDY
28.10. STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO
   
Listopad  
2.11. v 16.30 Pozdraveno budiž světlo - lampiónový průvod s programem u katedrály - pro rodiče s dětmi 
3.11. v 10.00 návštěva hřbitova v Černovíře 
7.11. v 16.30 Jak zvládnout bez obav a předsudků pobyt dítětě ve školském zařízení,                                            Přednáška s odborníkem v MŠ pro rodiče.   Hrazeno ze šablon III.

8.11. v 8.30

10.11 v 9.30

divadlo Jana -  Klauniáda                                                  cena 60,- za dítě

návštěva Snoozelen - Třída srdíček 

15.11. v 10.15 Odvážné umění - muzeum umění - Hvězdičky  50,-/dítě
 23.11.  v 8.30  MUZEUM UMĚNÍ          -      Tři kouzelné dary  (loutkové divadlo)                       cena 120,- za dítě
Prosinec  adventní setkávání s modlitbou v 8.00 hod - účast rodičů je vítaná

15.12. 15:30

21.12. 9:00

Vánoční besídka - SLUNÍČKA + SRDÍČKA

SENIOR CAR - vystoupení dětí v domově pro seniory  

22.12.  do 15 hod

Ukončení provozu v CMŠ Ovečka v Olomouci - vánoční prázdniny do 2.1. 2023

23.12. - 2.1.2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
   
Leden 2023                    postupný zápis na nový školní rok 2023/2024                      !!!!!!!!!
3.1. v 6.30 Zahájení provozu CMŠ Ovečka
4.1. DEN OBLÍBENÉ HRAČKY - CO JSI DOSTAL POD STROMEČEK?
6.1. v 10.15 Setkání se třemi králi u radnice - zpěv koled - vystoupení dětí
   
Únor  
8.2. v 8.30 divadlo jana - Ježkovo dobrodružství      cena   60,- za dítě
 15.2. v 8.30  MUZEUM UMĚNÍ      (LOUTKOVÉ DIVADLO)              Kde budeme bydlet               cena 120,- za dítě
 27.2. - 5.3.  JARNÍ PRÁZDNINY - SNÍŽENÝ PROVOZ na dvě třídy
Březen   v postní době nabízíme společnou ranní modlitbu s chválami v 8.00 hod
16.3. v 10.00  Kamil neumí lítat - beseda v městské knihovně - HVĚZDIČKY 
29.3. v 9 hod „Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“  - hudební divadlo  ve školce                          cena   3000,- za školku                           
Duben  
  MODLITBA  v kapli sv. Alexeje, od 15.30 křížová cesta s dětmi i rodiči
  vystoupení dětí v SeneCura SeniorCentrum Olomouc
11.4. v 15.30 Katecheze pro všechny - "Požehnaný král, jenž přichází"    program pro rodiče s dětmi podle pedagogiky Fr. Ketta
18.4. v 9.00 Ekologicko-chovatelský program    - papoušci                                                                     cena                       
Květen  
   
17.5. v 9.00 „Z pohádky do pohádky“           - hudební divadlo                                         cena 3000,- za školku
Červen  
1.6. v 8.30 divadlo Jana - Pojďte si hrát se slovíčky                  cena 60,- za dítě
 8.6. v 10 hod.   Večerníček - beseda v městské knihovně - HVĚZDIČKY 
30.6.2022

Konec školního roku - ukončení provozu

Červenec   2022  
11.7. - 12.8. prázdninový provoz - provoz pouze v 1 třídě Hvězdiček
Srpen  
 
   
 24.8. - 31.8.  přípravný týden pedagogů
   
Září 2023  
3.9. v 6.30 zahájení provozu CMŠ Ovečka

Podkategorie