cb95fc80Další jarní velikonoční týden jsme se ráno společně modlili za našeho nového otce arcibiskupa. Při katechezích jsme si  povídali o Božím2 milosrdenství. Děti pochopili, co je to konat Boží milosrdenství a jak je k nám milosrdný Nebeský Otec. Následující den se dětem připomněla slavnost "Navštívení Panny Marie", kdy děti pomocí dekorativního materiálu vytvořili prostředí pro Pannu Mari. Děti se učili pochopit, jak obrovský úkol měla Panna Maria a jaký je vlastně pro nás svatostánek, když ve svém mateřském lúnu uchovávala velké tajemství - Pana Ježíše. Opět si děti připoměli píseň "Byla Panna Maria". Také jsme nacvičovali na besídku a  věnovali se pohybovým aktivitám, kdy jsme uskutečnili sportovní projektový den na naší školní zahradě. Vyráběli jsme přáníčka pro maminky a tatínky.