G340146G370349V prázdninovém týdnu jsme různě spojovaly třídy. Při ranních modlitbách jsme se zaměřili na příběhy "Já jsem s tebou stále", abychom si lépe uvědomovali, že i když je  nám někdy smutno, těžko a cítíme se sami, Pán Jěžíš nás nikdy neopustí a s Ním, nikdy nejsme sami. Nebo vyprávění "Pán Ježíš nás uči trpělivosti",  "Otče náš" - pro uvědomění si těchto slov a velikém daru, že můžeme Bohu říkat Otče. Při raních modlitbách jsme si zazpívali nejen postní písně, ale i ty, co souvisely s naším příběhem jako např.  "Děkuji Ježíši", "Chceme ti děkovat Pane", "Láska Kristova";  Tento postní týden jsme si spíše při katechezích  zdramatizovávali příběhy ze života Pana Ježíše - "Dnes se chci s tebou setkat", "Dva kusy ledu" nebo nám otec Miroslav přišel povídat o "Pokušení na poušti".  Při povídání o jaru, jarních květinách jsme si vyzkoušely plnit úkoly na interaktivní tabuli. V pátek nás navštívili studentky z lékařské fakulty s programem Medvídkova nemocnice a tak se děti proměnili v lékaře a zachraňovali své plyšáčky. Týden jsme si také krásně užili na školní zahradě.