krizRáno se vždy setkáváme na společnou modlitbu , kdy děti seznamujeme o životě a působení Pana Ježíše. Během modlitby si s dětmi zazpíváme postníG370004písně. Při katechezích se děti seznamovali s příběhy plynoucími z evangelia např. "Milujte druhého jak já miluji vás", " Mluvit a jednat jak nás učí náš Pan Ježíš" , "O zlém Benovi" , "Stín na stěně", "Kuře a orel",  Na základě těchto píběhů,  které jsou zdramatizovány pro hlubší prožitek a pochopení si děti mohou více uvědomovat, jaké jednání je správné, že podvodem, zlostí konáme hřích, ale jak si uvědomit svobodu a blízkost Pana Ježíše. Během týdne jsme opakovali i písně na vystoupenéí pro seniory nebo na  jarní besídku pro rodiče. Pohybové chvilky byly zaměřeny na postřeh, pravolevou orientaci, nápodobu pohybu a vnímání rytmu při hudbě s pohybem. Naše příroda se krásně probouzí, proto jsme se začali věnovat hrabání listí na školní zahradě a úpravě květinových záhonků. Naučili jsme se novou píseň s pohybem "Je velký náš Bůh".