cepiceNový měsíc jsme začali povídáním o sv. Blažeji, vysvětlili si, co je svatoblažejské požehnání. Následující dny jsme cvičili písně na mši svatou, prožili si krásný karneval a povídali si, jak můžeme růst do Boží krásy. Zaměřili se nbalónkyabalónky  logopedická cvičení, správné dýchání. Při pohybových aktivitách děti nejvíce bavila překážková dráha, chůze po smyslovém chodníku a hry v parku.

     Basnicka Sasek 1024x1024