IMG 1507Poslední říjnové dny jsme si povídali o živé a neživé přírodě. Děti pojmenovávaly a třídily které nerosty, suroviny, rostliny kam patří a povídali, proč je pro živou přírodu nezbytná příroda neživá. Následující den jsme siIMG 1511demonstrovali dekorativními předměty a experimentální metodou koloběh vody. V den slavnosti Všech Svatých jsme mezi sebou uvítali na katechezi sestřičku Albertu, která nám vysvětlila, kdo jsou to svatí, jak se svatými můžeme stát i my. Následně nám přiblížila život některých svatých. V den památky všech věrných zemřelých jsme si povídali o životě a smrti, s knihou Když dinosaurům někdo umře jsme si vysvětlili, že život smrtí nekončí. Odpoledne jsme ve školce uspořádali dílničky pro rodiče s dětmi a realizovali průvod s názvem "Pozdraveno budiž světlo" za zpěvu písní a společnou modlitbou. V pátek jsme chtěli navštívit hřbitov, ale počasí nám nepřálo, proto jsme si udělali dílničku z keramické hlíny a modelovací hmoty. Ve zbylém čase jsme se pustili do nácviku Vánočního vystoupení.