G070002
V tomto týdnu jsme pozornost věnovali modlitbě za pokoj, mír a jednotu na celém světě.  Ráno probíhala společná modlitba s dětmi i rodiči, kteří mohli přijít. Při katechezích jsme si povídali o příbězích, těžkostech vzeměkoulejednotlivých světadílech. I děti ve třídě projevili lítost, že si musejí více hrát sami, se svým sourozencem, protože rodiče na ně nemají tolik času. Ve středu jsme hledali poklad. Plnili úkoly v přírodě a po celém hledání v parku jsme došli k cíli. Jediný a opravdový poklad můžeme nalézt u Pana Ježíše.  S otcem biskupem Josefem jsme si ve čtvrtek prožili naši letošní první mši svatou. Učili se písničky "Pro velkého, pro malého," "My jsme jako malé svíčky"; Při cvičení jsme využili pomůcky Blue-bot a cvičili i při hudbě.