G070139Nový týden jsme začali příběhem o Noemově arše, divadelním ztvárněním lodi a zvířat, které Noe zachránil. Cvičením na balančních prvcích - rejnoku - děti sami vytvářeli loď a převáželi zvířátka. Druhý den jsmeG170109oslavili sv. Františka, příběhem z jeho života se děti poučili, že není důležité mít věci materiální, ale být šťastný a spokojený. Bohatí můžeme být láskou k druhým jak nás učí Pan Ježíš. Tím jsme zahájili dva týdny barevných dnů, kdy si děti přinesené ovoce a zeleninu zkomaly všemi smysly. Zkoušely i pokus, které ovoce nebo zelenina se ve vodě potopí, co na vodě plave. Třídění podle velikosti a barev jako skupinová nebo individuální činnost vedla děti i k prožitkovému učení. Na tato témata děti vyráběly ovoce nebo zeleninu, z papíru, modelíny, malováním temperami nebo křídami.

Více jsme se zaměřily na zpěv písní křesťanských na blížící se mši svatou, ale i  lidové písně o hruškách,jablíčku. Zdramatizovaly jsme si pohádku O švestce se zelenou skvrnou. Tímto příběhem se děti poučily, že se nemáme druhému posmívat, trápit druhého a jak je důležité se umět omluvit a také odpustit druhému.