Jak dobře se vyznáte ve stopách zvěře? | Prima nápadySvé stopy zanechávám" jsme pojali z více pohledů. Prvním pohledem byly stopy zvířat, z druhého pohledu to byly stopy, které zanecháváme v něčím srdci - naší přítomností. Tento týden jsme se zaměřili na zvířátka v zimě a jejich stopy. Pověděli jsme si, kdo je to myslivec, čím můžeme v lese přikrmovat zvířátka. Seznámili jsme se s jejich stopami, názvy zvířat děti vytleskávaly a poslechly si pohádku "Jak zvířátka našla domov." Nakonec jsme zvířátka poznávali podle jejich zvuků.  Děti, zábavnou formou, hledali stopy lesních zvířat, skládaly pexeso o lesních stopách. Hrály jsme si na veverky, které sbírají oříšky. Také jsme děti poučili o tom, jak se mají chovat v lese. Při cvičení si děti užily Opičí dráhu a cvičení na správný vývoj klenby nohy. Odpoledne děti cvičili grafomotoriku.

Při pohybové chvilce se děti  učily básničky na jarní vystoupení o žabičkách prošly si překážkovou dráhu a hrály hru "Pozor, liška" s písničkou Běží liška k Táboru. Učili jsme se píseň novou píseň, která bude překvapením. Více jsme se zaměřily na individuální logické hry dětí a skupinové hry s postřehem, pozorováním a porovnáváním. Odpoledne děti odpočívaly s poslechem dětských pohádek.

 

Vrabec

Čimčarara, čim, čim, čim, (poskoky snožmo, ruce na ramenou jako křidýlka)

že je zima, to já vím. 

Moje šaty z peříčka, (dlaněmi třeme paže, jako když je nám zima)

profoukla mi zimička.

Čimčarara, čim, čim,čim, (poskoky snožmo, křidýlka)

hodné děti poprosím. (prosíme rukama)

Schovávejte drobečky (dřep, prsty ťukáme o zem jako zobáčky)

pro ubohé vrabečky.