kapičky
S dětmi jsme si názorně pomocí šátků, dekorativního materiálu a živých doplňků ukazovaly jak rozdělujeme přírodu. Děti bádámím pochopily, že živou přírodu tvoří všechny živé organizmy na Zemi (rostliny,kopretiny živočichové včetně člověka, houby, mikroorganizmy).Poznaly, že součástí neživé přírody je vzduch, voda, půda, nerosty a horniny.  Neživá příroda = všechna krajina a vzduch kolem ní: - voda, půda, nerosty a horniny (krajina) - vzduch - teplo a světlo (od Slunce). Život všeho živého je závislý na přírodě neživé, protože všechny rostliny, živočichové i lidé ke svému životu potřebují vodu, vzduch, teplo, světlo a živiny.Skupinovou spoluprácí děti přiřazovaly předměty, obrázky k živé i neživé přírodě.

Následující den jsme si povídaly, jak můžeme naši přírodu chránit, Vytvářely si obrázek koloběhu vody, podle zvuku poznávaly skupenství vody a zdramatizovaly pohádkový příběh "O putování vodní kapky".

Děti se učily píseň "Naše země kulatá je"

V úterý jsme prožily den skřítků a víl, který proběhl v duchu pohybových her. Povídaly jsme si o Skřítcích Malovánku a Spadlístku, kteří mají na podzim plno práce. s vílami jsme čistily studánku a říkaly si, co so přírody nepatří, jak se k ní máme chovat, aby byla potěšením pro všechny. Nakonec děti ve skupinkách z šátků a dekoračního materiálu skládaly skřítka/vílu a vymýšlely jim jména, kde bydlí a co mají rádi.

Opakovali jsme dny v týdnu, kolikátý je který den, jak jdou za sebou.