andíleksvíčkaBěhem týdne jsme si s dětmi povídaly o stvoření světa. Didaktickou formou děti ztvárnily jednotlivé dny dekorativními materiály. Zazpívaly si k tomu píseň "Kdo stvořil". V den svátku Jonáše jsme si ztvárnily příběh o proroku Jonášovi a vysvětlily jak je důležité být poslušným. Děti si zalovily papírové rybičky. O svátku sv. Michaela archanděla jsme si povídaly o andělích, jakou úlohu mají v našem životě. Vše jsme završily modlitbou ke sv. Michaeli archanděli. V pátek si děti vyzkoušely, jak je těžký skutek lásky a povídaly jsme si o "Kostce lásky" a příbězích Matýska a Bětušky. Počasí nám přálo, proto jsme chodily na procházky i na školní zahradu.Při odpočinku děti poslouchaly "Pohádky z pařezové chaloupky".