126a
Z katecheze Celistvé na smysly zaměřené pedagogiky jsme během celého týdne si uvědomovaly jak je důležité, proč tu jsme, jakou máme roli a proč nás zde Bůh chce mít.G070139v  říkance "Každý z nás je krásný, každý z nás je vzácný; od hlavy až po paty, svět je o mě bohatý".  

Procvičovaly, "To místo je moje, to místo je Tvoje, to místo je jeho, nesedej na něho" Během cvičení si děti prožitkem uvědomovaly, kde všude mají místo, co vidí ze svého místa a co mohu uděla, když bych chtěl místo vyměnit. ne pro každého z nás je snadné o něco poprosit.  Ve středu jsme si povídaly o svátku Povýšení sv. kříže a jak důležitý je v našem životě Pán Ježíš. Děti se zamýšlely, jaký by oni zvládly nést kříž. V pátek jsme oslavily sv. Ludmilu vystoupením naši starších dětí při promítání "Ze života sv. Ludmily."

Během týdne se děti učily písně "Eucharistie"  a "Mária".