V tomto týdnu děti povídaly o tom, kdo s nimi doma bydlí, jaké domácí práce kdo dělá, s čím rodičům pomáhají. Udělali jsme si katechezi O malém kosovi, který vypadl z hnízda. Ta nám pomohla přiblížit, jak je pro nás domov důležitý a bezpečný, a jak nás mají rádi všichni, kdo tam s námi žijí. Každý taky popsal svůj dům, pověděli jsme si, jak to vypadá uvnitř domu, co se v jaké místnosti dělá. Nakonec děti ve skupinkách postavily domky ze stavebnic. Při rozcvičce jsme se učili básničku s pohybem "Byl jeden domeček," hráli jsme hry "Děti, pojďte domů" a "Moje máma povídala."

Nacvičovali jsme také písně a scénku na besídku a písně na mši.

Odpoledne děti odpočívaly u příběhů o včelách na pokračování.