konvalinka
Podle katecheze Dobrého pastýře jsme si zinscenovali příběh o Dobrém pastýři. S tím si i zazpívali píseň  "Pastýř vodí ovečky". Během týdnekopretinyjsme čas věnovali přípravě na besidku pro rodiče pohádkovým příběhem "jak malá včelička zachránila králíčka",  písněmi "Včely""Na zahrádce pod jabloní",  "Včely" nebo básničky s tancem a pohybem.

Při  environmentálním programu  o Ještěrech se děti dověděli o jejich životě, jak se krmí, a měli možnost si je osahat.  Podle katecheze Fr. Ketta jsme si zinscenovali  příběh "Rozkvetlá krása." .