S dětmi jsme si povídali o tom, jak u nich doma probíhalo Velikonoční ponělí, jaké zvyky známe, jaké dodržují děti s rodinami. Připomněli jsme si, co se o Velikonocích vlastně slaví, prošli jsme si některá zastavení cesty světla a pověděli si příběh o zmrtvýchvstání.

Dále jsme se zaměřili na jarní přírodu kolem nás. Vše okolo dostává v tomto období nový život - květiny, mláďátka. Děti pojmenovávaly zvířecí rodiny podle obrázků, zahrály si na slepičky a kohoutky, kdy kolíčky přenášely zrníčka, napodobovaly chůzi zvířat a poznávaly je podle zvuku. Zazpívali jsme si píseň "Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte... ."

Ke konci týdne jsme udělali pokus s obarvením květiny, kterou jsme nechali v inkoustové vodě, povídali jsme si, jaké broučky a zvířátka najdeme v trávě, zahráli jsme si na pavouky. Tam jsme využili k pohybu jezdící podložky. Zkusili jsme si, jak mají mravenečci složitý pohyb v trávě plné překážek u překážkové dráhy. Taky jsme si rozdělili přírodu na živou a neživou a zahráli si hru "Kámen."

Odpoledne děti odpočívaly u knížek, které si přinesly a tvořily zajíčky, kuřátka a květiny z papíru.