G380210Během postní doby se setkáváme společně při ranních modlitbách. Děkujeme za účast všech rodičů, kteří se k nám přidávají.  Během tohoto týdne jsme si začali povídat o křížové cestě a s konkrétními příběhy pro děti si vysvětlovali jejich význam. Připravujeme se na vystoupení pro klienty SeneCura SeniorCentrum Olomouc, kde vystoupíme s lidovými i křesťanskými písněmi a zatančíme dětské tanečky k dobré náladě všech.  V úterý nás navštívilo hudební divadlo  s názvem vystoupení "Hrajem dětem, s písničkou jdem světem" Děti se seznámili s různými hudebními nástroji i písněmi typickými pro daný stát.

V pátek společně s rodiči jsme v kapli sv. Alexejei měli modlitbu korunky, litanie a následně v křížové chodbě chrámu sv. Michala modlitbu křížové cesty.