V uplynulém týdnu jsme si s dětmi povídali o ZIMĚ
Pondělí jsme začali povídáním o tom, co kdo dělal o víkendu. V rámci toho jsme si zopakovali dny v týdnu. Téma týdne jsme zahájili katechezí podle náboženské pedagogiky Fr. Ketta - "Stopy ve sněhu".
V úterý se děti seznámily s novou básničkou "Leden" a hlavními charakteristickými znaky zimi. Vyslechly si motivační příběh "Krtek a sněhulák" a sami si postavily papírového sněhuláka.
Ve středu jsme se naučili novou básničku "Sněhuláček", kterou jsme dolrovodili pohybem. Následně děti plnily různé úkoly na stanovištích - skládaly slova z písmen podle předlohy, počítaly a přiřazovaly kartičky se správným počtem puntíků a se správnou číslicí, skládaly obrázky z vršků od pet-lahví, skládaly obrázky (6 a 7 dílů), hledaly stopy zvířat do dvojice, tvořily u stolečku sněhuláky, doplňovaly řadovou posloupnost. 
Ve čtvrtek jsme měli ve školce hudební divadlo "Z pohádky do pohádky"během kterého se děti seznámily se spoustou hudebních nástrojů. 
V pátek jsme si povídali o zimním oblečení - děti měly za úkol vysvětlit co to je, jak ho můžeme poznat a pak vymýšlely různé zástupce. 
Mimo to jsme také celý týden cvičili, hráli pohybové hry jako "Na dva mrazy" nebo "Postav sněhuláka". Dále děti vypracovaly několik pracovních listů během kterých děti rozvíjely grafomotoriku, předmatematické dovednosti, logické myšlení nebo zrakové vnímání. 
Odpoledne děti odpočívaly během četby z knih "O zlatém vajíčku a jiné pohádky". Během výtvarně - pracovních činností děti tvořily sněhuláky, zimní čepice a kreslily rodiny.