V tomto zkráceném týdnu jsme si s dětmi povídali o STROMECH.  Rozdělili jsme si je na listnaté a jehličnaté a popisovali rozdíly mezi nimi. Potom děti vyjmenovávaly konkrétní zástupce stromů, které už znají. Prohlíželi jsme si obrázky a popisovaly jednotlivé části stromu (kořeny, kmen, koruna – větve a listy nebo jehličí) a následně přirovnávaly části stromu k částem našeho těla. Naučili jsme se novou básničku “Jak roste strom”, kterou jsme si během rozcvičky doprovodili pohybem.  

 Během práce na stanovištích děti procvičovaly počítání, skládaly puzzle, hledaly dvojice, malovaly, jak padá list nebo skládaly slova z jednotlivých písmen podle předlohy.  

Celý týden jsme také cvičili, opakovali písně na mši “Toto je den”“Otevřme písmo”“Požehnaný jsi Bože”“Pojď a pomoz nám” a “Kdo stvořil”

Čtvrtek jsme oslavili mší svatou. 

Během odpočinku poslouchaly četbu z knihy “Český Honza” a při výtvarně-pracovních aktivitách děti pracovaly s přírodninami – otisk listů a malovaly podzimní stromy. 

"Jak roste strom"

Starý javor nejmíň posté

vysvětluje jak se roste:

„Narovnej se“Drž se vzpříma!

Kořeny ti drží hlína.

Svítí slunce?Nastav listy!

Prší?Sláva! Budeš čistý!

Trocha slunce,trocha deště,

povyrosteš,snaž se ještě.

Ještě kus a ještě kousek,

větve do koruny pnou se.

Pro letošek už to stačí  ,

už uneseš hnízdo ptačí.