V tomto týdnu se děti seznámily s jednotlivými světadíly - EVROPA, ASIE, AMERIKA, AFRIKA, AUSTRÁLIE A OCEÁNÍE. Pomocí map, obrázků a fotek se dozvěděly kde leží, jak jsou veliké, jaké tam žijí zvířata, jaká je tam příroda a jací tam žijí lidé. Společně si vytvořily vlastní mapu světa z barevných šátků a dekoračního materiálu. Z jednotlivých písmen skládali názvy světadílů podle předlohy. 

 

V úterý proběhl DEN SKŘÍTKŮ A VÍL, děti si užily dopoledne plné her a soutěží.

Ve středu nás navštívila Městská policie, která pro nás měla připravený preventivní program, během kterého se děti dozvěděly, jak se správně chovat v určitých krizových situacích.

Ve čtvrtek jsme navštívili otce biskupy s přáním k výročí svěcení a děti jim zazpívaly písně "Chceme ti děkovat Bože" a "Čistá jak studánka".

Během výtvarně - pracovních aktivit děti malovaly planety Země, indiánská tee-pee, vypracovaly pracovní listy "bludiště" a "Děti světa". Odpočívaly u četby z knih "Český Honza""O zlatém vajíčku a jiné pohádky".