S dětmi jsme opakovali dny v týdnu (co je dnes za den, co bude zítra, co bylo včera za den), počítali jsme, kolik dětí sedí u stolečků (určovali jsme množství – více, méně, stejně), povídali jsme si o ročních obdobích a jejich hlavních znacích, především jsme pracovali s přineseným ovocem a zeleninou.

Hráli jsme pohybovou hru „kompot“, „honičku na sochy“, na tabuli děti hledaly a kroužkovaly určité písmeno podle vzoru, pojmenovávali jsme přinesené ovoce a zeleninu, tvořili jsme skupiny, určovali jsme množství. Zjišťovali jsme počet slabik, počáteční hlásky, pracovali jsme s obrázky ovoce a zeleniny – jednotlivé plody jsme pojmenovávali a rozdělovali jsme je na ovoce a zeleninu. Hráli jsme hru „když uslyšíš název ovoce, zvedni hlavu“, skládali jsme písmena podle předlohy.

Ve středu jsme se zúčastnili projektu Den s moudrou sovou, kde děti plnily úkoly zaměřené na rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti.

Ve čtvrtek jsme pořádali pokladovou hru, během které děti plnily různé úkoly, získávaly indicie a nakonec se dozvěděly, kde je ukrytý poklad.

Na téma ovoce a zeleniny jsme vyplňovaly prac. listy: hledání stejných dvojic ovoce v řádku a jejich kroužkování, hledání řetězce podle předlohy a jeho označení, vybarvování překrývajících se obrázků podle zadání.

Ovoce a zeleninu jsme samozřejmě i hojně konzumovali.