Léto plynule vystřídal podzim, na který jsme se s dětmi tento týden zaměřili. Povídali jsme si o hlavních znacích podzimu, o tom, co se děje na zahradě či na poli, jaké jsou nejčastější podzimní aktivity. Tvorba byla také zaměřena tímto směrem – barevné podzimní stromy (děti kreslily voskovkami, otiskovaly prsty, vystřihovaly a lepily).

Děti opakovaly dny v týdnu, určovaly poč. hlásky, vymýšlely slova na určitý počet slabik či na nějakou konkrétní hlásku, hledaly na tabuli písmeno mezi ostatními (rozvíjely předčtenářské dovednosti). Počítaly kamarády ve třídě, určovaly množství, porovnávaly počet dívek a chlapců (více, méně, stejně) – rozvíjely matematickou gramotnost. Trénovaly správné držení tužky pomocí „letadla“, vyplňovaly prac. listy na rozvoj grafomotoriky, zrakové diferenciace, osové souměrnosti. Hrály pohybovou hru „na vlaštovky“, hru „když uslyšíš …, zvedni hlavu“. Dále se děti seznámily se sv. Václavemna stanovištích plnily úkoly inspirované tímto světcem - opis jména Václav, Vašek, ...; vykládání vršků od PET lahví na jména Václav; skládání slov z jednotlivých písmen; tisk písmen/slova; skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků. Připomněli jsme si i svátek archandělů – děti ve skupinkách tvořily a zdobily, pomocí šátků a dekoračního materiálu, archanděly – rozvíjely kooperaci s druhými, schopnost domluvit se, pracovat s ostatními.

Z šátků a dekoračního materiálu samostatně vytvářely i „papírové“ draky, které následně představovaly ostatním – jaké má jejich drak jméno a kde létá.

Během odpočinku děti poslouchaly příběhy z knihy „Bob a Bobek“, rozvíjely jemnou motoriku pracovně-výtvarnými činnostmi – např. vlaštovky, podzimní strom (stříhání, lepení, kompletování, trhání papíru).