Uplynulý týden byl prvním adventním týdnem. S dětmi jsme si tedy vysvětlili, co to ADVENT je, na co se během něho připravujeme. Povídali jsme si o tom, kdo má doma jaký adventní věnec, z čeho se takový věnec vyrábí nebo kolik je na něm svíček. Z barevných šátků a dekoračních materiálů si děti nakonec adventní věnec sami vyrobily a nazdobily. Také jsme se seznámili s naším třídním adventním kalendářem. Děti postupně plnily jednotlivé úkoly na daný den nebo vybarvovaly okýnka.

Celý týden jsme s dětmi také pylně cvičili na vánoční besídku. Děti trénovaly písničky, koledy a nové básničky. V pátek jsme ještě zkoušeli písně na mši svatou - "Připravte cestu", "Maria", "Byla Pana Maria", "Ať tě Hospodine velebí národy", "Otevřme písmo" a "Neseme Pane chléb a víno".

Odpoledne děti odpočívaly u četby z knih „Nejkrásnější vánoční příběhy“, „Zajíček Ouško jde do školy“ a poslechu audio pohádek „Motýl Emanuel“, „O makové panence“ a „Kouzelník“.