Tento týden jsme se zaměřili na finanční gramotnost. Pomocí motivačních příběhů byly děti seznamovány s různými tématy – ohleduplnost, šetření, spolupráce. Kromě finančních otázek jsme se dostali i k důležitým hodnotám jako např. šetřit nejen peníze, ale i přírodu, vzájemně si pomáhat, spolupracovat, být ohleduplný nejen k našemu okolí a k lidem, kteří nás obklopují, ale i k přírodě.

S dětmi jsme vedli řízené rozhovory, své vyjadřování trénovaly na otevřených otázkách k slyšenému textu, celé téma bylo vždy proloženo nějakou zajímavou aktivitou. Např. hra na ozvěnu, pohybovými hrami, zamyšlením se nad daným tématem – jak i já mohu pomáhat, co mohu udělat dobrého. Mimo jiné jsme pracovali s drobnými mincemi, porovnávali jsme množství, vystřihovali jsme, hrou „najdi kamaráda“ jsme rozvíjeli zrakové vnímání a diferenciaci. Porovnávali jsme množství, pracovali jsme s pojmy 1., poslední. Povídali jsme si o recyklaci a vzájemné pomoci.

Kromě finanční gramotnosti jsme opakovali slabikování, vymýšlení slov na určitý počet slabik, počítali jsme děti ve třídě (určovali jsme množství - více, méně, stejně), vymýšleli jsme slova na určité hlásky. Hodně jsme zpívali. Děti plnily různé grafomotorické úkoly (kresba domu, zuby od pily, grafické prvky – smyčky, oblouky, šikmé čáry).

Navštívili jsme loutkové představení „Tři kouzelné dary“.