V tomto zkráceném týdnu jsme si s dětmi povídali o STROMECH. Srovnávali jsme strom a lidské tělo. Ukazovali jsme si, jak se strom mění v průběhu roku a v návaznosti na to jsme si zopakovali roční období, a to, jak jdou za sebou. Děti se seznámily s novými básničkami „Stromy“ a „Jak roste strom“, kterou jsme si doprovodili pohybem a ukazováním.

Nakonec jsme si povídali o tom, že stromy dělíme na LISTNATÉ a JEHLIČNATÉ a vysvětlili jsme si jaké jsou mezi nimi rozdíly. Děti pak vyjmenovávaly zástupce obou skupin, které už znají. Během samostatné práce na stanovištích si děti procvičily skládání slov z jednotlivých písmen, skládání obrázků z různého počtu částí, počítání, hledání stínů, řazení podle velikosti a opis slov podle předlohy.

Mimo to děti celý týden cvičily, hráli pohybové hry a vypracovaly několik pracovních listů „poznáš co je ze dřeva“ a „vybarvi“.

V úterý jsme zavítali do Muzea umění na program „Odvážné umění“.

Během odpoledne poslouchaly četbu z knih „Pohádková čítanka“ a „Kmotr ježek, vrabec tulák“. A tvořily podzimní stromy nebo stromy čtyř ročních období.