V tomto týdnu jsme se zaměřili na to, jak se cítíme, proč se tak cítíme a jak udělat, aby nám nebo našim kamarádům bylo dobře. Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Martina a připomněli jsme si i sv. Anežku Českou.

Po kruhu jsme si posílali obruč a zpívali písničku „Ptám se tě, jak se ti daří“ a podle toho jak to kdo cítil, tak se zatvářil. Povídali jsme si, proč jsme veselí nebo třeba smutní a jak bychom to mohli napravit. Pomocí podložek a dekoračního materiálu jsme vytvářeli obličeje znázorňující různé emoce. Děti vyplňovaly prac. list zaměřený na emoce – podle natištěných situací kreslily odpovídající obličeje.

Pomocí obrázků a otázek k textu a úkolů jsme se seznámili se sv. Anežkou Českou. Děti během poslouchání příběhu plnily různé úkoly – např. kresba královských znaků, překreslování jména Anežka, kresba ovečky, kresba šatů pro princeznu a jednoduchých řeholních šatů...

V úterý si děti užily divadlo na téma „Klauniáda“ s klauny Augustem a Augustem.

V pátek jsme prožili katechezi inspirovanou pedagogikou Fr. Ketta – Svatý Martin.

Během týdne děti trénovaly vystřihování, vymýšlely slova na 3 slabiky, seznamovaly se a učily se písně na vystoupení pro seniory, počítaly děti ve třídě, procvičovaly ruku během obtahování různých grafomotorických prvků.

Tvořily svatomartinské husy a koně – vystřihovaly, uzlovaly, lepily. 

 

 

Popěvek „Ptám se tě, jak se ti daří“

Ptám se tě, jak se ti daří,

ptám se tě, jak se máš,

podle toho jak se cítíš,

tak se na nás podíváš.