V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o tom co slavíme 1. a 2. listopadu - Slavnost Všech svatých a Památka všech věrných zesnulých neboli Dušičky. 

 

Mimo to děti cvičily, hrály pohybové hry a nacvičovaly písně pro návštěvu domova seniorů. V úterý a v pátek během práce na tematických stanovištích děti procvičovaly skládání obrázků (puzzle) , hledání cesty v bludišti, skládání slov podle předlohy, opis slov podle předlohy, řazení obrázků podle velikosti, rozvíjely grafomotoriku, počítaly obrázky a přiřazovaly správný počet vršků od pet-lahví. 

Ve čtvrtek jsme navštívili vojenský hřbitov Černovír, kde děti měly možnost zapalovat svíce na hrobech a pomodlit se za zemřelé. Cestu tam i zpět děti absolvovaly pěšky. 

Během výtvarně-pracovních aktivit děti tvořily kříže, svíce a vyzkoušely si frotáž listů. 

Po obědě děti odpočívaly u četby z knih "Mecháček a jeho kamarádi jedou k moři" a "Maková panenka a motýl Emanuel".